Vad betyder det att drömma om tänder som faller ut?

 • Dela Detta
Stephen Reese

  Att drömma om fallande tänder är en av de de vanligaste typerna av drömmar De är förvånansvärt vanliga, men varför de uppstår och vad de betyder är inte lika viktiga. föremål för många studier och debatter Sådana drömmar tenderar att vara plågsamma och framkallar en känsla av panik och ångest när man vaknar.

  Drömmar om tandförlust är ofta återkommande och är förknippade med ångest, psykisk oro och missnöje i drömmarens vakna liv.

  Varför är drömmar om fallande tänder så vanliga?

  Drömmar om fallande tänder har fascinerat människor sedan urminnes tider, och skriftliga dokument om sådana drömmar går tillbaka till det andra århundradet. Rapporter om dessa drömmar finns över hela världen, men forskarna är inte säkra på varför dessa drömmar är så universella.

  En studie fann att drömmar om fallande tänder var vanliga bland personer som var "betydligt mer ängsliga och deprimerade, hade lägre egostyrka, var mindre nöjda med sina liv, kände att de hade mindre kontroll över sina liv och kände sig hjälplösa".

  Tänder är en viktig aspekt av vår personlighet och representerar hälsa, näring och identitet. Ett ljust leende med alla tänder intakta förknippas med självförtroende, lycka och välbefinnande. Tänder är porten till våra kroppar, eftersom det är genom att tugga som vi kan ge näring till våra kroppar. Med all denna betoning på tändernas betydelse kan det faktum att vi förlorar våra tänder på ett eller annat sätt i drömmar indikera följandeuniversella känslor, såsom ångest, oro och ångest.

  Vad betyder drömmar om fallande tänder?

  Det som är intressant med drömmar om tänder som faller ut är att de, till skillnad från de flesta drömmar, inte är en indikation på våra erfarenheter från det vakna livet De passar inte in i kontinuitetshypotesen - som säger att innehållet i våra drömmar kommer från våra vakna upplevelser.

  Hur många av oss har hört talas om att en persons tänder faller ut, ruttnar eller går sönder utan anledning? För att sätta detta i ett sammanhang kan man säga att de flesta drömmar består av vad vi upplever under en dag. Faktum är att mycket av vårt dröminnehåll helt enkelt är en återspegling av våra dagliga möten och erfarenheter. När det gäller drömmar om tandförlust är detta inte fallet.

  Vad berättar drömmarna om oss själva och vår livssituation? Här är några möjliga tolkningar.

  1- En personlig, yrkesmässig eller materiell förlust:

  Att man får tänder i drömmar ses ofta som ett förebud om en stor förlust, t.ex. när någon nära anhörig dör, eller när man förlorar sitt hem eller sin relation.

  I vissa länder, till exempel Sri Lanka, anses drömmar om utfallande tänder vara ett dödsvarsel - och många tror att om du drömmer en sådan dröm kommer du snart att få höra att någon du känner har dött.

  2- Ångest och stress:

  Om du lider av psykiska problem, som ångest och stress, i ditt vakna liv kan detta visa sig i dina drömmar som tänder som faller ut.

  Ofta utlöses dessa känslor om du genomgår stora förändringar i ditt liv, till exempel om du flyttar till en ny stad, gör slut med någon eller byter jobb. Om du oroar dig för hur du ska hantera dessa förändringar på ett effektivt sätt i ditt vakna liv kan det leda till drömmar om att du förlorar dina tänder.

  //www.youtube.com/embed/YSVRQfHfTHs

  Detta synsätt är så vanligt att till och med Disneyfilmen Inifrån och ut innehåller en scen där huvudpersonen, som genomgår stora stressiga förändringar i sitt liv, har en mardröm om att förlora sina tänder.

  3- Stora förändringar och omvandlingar:

  Som nämnts ovan kan drömmar om tänder som faller ut betyda förändringar och omvandlingar i ditt liv. Inom dessa förändringar kan det också finnas en viss mängd rädsla eller oro som noteras av ditt undermedvetna. Tänder som faller ut i dina drömmar kan därför betyda att du känner dig maktlös eller orolig för dessa förändringar i ditt liv.

  4- Början på ett nytt kapitel:

  Att få tänder kan också vara början på ett nytt kapitel. När en dörr stängs öppnas en annan. Det kan alltså vara så att du förlorar något obetydligt för att vinna något djupt.

  5- Låg självkänsla:

  Drömmar om tandförlust kan vara en indikation på hur du uppfattar dig själv. En känsla av förlägenhet eller låg självkänsla kan ligga bakom dessa drömmar. Vår oro för hur andra känner för oss och hur vi uppfattar oss själva kan leda till återkommande drömmar om tandförlust.

  6- En indikation på dålig munhygien:

  Ibland har en dröm om fallande tänder lite att göra med ångest och stress och mer med din munhygien eller tandirritation. Om du till exempel är benägen att att du knyter eller gnider tänderna Under sömnen kan du drömma om att förlora dina tänder.

  Drömmen kan vara en påminnelse om att du måste boka det där tandläkarbesöket som du har undvikit så länge. Det kan vara så att du redan vet hur mycket du behöver besöka din tandläkare men saknar motivationen att göra det. Dessa drömmar kan helt enkelt handla om tandirritation , och uppmanar dig att ta itu med eventuella problem med din tandhälsa.

  Dessa drömmar syftar till att väcka oro för dig själv och bjuda in till helande. På sätt och vis är detta vårt undermedvetna som uppmanar vårt medvetande att ta kontroll.

  Vanliga drömscenarier med fallande tänder

  Det finns många olika sätt att se dina tänder falla ut eller bli skadade i dina drömmar. Din dröm kan innehålla något av följande scenarier:

  • Drömmar om att bara en tand faller.
  • Drömmar om att två eller tre tänder faller.
  • Drömmar om att alla tänder faller på en gång.
  • Drömmar om ruttnande tänder.
  • Drömmar om att tänderna går sönder.
  • Drömmar om att du drar ut en lös tand.
  • Drömmar om tänder som faller ut efter en lätt knackning.
  • Drömmar om tänder som faller när du är mitt uppe i en svår uppgift.
  • Drömmar om tänder som faller ner och man inte kan hitta dem.
  • Drömmar om tänder faller sönder.
  • Drömmar om tänder som faller ut hos tandläkaren.

  Återkommande tänder faller drömmar

  Om du har återkommande drömmar om att dina tänder faller ut kan det tyda på olösta konflikter i ditt liv. Återkommande drömmar tenderar att uppträda i tider av stress och omvälvning. Det är bäst att ta itu med dessa problem, antingen på egen hand eller med hjälp av en terapeut.

  Avslutning

  Drömmar kommunicerar omedvetet med oss, antingen för att förbereda oss eller för att påminna oss om aspekter av våra vakna liv. Även om tolkningar är ett utmärkt sätt att förstå drömmar är det först när vi tillämpar dem på en bredare bild av oss själva som vi kan koppla dem till händelserna i våra liv på ett effektivt sätt.

  Som vi har undersökt kan tänder som faller ut i drömmar betyda både positiva och negativa resultat. Det finns dock ingen anledning till panik om du har haft en sådan dröm. Som Freud sa är en cigarr ibland bara en cigarr. Det kan ha varit en dröm om tänder och inget annat.

  Om du däremot har återkommande drömmar om fallande tänder bör du kanske tala med en professionell läkare för att ta itu med eventuella underliggande problem som kan orsaka dem.

  Stephen Reese är en historiker som är specialiserad på symboler och mytologi. Han har skrivit flera böcker i ämnet, och hans arbete har publicerats i tidskrifter och tidskrifter runt om i världen. Stephen är född och uppvuxen i London och har alltid älskat historia. Som barn ägnade han timmar åt att titta på gamla texter och utforska gamla ruiner. Detta ledde till att han gjorde en karriär inom historisk forskning. Stephens fascination för symboler och mytologi härrör från hans tro att de är grunden för mänsklig kultur. Han tror att genom att förstå dessa myter och legender kan vi bättre förstå oss själva och vår värld.