Ajna Symbool - De kracht van de zesde chakra

 • Deel Dit
Stephen Reese

  Ajna of Agya, Sanskriet voor 'bevel' of 'waarneming', is een Hindoeïstisch symbool voor het zesde chakra. Het bevindt zich op het voorhoofd boven het ontmoetingspunt van de wenkbrauwen en staat bekend als het derde oog of wenkbrauwchakra. Men gelooft dat het ons vermogen regelt om te begrijpen, waar te nemen en te zien, niet alleen wat zich recht voor ons bevindt, maar ook ver daarbuiten.

  De Hindoes noemen het ook wel Het Oog van Bewustzijn, waardoor de spirituele energie uit de natuur hun lichaam binnenkomt en zij met hun geest de wereld kunnen zien.

  Hindoes markeren het Ajna gebied op hun voorhoofd met een stip of bindi als een herinnering om hun spirituele visie te cultiveren en te gebruiken om de innerlijke werking van het leven beter te begrijpen. Het derde oog wordt beschouwd als 'de moeder' van alle zeven chakra's en symboliseert intuïtie, wijsheid en verbeelding. Hier volgt een nadere beschouwing.

  Het ontwerp van het Hemelse Oog Symbool

  In de hindoetraditie heeft elk van de zeven overheersende chakra's een uniek ontwerp dat een mandala wordt genoemd, wat in het Sanskriet "cirkel" betekent. Mandala's staan voor het universum Het cirkelvormige ontwerp symboliseert een oneindig leven en dat iedereen en alles voortkomt uit één enkele bron van levenskracht.

  Hoewel er variaties zijn in hoe het symbool wordt afgebeeld, wordt het Ajna-symbool meestal weergegeven met een indigo of blauwpaarse kleur, soms transparant. Het wordt beschreven als een tweetal bloemblaadjes. lotusbloem Elk van deze bloemblaadjes vertegenwoordigt twee nadis of energie kanalen - Ida en Pingala Deze kanalen komen samen in de wenkbrauwchakra, en de samengevoegde energie gaat omhoog naar de kruinchakra - Sahasrara .

  De twee bloemblaadjes heten 'ham' en 'ksham' en staan voor Shiva en Shakti. Wanneer hun energieën zich verenigen in de driehoek, gelegen in het vruchtvlees van de lotus, produceren zij de geluid van het universum - Om .

  In de cirkel of de vruchtwand van de bloem zit Hakini Shakti, een godheid met zes gezichten en vier armen, zittend op de lotusbloem. Drie van haar handen houden een schedel, de trommel van Shiva en gebedskralen of mala terwijl de vierde arm wordt opgeheven in een gebaar van zegening en het wegnemen van angsten.

  De naar beneden gerichte driehoek boven Hakini Shakti houdt een witte lingam Zowel de driehoek als de lotusbloem vertegenwoordigen wijsheid maar elk element van het Ajna ontwerp heeft zijn eigen symbolische betekenis.

  De betekenis van het Ajna-symbool

  Volgens oude Yogi-teksten is het derde oog chakra het centrum van duidelijkheid en wijsheid en wordt geassocieerd met de dimensie van licht Het is een van de zeven grote energiedraaikolken die het vermogen vertegenwoordigen om de schepping, instandhouding en ontbinding van de wereld te bevelen of op te roepen. Men gelooft dat dit chakra de woonplaats is van Brahman, de hoogste kosmische geest.

  Hoe mooi het ook is, het Ajna symbool heeft ook een complexe betekenis, van zijn naam en kleur tot al zijn verbazingwekkende ontwerpcomponenten.

  • De naam 'Ajna'

  Het Sanskriet woord Ajna betekent 'gezag, bevel, of waarnemen'. Dit verwijst naar het feit dat het derde oog het centrum is waar we een hoger begrip, dat ons leidt in ons handelen.

  Wanneer dit chakra geactiveerd is, staan we open voor zowel conceptueel als intellectueel begrip. Het stelt ons in staat toegang te krijgen tot diepere waarheden en verder te kijken dan de woorden en het verstand.

  • De Indigo kleur

  In veel Aziatische spirituele tradities staat het indigoblauwe licht symbool voor goddelijke schoonheid Samen met paars is indigo de kleur die het meest geassocieerd wordt met... koninklijkheid, wijsheid, mysterie en geloof. Het vertegenwoordigt de energie van verandering. Het maakt de energietransformatie mogelijk van de lagere chakra's naar de hogere spirituele trilling.

  • De Tweebladige Lotus

  De twee bloemblaadjes symboliseren het gevoel van dualiteit - In yogateksten vertegenwoordigen zij Shiva en Shakti - de primordiale mannelijke en vrouwelijke kosmische energieën die de dynamische krachten van het universum vertegenwoordigen. Wanneer de Ida en Pindala nadi's, vertegenwoordigd door de twee bloemblaadjes, samensmelten in de Kroon chakra, beginnen we de trap van verlichting te bestijgen en ervaren we gelukzaligheid. Het derde oog chakra vertegenwoordigt vele duale principes, evenalsde noodzaak om ze te overstijgen.

  • De vruchtwand van de bloem

  De ronde vorm van de vruchtwand is een symbool van de eindeloze cyclus van het leven - geboorte, dood en wedergeboorte. In dit geval vertegenwoordigt het de spirituele reis van een individu en de eenheid tussen alle entiteiten in de kosmos .

  De omgekeerde driehoek binnenin de vruchtwand verbeeldt onze verbinding met het goddelijke en ware verlichting. Het is het punt waar de lessen en de kennis van de lagere chakra's worden verzameld en uitgebreid in het spirituele bewustzijn.

  • Hakini Shakti

  Hakini Shakti is de naam van de vrouwelijke godheid die de energie van het derde oog personifieert. Het is een vorm van Shakti, de goddelijke gemalin van Shiva, en een symbool van de kracht van de scheppende kracht van het universum Haar energie in evenwicht brengen in de Ajna chakra wordt geassocieerd met intuïtie, helderziendheid, verbeelding en innerlijk weten. .

  • Het geluid van Om

  Wanneer de twee energiekanalen elkaar ontmoeten in de driehoek, creëren ze de klank Om of Aum. In het hindoeïsme is de Om het belangrijkste spirituele symbool, dat staat voor de ultieme ziel, bewustzijn en realiteit Het is het geluid van alle geluiden dat boven tijd, kennis en het gewone bewustzijn uitstijgt. Het verheft ons boven de dualiteit van God en de ziel.

  Omdat Om geassocieerd wordt met het element ether, wordt het vaak gebruikt in gebeden, meditatie en yoga om de geest in evenwicht te brengen en verbinding te maken met het goddelijke.

  Het Ajna-symbool in juwelen en mode

  Het mooie en levendige ontwerp van de twee-bladige lotus is een populair patroon in sieraden, mode en tatoeages. Als symbool van wijsheid dat de deuren van het onderbewustzijn opent, wordt het om vele redenen gedragen:

  • Het roept rust en helderheid in ons leven op;
  • Helpt ons te focussen op ons vermogen om naar binnen te kijken;
  • Men gelooft dat het geschenken brengt van uitstekend zicht, gezondheid en metabolisme;
  • Omdat indigo symbool staat voor licht en de weg naar wijsheid, wordt aangenomen dat Ajna een goed geheugen, intuïtie, verbeeldingskracht en grote mentale kracht en uithoudingsvermogen brengt;
  • De gave van het derde oog chakra is om in sync te zijn met de stroom van je leven, door emotioneel evenwicht te brengen, en het vermogen om je geest te verbinden met de natuur;
  • Het spirituele aspect van Ajna omvat het ontwikkelen van diepe wijsheid en innerlijke visie en het vermogen om polariteit te overstijgen;
  • Het zou ook angsten en fobieën bestrijden.

  Samengevat

  Het Ajna chakra is niet alleen het symbool van wijsheid, maar ook van ons geweten, waar het gevoel voor rechtvaardigheid en ethiek vandaan komt. De betekenis ervan is diepgaand in zijn eenvoud. In wezen vertegenwoordigt het het oog van de ziel, en het centrum van aanwezigheid en perceptie. Iemand wiens derde oog open is, heeft een natuurlijk vermogen om naar het innerlijke te kijken en voorbij de grenzen van het verstand te zien.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.