Symbol Ajna - Grym y Chweched Chakra

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ajna neu Agya, Sansgrit am ‘orchymyn’ neu ‘canfyddiad,’ yw symbol Hindŵaidd ar gyfer y chweched chakra. Mae wedi'i leoli ar y talcen uwchben man cyfarfod yr aeliau ac fe'i gelwir yn chakra trydydd llygad neu ael. Credir ei fod yn llywodraethu ein gallu i ddeall, dirnad, a gweld nid yn unig yr hyn sy'n iawn o'n blaenau, ond ymhell y tu hwnt i hynny.

  Mae'r Hindŵiaid hefyd yn ei alw'n Llygad Ymwybyddiaeth, sy'n caniatáu egni ysbrydol natur i fynd i mewn i'w cyrff a gweld y byd gyda'u meddyliau.

  Mae Hindwiaid yn nodi ardal Ajna ar eu talcennau gyda dot neu bindi i'w hatgoffa i feithrin a defnyddio eu gweledigaeth ysbrydol i ddeall yn well gwaith mewnol y bywyd. Ystyrir y trydydd llygad yn ‘fam’ pob un o’r saith chakras ac mae’n symbol o greddf, doethineb a dychymyg. Dyma olwg agosach.

  Cynllun Symbol y Trydydd Llygad

  Yn y traddodiad Hindŵaidd, mae gan bob un o'r saith chakra amlycaf ddyluniad unigryw o'r enw mandala, sydd yn Sansgrit yn golygu 'cylch. ' Mae Mandalas yn cynrychioli y bydysawd . Mae'r cynllun cylchol yn symbol o bywyd di-ddiwedd a bod pawb a phopeth yn dod o un ffynhonnell o rym bywyd.

  Er bod amrywiadau i'r modd y darlunnir y symbol, y symbol Ajna yw a gynrychiolir yn fwyaf cyffredin gyda lliw indigo neu liw glas-borffor, weithiau'n dryloyw. Fe’i disgrifir fel blodyn lotws dau betal . Pob un o'r rhainmae petalau yn cynrychioli dwy sianel nadis neu egni – Ida a Pingala . Mae'r sianeli hyn yn cyfarfod yn y chakra ael, ac mae'r egni unedig yn teithio i fyny tuag at chakra'r goron - Sahasrara .

  Enw'r ddau betal 'ham' a 'ksham' sy'n cynrychioli Shiva a Shakti. Pan fydd eu hegni'n uno yn y triongl, sydd wedi'i leoli ym mhericarp y lotws, maen nhw'n cynhyrchu sain y bydysawd – Om .

  Y tu mewn i gylch neu bericarp y blodyn mae Hakini Shakti, a dwyfoldeb chwe-wyneb gyda phedair braich, yn eistedd ar y blodyn Lotus. Mae tair o'i dwylo'n dal penglog, drwm Shiva, a gleiniau gweddi neu mala , tra bod y bedwaredd fraich yn cael ei chodi mewn ystum o roi bendithion a chwalu ofnau.

  Y triongl pigfain ar i lawr. uwchben Hakini Mae gan Shakti lingam gwyn . Mae'r triongl a'r blodyn lotws yn cynrychioli doethineb , ond mae gan bob elfen o ddyluniad Ajna ei ystyr symbolaidd ei hun.

  Ystyr Symbol Ajna

  Yn ôl hynafol Testunau Yogi, y trydydd chakra llygad yw canol eglurder a doethineb ac mae'n gysylltiedig â'r dimensiwn golau . Mae'n un o'r saith fortecs ynni mawr sy'n cynrychioli'r gallu i orchymyn neu alw am greu, cynnal a diddymu'r byd. Credir mai'r chakra hwn yw cartref Brahman, yr ysbryd cosmig goruchaf.

  Mor hardd ag y mae, y symbol Ajnamae iddo hefyd ystyr cymhleth, o'i enw, lliw, i'w holl gydrannau dylunio rhyfeddol.

  • Yr Enw 'Ajna'

  Y Mae gair Sansgrit Ajna yn golygu ‘awdurdod, gorchymyn, neu ddirnad’. 2> Pan fydd y chakra hwn yn cael ei actifadu, rydym yn agored i ddealltwriaeth gysyniadol a deallusol. Mae'n caniatáu inni gael mynediad at wirioneddau dyfnach a gweld y tu hwnt i'r geiriau a'r meddwl.

  • Lliw Indigo

  Mewn llawer o draddodiadau ysbrydol Asia, mae'r mae golau indigo-glas yn symbol o harddwch dwyfol . Ynghyd â phorffor, indigo yw'r lliw sy'n gysylltiedig fwyaf â brenhiniaeth, doethineb, dirgelwch a ffydd. Mae'n cynrychioli egni newid. Mae'n caniatáu trawsnewid egni o'r chakras isaf i'r dirgryniad ysbrydol uwch.

  • Y Dau Petaled Lotus

  Mae'r ddau betal yn symbol o yr ymdeimlad o ddeuoliaeth – rhwng yr Hunan a Duw. Mewn testunau iogig, maent yn cynrychioli Shiva a Shakti - yr egni cosmig gwrywaidd a benywaidd sylfaenol sy'n cynrychioli grymoedd deinamig y bydysawd. Pan fydd y nadis Ida a Pindala, a gynrychiolir gan y ddau betalau, uno yn y chakra Goron, rydym yn dechrau i esgyn y grisiau o oleuedigaeth a phrofiad wynfyd. Mae'r chakra trydydd llygad yn cynrychioli llawer o egwyddorion deuol, yn ogystal â'r angenyn mynd y tu hwnt iddynt.

  • Pericarp y Blodau
  >Mae siâp crwn y pericarp yn symbol o cylchred diddiwedd bywyd – genedigaeth , marwolaeth, ac ailenedigaeth.Yn yr achos hwn, mae'n cynrychioli taith ysbrydolunigolyn a undod rhwng pob endid yn y cosmos.

  Mae'r triongl gwrthdro y tu mewn i'r pericarp yn portreadu 3>ein cysylltiad â'r oleuedigaeth ddwyfol a gwir. Dyma'r pwynt lle mae'r gwersi a gwybodaeth y chakras isaf yn cael eu casglu a'u hehangu i'r ymwybyddiaeth ysbrydol.

  • Hakini Shakti

  Hakini Shakti yw enw'r duwdod benywaidd sy'n personoli egni'r trydydd llygad. Mae'n un math o Shakti, cymar dwyfol Shiva, ac yn symbol o grym grym creadigol y bydysawd . Mae cydbwyso ei hegni yn y chakra Ajna yn gysylltiedig â greddf, clirwelediad, dychymyg, a gwybodaeth fewnol .

  • The Sound of Om
  • <1

   Pan fydd y ddwy sianel egni yn cyfarfod yn y triongl, maen nhw'n creu sain Om neu Aum. Mewn Hindŵaeth, yr Om yw'r symbol ysbrydol pwysicaf, sy'n cynrychioli yr enaid eithaf, yr ymwybyddiaeth, a'r realiti . Sŵn pob synau sy'n cario y tu hwnt i amser, gwybodaeth, a'r cyflwr ymwybodol cyffredin. Mae'n ein codi uwchlaw deuoliaeth Duw a'r enaid.

   Gan ei fod yn gysylltiedig â'r elfen o ether, mae Om yn aml yn cael ei gynnwysmewn gweddïau, myfyrdod, ac ymarfer yoga i gydbwyso'r meddwl a chysylltu â'r dwyfol.

   Symbol Ajna mewn Emwaith a Ffasiwn

   Cynllun hardd a bywiog y ddau betaled Mae lotus yn batrwm poblogaidd a geir mewn gemwaith, ffasiwn a thatŵs. Fel symbol o ddoethineb sy'n agor drysau is-ymwybyddiaeth, mae'n cael ei wisgo am lawer o resymau:

   • Mae'n galw am dawelwch ac eglurder i'n bywydau;
   • Yn ein helpu i ganolbwyntio ar ein gallu i edrych i mewn;
   • Credir ei fod yn dod â rhoddion o weledigaeth, iechyd a metaboledd rhagorol;
   • Gan fod indigo yn symbol o olau a'r llwybr i ddoethineb, credir bod Ajna yn dod â chof da, greddf, dychymyg, a chryfder meddwl mawr a dygnwch;
   • Rhodd y trydydd chakra llygad yw bod mewn cydamseriad â llif eich bywyd, trwy ddod â chydbwysedd emosiynol, a'r gallu i gysylltu eich ysbryd â natur ;
   • Mae agwedd ysbrydol Ajna yn ymwneud â datblygu doethineb dwfn a gweledigaeth fewnol a'r gallu i fynd y tu hwnt i bolaredd;
   • Credir hefyd ei fod yn brwydro yn erbyn pryderon a ffobiâu.

   Crynhoi

   Mae'r chakra Ajna nid yn unig yn symbol o ddoethineb ond hefyd o'n cydwybod, lle mae'r synnwyr o gyfiawnder a moeseg yn tarddu. Mae ei ystyr yn ddwfn yn ei symlrwydd. Yn ei hanfod, mae'n cynrychioli llygad yr enaid, a chanolfan presenoldeb a chanfyddiad. Mae gan berson y mae ei drydydd llygad ar agor allu naturioli edrych ar yr hunan fewnol a gweld y tu hwnt i derfynau eich meddwl.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.