Shatkona - Ystyr a Symbolaeth yr Yantra Hindŵaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae symbolau seren wedi cael eu defnyddio fel arwydd hudol neu elfen addurniadol mewn llawer o wareiddiadau ledled y byd. Symbol hecsagram a ddefnyddir yn yantra Hindŵaidd, mae'r Shatkona wedi'i wneud o ddau driongl cyd-gloi a osodir ar ei gilydd. Dyma beth i'w wybod am ei harwyddocâd i'r Hindwiaid, ynghyd â'i ddefnydd fel yantra.

  Ystyr a Symbolaeth Shatkona

  Hefyd wedi ei sillafu satkona , y Mae shatkona yn derm Sansgrit sy'n golygu chwe-ongl . Mae'r symbol yn cynnwys dau driongl hafalochrog sy'n pwyntio i gyfeiriadau dirgroes, fel arfer i fyny ac i lawr. Yn arddull, mae'n union yr un fath â Seren Dafydd Dafydd , a gellir dangos y trionglau wedi'u cydblethu â'i gilydd neu fel un. Mae'n un o'r yantras Hindŵaidd - cynrychioliad gweledol o fantras - a ddefnyddir mewn addoliad.

  Mae'r shatkona yn rhan o system gred esoterig yr Hindŵiaid. Dyma rai o'i hystyron:

  • Undeb Dwyfol Gwrywaidd a Benywaidd

  Mewn Hindŵaeth, mae'r shatkona yn symbol o'r ffurf wrywaidd a benywaidd fel ffynhonnell yr holl greadigaeth. Mae'r triongl pwyntio i fyny yn cynrychioli'r duwdod Hindŵaidd Shiva , tra bod y triongl pwyntio am i lawr yn symbol o Shakti.

  Shiva yw ochr wrywaidd duw, tra bod Shakti yn bersonoliad benywaidd o dduw. Mewn symbolaeth Hindŵaidd, mae'r triongl pwyntio i fyny yn gynrychiolaeth symbolaidd o organ gwrywaidd, tra bod ytriongl pwyntio i lawr yn dynodi'r groth fenywaidd.

  • Ar gyfer Hindŵiaid uniongred, mae'r triongl uchaf yn symbol o rinweddau cosmig eu duw, y Bydysawd a'r byd ffisegol. Ar y llaw arall, mae'r triongl isaf yn cynrychioli cyflwr enaid dynol: deffro, breuddwydio a chwsg dwfn.

  Beth yw Yantras a Sut Maen nhw'n Cael eu Defnyddio?

  Y term yantra yn deillio o'r gair gwraidd yam sy'n golygu i orfodi , i blygu , neu i ffrwyno . Fe'i defnyddiwyd yn wreiddiol i gyfeirio at offerynnau neu offer ategol, ond yn ddiweddarach daeth yn gysylltiedig â diagramau hudol a dyluniadau cyfriniol. Mae hyn oherwydd arwyddocâd y term yantra-nam fel atal , gwarchod neu amddiffyn . Felly, maen nhw hefyd yn cael eu hystyried yn ddyfeisiadau amddiffynnol gan lawer o siamaniaid ac offeiriaid.

  Fodd bynnag, mae yna wahanol fathau o yantras: yantras at ddibenion hudolus, yantras ar gyfer gwireddu duwinyddiaethau, ac yantras sy'n cynorthwyo â myfyrdod. Mae yantras amddiffynnol yn hudolus eu bwriad, a chredir eu bod yn amddiffyn rhag amrywiaeth o beryglon a salwch. Dyma'r rhai a ddefnyddir gan bobl fel swynwyr neu dalisman, yn y gobaith o gadw drygioni i ffwrdd a denu heddwch a ffyniant.

  Ar y llaw arall, yantra dwyfoldeb-benodol yw'r shatkona, gan nodi bod gan bob duwdod. yantra ei hun. O'i gymharu â'r yantra hudol, dim ond fel eicon a olygir y mae'n ei wasanaethuar gyfer addoliad, ac yn cael ei ddefnyddio yn unig yn ystod defodau penodol. Mewn defod addoli, byddai ffyddlonwr yn galw'r duwdod trwy fantra priodol a yantra delweddol, yn y gobaith o'i helpu i ddileu rhwystrau ar ei daith ysbrydol.

  Yn olaf, defnyddir yantras myfyrdod i ganolbwyntio'r meddwl a sianelu ymwybyddiaeth. Cyfeirir atynt yn gyffredinol fel mandalas, sy'n hynod soffistigedig ac yn dal symbolaeth gymhleth. Crybwyllir llawer o yantras mewn gweithiau hynafol a chanoloesol ar alcemi, seryddiaeth a phensaernïaeth. Yn fwy na hynny, mae patrymau sawl yantras wedi ysbrydoli celf fodern Indiaidd, pensaernïaeth, a hyd yn oed dawns.

  Amlapio

  Dyfais ar gyfer datblygiad ysbrydol yw Yantras a ddefnyddir mewn defodau addoli. Mae gan y shatkona arwyddocâd dwfn mewn addoliad Hindŵaidd, gan ei fod yn cynrychioli undeb dwyfol y gwrywaidd a benywaidd, yn enwedig y duwiau Shiva a Shakti. Credir hefyd ei fod yn cynrychioli'r duwdod y mae'r ffyddloniaid yn ceisio cyfathrebu ag ef, yn y gobaith o gynorthwyo cynnydd ysbrydol rhywun.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.