Duat - Egyptisch dodenrijk

 • Deel Dit
Stephen Reese

  De Egyptenaren geloofden sterk in het hiernamaals, en veel aspecten van hun cultuur draaiden om de begrippen onsterfelijkheid, dood en leven na de dood. De Duat was het dodenrijk van het oude Egypte, waar overledenen naartoe gingen om hun bestaan voort te zetten. De reis naar (en door) het land van de doden was echter complex, en ging gepaard met ontmoetingen met verschillende monsters engodheden, en een oordeel over hun waarde.

  Wat was de Duat?

  De Duat was het land van de doden in het oude Egypte, de plaats waarheen de overledene na zijn dood reisde. De Duat was echter niet de enige, noch de laatste stap in het hiernamaals voor de Egyptenaren.

  In hiërogliefen wordt de Duat voorgesteld als een vijfpuntige ster in een cirkel. Het is een dubbel symbool, want de cirkel staat voor de zon, terwijl de sterren ( Sebaw, in het Egyptisch) worden alleen 's nachts gezien. Daarom is het begrip Duat van een plaats waar geen dag of nacht is, hoewel in het Dodenboek de tijd nog steeds in dagen wordt berekend. De verhalen over de Duat komen voor in funeraire teksten, waaronder het Dodenboek en de Piramideteksten. In elk van deze voorstellingen wordt de Duat met verschillende kenmerken weergegeven. In die zin is de Duathad geen uniforme versie in de geschiedenis van het Oude Egypte.

  De geografie van de Duat

  De Duat had vele geografische kenmerken die het landschap van het oude Egypte nabootsten. Er waren eilanden, rivieren, grotten, bergen, velden en meer. Daarnaast waren er ook mystieke kenmerken zoals een meer van vlammen, magische bomen en muren van ijzer. De Egyptenaren geloofden dat de zielen door dit ingewikkelde landschap moesten navigeren om een Akh te worden, een gezegende geest van dehet hiernamaals.

  In sommige mythen had dit pad ook poorten die beschermd werden door afschuwelijke wezens. Vele gevaren bedreigden de reis van de overledenen, waaronder geesten, mythologische dieren en demonen van de onderwereld. De zielen die erin slaagden te passeren, kwamen aan bij de weging van hun ziel.

  Het wegen van het hart

  Het wegen van het hart. Anubis weegt het hart tegen de veer van de waarheid, terwijl Osiris voorzit.

  De Duat was van primordiaal belang in het Oude Egypte omdat het de plaats was waar de zielen hun oordeel ontvingen. De Egyptenaren leefden onder het concept van maat, of waarheid en rechtvaardigheid. Dit idee was afgeleid van de godin van rechtvaardigheid en waarheid ook wel genoemd Maat In de Duat, de god met het hoofd van de jakhals... Anubis was belast met het wegen van het hart van de overledene tegen de veer van Maat. De Egyptenaren geloofden dat het hart, of jb, was de woning van de ziel.

  Als de overledene een rechtvaardig leven had geleid, zou er geen probleem zijn om naar het hiernamaals te gaan. Als het hart echter zwaarder was dan de veer, zou de zielenverslinder, een hybride monster genaamd Ammit, de ziel van de overledene verteren, die dan in de eeuwige duisternis zou worden geworpen. De persoon zou niet langer in de onderwereld kunnen leven, noch naar het kostbare veld van het hiernamaals, bekend als Aaru, kunnen gaan.Het hield gewoon op te bestaan.

  De Duat en de Goden

  De Duat had connecties met verschillende godheden die geassocieerd werden met de dood en de onderwereld. Osiris was de eerste mummie van het Oude Egypte en was de god van de doden. In de Osiris mythe, na Isis niet in staat was hem weer tot leven te wekken, vertrok Osiris naar de onderwereld, en de Duat werd de woonplaats van deze machtige god. De onderwereld staat ook bekend als het Koninkrijk van Osiris.

  Andere godheden zoals Anubis , Horus , Hathor Sommige mythen stellen dat de verschillende wezens van de onderwereld niet slecht waren, maar gewoon onder controle stonden van deze godheden.

  De Duat en Ra

  Naast deze goden en godinnen die in de onderwereld verbleven, de god Ra Ra was de zonnegod die elke dag bij zonsondergang achter de horizon reisde. Na zijn dagelijkse symbolische dood voer Ra met zijn zonneschip door de onderwereld om de volgende dag herboren te worden.

  Tijdens zijn reis door de Duat, moest Ra vechten tegen de monsterslang... Apophis Dit afschuwelijke monster vertegenwoordigde de oerchaos en de uitdagingen die de zon moest overwinnen om de volgende ochtend op te komen. In de mythen had Ra vele verdedigers die hem hielpen in deze rampzalige strijd. De belangrijkste daarvan, vooral in de late mythen, was Seth, die verder bekend stond als een bedrieglijke god en een godheid van de chaos.

  Toen Ra door de Duat reisde, wierp zijn licht op het land en gaf leven aan de doden. Tijdens zijn heengaan stonden alle geesten op en genoten vele uren van hun reanimatie. Zodra Ra de onderwereld verliet, gingen ze weer slapen tot de volgende nacht.

  Betekenis van de Duat

  De Duat was een noodzakelijke plaats voor verschillende godheden in het Oude Egypte. Het passeren van Ra door de Duat was een van de centrale mythen van hun cultuur.

  Het concept van de Duat en de Weging van het Hart beïnvloedde hoe de Egyptenaren hun leven leefden. Om op te stijgen naar het paradijs van het hiernamaals moesten de Egyptenaren de voorschriften van de maat in acht nemen, want tegen dit concept zouden zij in de Duat worden beoordeeld.

  De Duat kan ook de graven en de begrafenisrituelen van de oude Egyptenaren hebben beïnvloed. De Egyptenaren geloofden dat het graf diende als een poort naar de Duat voor de doden. Wanneer de rechtvaardige en eerlijke zielen van de Duat wilden terugkeren naar de wereld, konden zij hun graven gebruiken als doorgang. Daarvoor was een goed uitgebouwde graftombe nodig voor de zielen om heen en weer te reizen vanuit de Duat. DeDe mummies zelf waren ook verbindingen tussen de twee werelden, en er werd regelmatig een ceremonie gehouden, de "Opening van de Mond", waarbij de mummie uit het graf werd gehaald zodat haar ziel vanuit de Duat tot de levenden kon spreken.

  In het kort

  Door het absolute geloof van de Egyptenaren in het hiernamaals, was de Duat een plaats van onvergelijkbaar belang. De Duat werd geassocieerd met vele godheden en kan de onderwerelden van andere culturen en religies hebben beïnvloed. Het idee van de Duat beïnvloedde hoe de Egyptenaren hun leven leefden en hoe zij de eeuwigheid doorbrachten.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.