Vuursymboliek door de eeuwen heen

 • Deel Dit
Stephen Reese

  Vuur heeft een bijzondere plaats in de geschiedenis en cultuur van de mensheid. In de geschiedenis, wetenschap en religie wordt het voorgesteld als een element dat heeft geleid tot de vooruitgang van de mensheid, maar ook kan leiden tot haar vernietiging. Men kan zelfs stellen dat vuur, afgezien van de zon, onze bron van leven is, maar uiteindelijk ook ons einde kan veroorzaken. In dit artikel gaan we diep in op de vele betekenissen die rondhet concept van vuur.

  Vuur in Mythologie en Religie

  Religie en mythologie bewijzen dat vuur een belangrijk onderdeel is geweest van de menselijke ontwikkeling. Hier volgen enkele van de populaire overtuigingen over de symboliek van vuur en waar het voor staat in verschillende sectoren van de wereld.

  1- Transformatie en harmonie

  De pre-Socratische Griekse filosoof Heraclitus geloofde dat vuur het meest essentiële was van alle de vier elementen die lucht, aarde en water omvatte. Heraclitus beweerde dat vuur de andere elementen voortbracht door een reeks transformaties, genaamd de draaiingen van het vuur om een verborgen harmonie Deze transformaties begonnen met de schepping van de zee, daarna de aarde en tenslotte de lucht.

  2- Zuiverheid

  Heraclitus beschouwde de menselijke ziel ook als bestaande uit vuur en water. De filosoof leerde dat het doel van onze ziel is ons te ontdoen van het wateraspect van ons wezen en alleen ons innerlijke vuur te behouden, dat volgens hem zuiver is.

  Als onderdeel van de natuur dient vuur als een grote zuiveraar door het oude uit te roeien en opent het de wereld voor nieuw land en maakt het groei mogelijk.

  3- Uitvinding & Kennis

  De Griekse mythologie vertelt het verhaal van Prometheus een god die wordt beschouwd als een kampioen van de mensheid. Hij deelde de kennis van het vuur met de mensen, waarvoor hij werd gemarteld.

  4- Offer

  De Hindoeïstische en Vedische godheid Agni is vertegenwoordiger van zowel vuur als bliksem en de zon. Hij is een van de belangrijkste goden voor beide culturen die niet alleen een god van het vuur is, maar ook van de offers. Omdat hij de boodschapper van de goden is, worden de offers die Agni aanneemt automatisch ook verdeeld onder andere goden.

  5- God

  Vuur symboliseert ook God door het brandende braambos in het Oude Testament. Vuur staat echter niet alleen voor de christelijke God, maar ook voor generieke goddelijkheid of goddelijke wijsheid en kennis.

  6- Balans

  Shinto De filosofie gebruikt het concept van een vuurwiel dat drie vlammen voorstelt. Deze vlammen symboliseren de hemel, de aarde en de mens in balans.

  7- De hel, de toorn van God en straf

  De Bijbel heeft vaak verwezen naar de hel als een plaats van vuur. In verschillende verzen wordt besproken dat slechte mensen zullen worden afgeworpen naar een put, een meer of een eeuwig en onuitblusbaar vuur. Vandaar dat de symboliek van vuur ook wordt geassocieerd met de hel, hoewel vuur soms ook wordt aangeduid als het Goddelijke.

  De Bijbel verbindt vuur niet alleen met goddelijkheid en hel, maar ook met de toorn van God. God gebruikt vuur als middel om de mensheid te straffen. Deze straf betekent niet noodzakelijkerwijs het vuur van de hel, want verzen als Jesaja 9:19 spreken over de land dat in brand staat door de woede van de Heer Ezechiël 21:31 citeert ook de Heer die zegt: Ik zal Mijn verontwaardiging over u uitstorten; Ik zal over u blazen met het vuur van Mijn toorn, en Ik zal u overgeven in de hand van brute mannen, bedreven in de vernietiging.

  8- Lijden

  Hoewel boeddhisten niet geloven in een hemel of een hel, gebruiken zij vuur ook om een negatieve ervaring weer te geven die ongeveer gelijk is aan een verblijf in de vurige krochten van de hel. En dat concept is lijden.

  Het Theravada boeddhisme bespreekt dit in detail in zijn verhandeling genaamd Adittapariyaya Sutta of Vuurpreek. In deze leringen zegt Boeddha dat de geest voortdurend brandt van geboorte tot dood met verschillende soorten lijden, waaronder veroudering, verdriet, pijn, smart en wanhoop.

  Als boeddhisten het over vlammen hebben, wordt dat dus niet echt geassocieerd met de verlichting, maar met het verbranden van de geest door het lijden.

  Vuur in de literatuur

  Afgezien van religieuze teksten is vuur een populair element dat in de literatuur wordt gebruikt om verschillende tegenstrijdige eigenschappen van mens en natuur te symboliseren. Hieronder staan enkele van de populairste vuursymbolieken in de literatuur.

  1- Wedergeboorte en opstanding

  Mensen verbinden vuur met wedergeboorte en opstanding door de associatie met het mythische beest, de feniks Aan het eind van zijn leven sterft de feniks in een vlammenzee. Uit zijn as komt een baby feniks tevoorschijn die de levenscyclus van het legendarische dier herhaalt. Dit is precies zoals een door brand verwoest bos zich altijd zal herstellen, al duurt het een paar jaar voordat dit proces is voltooid.

  2- Liefde en Passie

  In de populaire cultuur wordt vuur altijd geassocieerd met liefde, passie en zelfs verlangen. We horen altijd de termen vlammen van passie of het aansteken van mijn vuur met betrekking tot diepe verlangens en romantische relaties. Andere toespelingen op vuur zijn de langzame verbranding van de liefde of de brandend verlangen voor iemand of iets.

  3- Vernietiging

  Vuur als symbool van vernietiging is niet alleen evident in religieuze overtuigingen. De realiteit heeft ons de vernietigende kracht van vuur laten zien als het niet onder controle is. Zelfs kaarslicht dat onbeheerd wordt achtergelaten kan een vuurzee veroorzaken die huizen en andere eigendommen verwoest. Een klein vonkje vuur kan enorme verwoesting aanrichten aan alles en iedereen.

  4- Bescherming

  De vroege mens gebruikte de hitte van het vuur als bescherming tegen roofdieren. Het licht van het vuur beschermde de prehistorische mens ook tegen nachtelijke roofdieren die in de schaduw van de nacht op de loer lagen.

  5- Tijdsverloop

  Aan het begin van Ray Badbury's science fiction roman... Fahrenheit 451, zegt de hoofdpersoon Montag dit:

  Het was een genoegen om te branden. Het was een bijzonder genoegen om dingen opgegeten te zien worden, om dingen zwart te zien worden en veranderen.

  In deze context staat vuur dus voor het verstrijken van de tijd door het branden van een vlam totdat deze in sintels dooft.

  6- Licht en warmte

  Letterlijk gesproken is vuur een algemeen symbool van licht en warmte vanwege de warmte die het van zijn vlammen afgeeft. In dit geval kan licht ook worden aangeduid als verlichting of creativiteit, een vonk van idee die kunstenaars en uitvinders inspiratie geeft om te innoveren en de wereld te veranderen.

  7- Eternity

  Behalve een symbolische voorstelling van de hel, kan vuur ook de eeuwige herinnering symboliseren voor mensen die niet meer bij ons zijn in deze wereld. Daarom steken we een kaars aan om hun leven en hun nalatenschap te gedenken en te symboliseren dat ze nooit vergeten zullen worden.

  Vuur in Rituelen en Magie

  Vuur is ook een gemeenschappelijk thema van de alchemie en alle vormen van magie. Vandaar dat er ook veel interpretaties van vuur zijn op het gebied van de mystieke kunsten:

  1- Magie

  De Maya's gebruiken het symbool van een vuurhouder als brenger van allerlei soorten magie in hun cultuur. De oude Maya's beschouwen de vuurceremonie ook als hun belangrijkste ritueel dat leven, energie en kracht geeft aan de gelovigen.

  2- Conversie

  In Tarot staat Vuur voor conversie, wat betekent dat alles wat door vuur wordt aangeraakt moet veranderen. Deze verandering kan echter goed of slecht zijn, afhankelijk van de resulterende kaarten.

  3- Renaissance en energie

  Het specifieke vuur dat staat voor renaissance en energie is het vuur dat gebruikt wordt tijdens de winterzonnewendeceremonie van de vrijmetselaars. Vrijmetselaars erkennen de dubbele aard van vuur als schepper en bestraffer, vandaar de dubbele betekenis van vuur voor de groep.

  Het dualisme van vuur

  Ondanks de vele voorstellingen van vuur in de geschiedenis en de populaire cultuur, is het overkoepelende thema van dit specifieke element zijn bestaande dualiteit. Vuur kan zowel de bron van leven zijn als de voorbode van dood en vernietiging. Maar de vernietiging en zuivering die het vuur brengt, is uitsluitend afhankelijk van hoe men zijn vlammen verantwoord gebruikt, of het nu fysiek, mentaal of emotioneel is,of spiritueel.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.