Cwlwm Bowen – Ystyr ac Arwyddocâd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Symbol hynafol sy’n perthyn i grŵp o symbolau a elwir yn ‘valknute’ yn Norwy yw cwlwm Bowen. Mae’n arwyddlun pwysig mewn herodraeth Norwyaidd ac fe’i hadnabyddir gan ei siapiau sgwâr gyda phedair dolen ar bob cornel. Fel glyff, adnabyddir y cwlwm hwn gan lawer o enwau gan gynnwys ' Cwlwm Gwir Gariad', 'Arfbais Sant Ioan', a ' Croes Sant Hannes'.

  Er bod mae cwlwm Bowen yn symbol poblogaidd, nid oes llawer yn gwybod am ei hanes a'i arwyddocâd. Dyma gip ar symbolaeth yr arwyddlun herodrol hwn yn ogystal â'i ystyr a'i berthnasedd heddiw.

  Beth yw Cwlwm Bowen?

  Dydi Cwlwm Bowen ddim yn gwlwm go iawn ers hynny. mae'n cynnwys dolenni cyflawn sydd heb ddechrau na diwedd. Arwyddlun herodrol ydyw mewn gwirionedd a enwyd ar ôl James Bowens, yr uchelwr Cymreig. Ni ddylid drysu rhwng hyn a’r Bowman’s Knot , sy’n fath gwahanol o gwlwm yn gyfan gwbl.

  Yn Ewrop, mabwysiadwyd clymau o linyn sidan wedi'u plethu mewn gwahanol ffyrdd fel cyfeiriannau arfog ac fe'u hadwaenid wrth enwau'r teuluoedd y maent yn perthyn iddynt.

  Pe baech yn tynnu llun y symbol Bowen Knot , byddai gennych o sgwâr gyda dolenni ar bob cornel a gorffen yn ôl lle dechreuoch.

  Pan fydd y symbol yn cael ei wneud gan ddefnyddio rhaff, fe'i gelwir fel arfer yn 'Bowen cwlwm' . Pan gaiff ei throi’n groesffordd a’i dolenni’n cael eu gwneud yn onglog, daw’n ‘ Bowen cross’ . Mae ganddo hefyd nifer o amrywiadau,gan gynnwys clymau Lacy, Shakespeare, Hungerford, a Dacre a ddefnyddir gan wahanol deuluoedd fel bathodyn herodrol.

  Un o'r clymau serch Celtaidd niferus, a adnabyddir y cwlwm herodrol hwn wrth amryw enwau gan gynnwys y canlynol:

  • Arfbais Sant Ioan
  • Gorgon Loop
  • Croes Sant Hannes
  • Y Sgwâr Dolen
  • Johanneskor
  • Sankthanskor

  Symbolaeth Cwlwm Bowen

  Mae ymddangosiad parhaus, diddiwedd y Bowen yn ei wneud yn symbol poblogaidd o anfeidredd, tragwyddoldeb, a chydgysylltiad.

  Mae’r Celtiaid yn cysylltu’r symbol hwn â chariad, teyrngarwch, a cyfeillgarwch ac mewn rhai rhannau o'r byd, fe'i hystyrir yn symbol amddiffynnol a all atal ysbrydion drwg a lwc ddrwg.

  Cwlwm Bowen mewn Diwylliannau Gwahanol

  Ar wahân i fod yn arwyddlun herodrol, mae'r Bowen mae gan gwlwm hefyd arwyddocâd crefyddol a chyfriniol mewn diwylliannau eraill.

  Yn Niwylliant Llychlyn >

  Gelwir cwlwm Bowen weithiau yn Sant Croes Hans neu Arfbais Sant Ioan yng ngogledd Ewrop a Sgandinafia. Mae'r symbol yn nodweddiadol yn gysylltiedig â Ioan Fedyddiwr, proffwyd Iddewig asgetig o arwyddocâd mawr i Gristnogaeth. Dywedir bod yr enw Hans neu Hannes yn ffurf fyrrach ar Johannes, ffurf Broto-Germanaidd ar Ioan.

  Gwyl sy'n rhagddyddio Cristnogaeth yw Noswyl Ganol Haf ond ei hailgysegru yn ddiweddarach ianrhydeddu Ioan Fedyddiwr. Dywedir bod y defodau ffrwythlondeb yn gysylltiedig â dŵr yn llifo, a gynrychiolir gan gwlwm Bowen.

  Yn y Ffindir, credwyd bod cwlwm Bowen yn amddiffyn pobl rhag anlwc ac ysbrydion drwg. Oherwydd hyn, cafodd ei beintio neu ei gerfio ar ysguboriau a thai. Yn Sweden, fe'i gwelwyd ar garreg llun a ddarganfuwyd mewn safle claddu yn Havor, Gotland y gellir ei holrhain yn ôl i tua 400 – 600 OC.

  Yn Niwylliant Brodorol America

  Gwelir cwlwm Bowen ar lawer o wahanol arteffactau o ddiwylliant Mississippi yn yr Unol Daleithiau. Mae wedi cael sylw ar sawl ceunant - addurn personol neu tlws crog a wisgwyd o amgylch y gwddf fel bathodyn rheng - a ddarganfuwyd o feddau blychau cerrig a phentrefi yn Tennessee. Cawsant eu gwneud o gregyn morol egsotig neu ddarnau o benglogau dynol ac wedi'u hysgythru â chynlluniau cywrain.

  Mae'r ceunentydd hyn yn dyddio'n ôl tua 1250 i 1450 CE a chredwyd eu bod yn symbol o ddaearol a goruwchnaturiol. pwerau. Mae cwlwm Bowen a welir ar yr addurniadau hyn yn cael ei ddarlunio fel sgwâr dolennog gydag elfennau eiconograffig eraill fel croes, motiff haul neu gylch pelydrog, a phennau adar a oedd yn edrych yn debyg i bennau cnocell y coed. Mae presenoldeb cnocell y coed yn y cynllun yn cysylltu'r ceunentydd hyn â mythau llwythol a symbolau rhyfel.

  Yn niwylliant Gogledd Affrica

  Darganfuwyd darluniau cynharach o gwlwm Bowen hefyd. mewnAlgeria. Ar fryn Djebel Lakhdar, mae bloc o garreg mewn mawsolewm yn cynnwys dau gwlwm Bowen wedi'u cydblethu neu eu harosod. Dywedir y gellir dyddio'r beddrodau yn ôl i 400 i 700 OC, a chredir mai celf addurniadol yn unig yw'r motiff.

  Mae rhai'n dyfalu i gwlwm Bowen gael ei ddefnyddio gan yr Algeriaid fel symbol o anfeidredd , sy'n ei wneud yn symbol priodol i ymddangos ar wal mawsolewm. Mae yna hefyd sawl petroglyffau Sahara sy'n cynnwys patrymau dolen barhaus mwy cymhleth.

  Cwlwm Bowen yn y Cyfnod Modern

  Heddiw, mae defnyddwyr Mac yn gallu adnabod cwlwm Bowen ers iddo gael ei ddefnyddio fel yr allwedd Command ar fysellfyrddau Apple. Fodd bynnag, nid yw ei ddefnydd yn gysylltiedig â sut mae'n cael ei ddefnyddio mewn dyluniadau herodrol. Cyn i ystod Macintosh o ddyfeisiadau ymddangos ym 1984, roedd gan yr allwedd orchymyn logo Apple fel ei symbol.

  Yn ddiweddarach, penderfynodd Steve Jobs na ddylai logo'r brand ymddangos ar allwedd yn unig, felly cafodd ei ddisodli gyda symbol cwlwm Bowen yn lle hynny. Fe'i hawgrymwyd gan arlunydd oedd wedi dod ar draws y cwlwm mewn llyfr o symbolau. Mae cwlwm Bowen yn ffitio'r bil ar gyfer symbol sy'n ymddangos yn nodedig ac yn ddeniadol, yn ogystal â bod yn berthnasol i'r cysyniad o orchymyn dewislen. Ar gyfer ffanatigau ffont, mae i'w gael yn Unicode o dan y dynodiad “arwydd man o ddiddordeb”.

  Yn nwyrain a gogledd Ewrop, defnyddir cwlwm Bowen ar fapiau ac arwyddion fel dangosydd o fannau diwylliannol.llog. Mae'r rhain yn cynnwys hen adfeilion, safleoedd cyn-hanesyddol, amgueddfeydd, ac ardaloedd eraill a ddifethwyd gan ryfeloedd neu dywydd yn y gorffennol. Dywedir bod yr arferiad wedi dechrau yn y 1960au hwyr ac yn parhau heddiw mewn llawer o wledydd o gwmpas y byd, yn enwedig yn yr Almaen, Wcráin, Lithuania, Estonia, a Belarus.

  Mae cwlwm Bowen hefyd yn symbol poblogaidd a ddefnyddir gan datŵ artistiaid a gwneuthurwyr gemwaith. Mae rhai selogion tatŵ yn dewis cael tatŵs cwlwm Bowen fel ffordd o fynegi eu personoliaethau a dathlu eu treftadaeth Wyddelig. Fe'i defnyddir yn boblogaidd hefyd ar wahanol fathau o emwaith ac wrth wneud swyn a swynoglau.

  Yn Gryno

  Unwaith y'i defnyddiwyd fel bathodyn herodrol, daeth cwlwm Bowen yn gysylltiedig ag anfeidredd, cariad, a cyfeillgarwch. Mae sawl amrywiad o'r cwlwm a ddefnyddir gan ddiwylliannau gwahanol ledled y byd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.