Dduwies Columbia - Y Duwdod Americanaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Arglwyddes, miss, neu dduwies llwyr, mae Columbia wedi bodoli fel personoliad llythrennol yr Unol Daleithiau ers cyn ei chreu fel gwlad. Wedi'i chreu ar ddiwedd yr 17eg ganrif, dim ond trosiad ar gyfer y trefedigaethau Ewropeaidd yn y Byd Newydd oedd Miss Columbia. Fodd bynnag, nid yn unig yr oedd yr enw a'r ddelwedd yn sownd ond yn cael eu cofleidio fel cynrychioliad perffaith o ymryson y Byd Newydd dros ryddid a chynnydd.

  Pwy yw Columbia?

  Columbia cario llinellau telegraff yn American Progress gan John Gast (1872). PD.

  Does gan Columbia ddim “golwg” set-in-stone ond mae hi bron bob amser yn fenyw ifanc i ganol oed gyda chroen golau ac – yn amlach na pheidio – gwallt melyn .

  Mae cwpwrdd dillad Columbia yn amrywio'n fawr ond mae rhai nodiadau gwladgarol iddo bob amser. Mae hi weithiau'n cael ei darlunio yn gwisgo baner America fel gwisg i ddangos ei gwladgarwch. Ar adegau eraill, mae hi'n gwisgo gwisgoedd gwyn hollol, sy'n atgoffa rhywun o'r rhai a wisgwyd yn Rhufain hynafol. Mae hi weithiau'n gwisgo'r cap Phrygian Rhufeinig, gan ei fod hefyd yn symbol o ryddid clasurol sy'n dyddio'r holl ffordd yn ôl i oes yr hen Rufain.

  O ran enw Columbia, dylai ddod fel Does dim syndod ei fod yn seiliedig ar enw Christopher Columbus, yr archwiliwr Genoaidd sy'n cael y clod am ddarganfod y Byd Newydd. Fodd bynnag, er bod Columbia wedi cael ei defnyddio amlycaf yn yr UD, mae Canada hefyd wedi defnyddio'rsymbol ers canrifoedd.

  Pwy Creodd Columbia?

  Y Prif Ustus Samuel Sewall a feddyliodd am y syniad o Columbia gyntaf ym 1697. Roedd Sewall yn hanu o Wladfa Bae Massachusetts. Ni dyfeisiodd yr enw fel rhan o'i waith cyfreithiol, fodd bynnag, ond fel bardd. Ysgrifennodd Sewall gerdd lle galwodd y trefedigaethau Americanaidd yn “Columbia” ar ôl yr enw Christopher Columbus.

  A yw Columbia yn Dduwies?

  Er ei bod yn cael ei galw’n aml yn “Dduwies Columbia”, nid yw Columbia yn gwneud hynny. t yn perthyn i unrhyw grefydd. Nid oes neb mewn gwirionedd yn honni bod ganddi dduwdod chwaith – dim ond symbol yw hi o'r Byd Newydd a'r trefedigaethau Ewropeaidd sydd ynddo.

  Wedi dweud hynny, tra gall goglais rhai o'r credinwyr Cristnogol mwy selog yn y ffordd anghywir , Mae Columbia yn parhau i gael ei galw yn “dduwies” hyd heddiw. Ar un ystyr, gellir ei galw yn dduwdod antheistig.

  Miss Columbia a Brenhines a Thywysoges India

  Nid Miss Columbia yw'r symbol benywaidd cyntaf a ddefnyddir i gynrychioli'r trefedigaethau Ewropeaidd yn y Byd Newydd. Cyn ei chychwyn ar ddiwedd yr 17eg ganrif, y ddelwedd o'r Frenhines Indiaidd a ddefnyddiwyd yn fwyaf cyffredin . Wedi'i darlunio fel un aeddfed a deniadol, roedd Brenhines India yn debyg i ddelweddau benywaidd a ddefnyddiwyd gan Ewropeaid ar gyfer cyfandiroedd gwladychol eraill fel Affrica.

  Dros amser, daeth brenhines India yn iau ac yn iau, nes iddi “drawsnewid” i ddelwedd y Dywysoges Indiaidd. Roedd pobl yn gwerthfawrogi'rdyluniad y ddelwedd yn edrych yn iau gan ei fod yn cyd-fynd yn well â babandod y Byd Newydd. Wedi i'r symbol Columbia gael ei ddyfeisio, fodd bynnag, dechreuodd y Dywysoges Indiaidd syrthio allan o ffafr.

  Columbia a Thywysoges India. PD.

  Am ychydig, roedd symbolau'r Dduwies Columbia a'r Dywysoges Indiaidd yn cydfodoli. Fodd bynnag, roedd yn amlwg bod yn well gan y gwladfawyr Americanaidd y fenyw Ewropeaidd ei golwg yn hytrach na'r un fwy brodorol ei gwedd, a daeth y Dywysoges Indiaidd i ben yn fuan ar ôl creu Columbia.

  A yw'r Statue of Liberty Columbia?

  Ddim yn union. Crëwyd y Statue of Liberty gan y peiriannydd Ffrengig Gustave Eiffel ym 1886 – yr un peiriannydd a ddyluniodd dwr Eiffel ym Mharis. Ar y pwynt hwnnw roedd y ddelwedd o Columbia wedi hen sefydlu, fodd bynnag, seiliodd Gustavo ei gerflun ar ddelwedd y dduwies Rufeinig Libertas yn lle hynny.

  Felly, nid yw'r cerflun yn cynrychioli Columbia yn uniongyrchol.

  > Ar yr un pryd, mae Columbia ei hun yn seiliedig ar y dduwies Libertas, felly, mae'r ddwy ddelwedd yn dal i fod yn gysylltiedig. Roedd Libertas ei hun yn ddelwedd gyffredin iawn yn Ffrainc ar y pryd gan fod symbol rhyddid Ffrainc yn ystod y Chwyldro Ffrengig – y Fonesig Marianne – hefyd yn seiliedig ar y dduwies Libertas.

  Columbia a Libertas

  A daw rhan fawr o ysbrydoliaeth weledol Columbia o'r dduwies rhyddid Libertas Rhufeinig hynafol. Mae hynny'n debygol o fod yn anuniongyrchol fel y gwnaeth Libertas hefydysbrydoli llawer o symbolau benywaidd eraill o ryddid ar draws Ewrop. Mae'r gwisgoedd gwynion a'r cap Phrygian, yn arbennig, yn arwyddion dweud bod Columbia wedi'i seilio'n gryf ar Libertas. Dyna hefyd pam y caiff ei galw’n aml yn “Lady Liberty”.

  Columbia a Symbolau Rhyddid Merched Gorllewinol Eraill

  Italia turrita. PD.

  Nid yw holl symbolau rhyddid benywaidd Gorllewin Ewrop yn seiliedig ar Libertas, felly byddai llunio cyffelybiaethau rhwng Columbia a rhai ohonynt yn dechnegol anghywir. Er enghraifft, efallai fod y ddelwedd Eidalaidd enwog Italia turrita yn edrych yn debyg, ond mae hi mewn gwirionedd yn seiliedig ar y fam dduwies Rufeinig Cybele.

  Liberty Leading the People – Eugène Delacroix (1830). PD.

  Un cymeriad Ewropeaidd sy'n perthyn yn agos i Columbia yw'r Ffrancwr Marianne. Mae hi hefyd yn seiliedig ar y dduwies Rufeinig Libertas ac fe'i defnyddiwyd fel symbol o ryddid yn ystod y Chwyldro Ffrengig. Mae hi'n aml yn cael ei dangos yn gwisgo cap Phrygian hefyd.

  Duwies Britannia Wielding Her Trident

  Symbol chwifio trident Prydain Britannia yw enghraifft well fyth. Hefyd yn dod o oes yr hen Rufain, mae Britannia yn symbol Prydeinig pur, sy’n cynrychioli rhyddhad yr ynys rhag rheolaeth Rufeinig. Mewn gwirionedd, roedd Britannia a Columbia hefyd wedi'u gosod yn erbyn ei gilydd, yn enwedig yn ystod y Chwyldro Americanaidd.

  Symboliaeth o Columbia

  Duwies Columbiawedi codi a gostwng o ran poblogrwydd dros y blynyddoedd, ond mae hi serch hynny wedi parhau i fod yn symbol allweddol o bob un o'r Unol Daleithiau. Mae fersiynau o'i delwedd hi a llun Libertas neu'r Statue of Liberty i'w gweld ym mhob talaith, pob dinas, ac ar bron pob un o adeiladau'r llywodraeth hyd heddiw.

  Fel personoliaeth y wlad, mae hi'n symbol o'r Unedig. Unol ei hun. Mae hi hefyd yn symbol o ryddid, cynnydd ac annibyniaeth.

  Pwysigrwydd Columbia mewn Diwylliant Modern

  Hen logo o Columbia Pictures yn dangos y Dduwies Columbia. PD.

  Mae enw Columbia wedi’i ddefnyddio droeon ers ei sefydlu ar ddiwedd yr 17eg ganrif. Byddai rhestru pob cyfeiriad at Columbia ar adeiladau llywodraethol, dinasoedd, taleithiau, a sefydliadau yn amhosibl, ond dyma rai o'r cyfeiriadau mwyaf adnabyddus am Columbia yn niwylliant America.

  • Y gân ail Hail, Columbia yn gân wladgarol a ystyrir yn aml yn anthem genedlaethol answyddogol y wlad.
  • Mae Columbia Pictures, a enwyd yn 1924, wedi defnyddio fersiynau amrywiol o ddelwedd y dduwies Columbia yn dal a tortsh yn unionsyth.
  • Enw'r modiwl gorchymyn o'r llong Apollo 11 yn 1969 oedd Columbia.
  • Cafodd y wennol ofod o'r un enw hefyd ei hadeiladu ym 1979.
  • Y dangoswyd duwies/symbol hefyd yn nofel graffig 1997 Uncle Sam gan Steve Darnall AlexRoss.
  • Mae gêm fideo enwog 2013 Bioshock Infinite yn digwydd yn ninas ffuglennol Columbia gyda'r lle hefyd yn cael ei blastro â delweddau o'r dduwies Americanaidd.
  • Siarad am Americanwr duwiau, roedd nofel 2001 Neil Gaiman o'r enw Duwiau America yn cynnwys duwies o'r enw Columbia.

  FAQ

  C: Pwy yw'r dduwies Columbia?

  A: Columbia yw personoliad benywaidd yr Unol Daleithiau.

  C: Beth mae Columbia yn ei gynrychioli?

  A: Mae Columbia yn cynrychioli delfrydau Americanaidd a'r wlad ei hun. Mae hi'n ymgorffori ysbryd America.

  C: Pam y'i gelwir yn Ardal Columbia?

  A: Roedd prifddinas y wlad yn mynd i gael ei lleoli yn Nhiriogaeth Columbia – a ailenwyd yn swyddogol wedyn i District of Columbia (D.C.).

  C: A yw'r wlad Colombia wedi'i chysylltu â'r dduwies Columbia?

  A: Ddim yn uniongyrchol. Crëwyd ac enwyd y wlad De America Colombia yn 1810. Fel y dduwies Columbia, mae'r wlad Colombia hefyd wedi'i henwi ar ôl Christopher Columbus. Fodd bynnag, nid oes perthynas uniongyrchol â delwedd Columbia o UDA.

  I gloi

  Efallai bod enw a delwedd Columbia yn cael eu camddeall heddiw ond mae hi wedi bod yn rhan o fythos Gogledd America ers canrifoedd. Symbol, ysbrydoliaeth, a duwies hollol fodern, cenedlaetholgar ac antheistig ynddi.ei hawl ei hun, America yn llythrennol yw Columbia.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.