Hachiman - Duw Rhyfel Japan, Saethyddiaeth, a'r Samurai

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Hachiman yn un o dduwiau mwyaf annwyl kami Japan yn ogystal ag yn enghraifft wych o sut mae diwylliant Japan wedi cyfuno elfennau o'r llu o wahanol grefyddau sy'n boblogaidd yng nghenedl yr ynys. . Credir mai ef yw personoliad dwyfol yr Ymerawdwr Japaneaidd chwedlonol Ōjin, mae Hachiman yn kami rhyfel, saethyddiaeth, rhyfelwyr bonheddig a samurai.

  Pwy yw Hachiman?

  Hachiman, a elwir hefyd yn Mae Hachiman-jin neu Yahata no kami , yn dduwdod arbennig gan ei fod yn cyfuno elfennau o Shintoiaeth a Bwdhaeth Japaneaidd. Mae ei enw yn trosi i Duw o Wyth Baner sy'n gyfeiriad at y chwedl am enedigaeth yr Ymerawdwr dwyfol Ōjin a'r wyth baner yn yr awyr a'i arwyddodd.

  Gwelir Hachiman yn gyffredin fel duw rhyfel yn Japan ond mae'n cael ei addoli'n bennaf fel noddwr rhyfelwyr a saethyddiaeth, ac nid rhyfel ei hun. I ddechrau, roedd y saethwr kami yn cael ei addoli bron yn gyfan gwbl gan ryfelwyr a samurai ond yn y pen draw ymestynnodd ei boblogrwydd i holl bobl Japan a nawr mae hefyd yn cael ei ystyried fel noddwr kami amaethyddiaeth a physgota hefyd.

  Ymerawdwr Ōjin a'r Samurai

  Gan y credir mai Hachiman yw’r hen Ymerawdwr Ōjin, roedd y saethwr kami yn cael ei addoli i ddechrau gan clan samurai Minamoto ( Genji ) – y samurai a ddisgynnodd o’r Ymerawdwr Ōjin ei hun.

  Yn fwy na hynny, mae aelodau eraill o clan Minamoto hefyd wedi esgyni safle shōgun Japan dros y blynyddoedd a mabwysiadodd yr enw Hachiman hefyd. Minamoto no Yoshiie yw'r enghraifft enwocaf - fe'i magwyd yng Nghysegrfa Iwashimizu yn Kyoto ac yna cymerodd yr enw Hachiman Taro Yoshiie fel oedolyn. Aeth ymlaen nid yn unig i brofi ei hun fel rhyfelwr pwerus ond hefyd fel cadfridog ac arweinydd athrylithgar, gan ddod yn shogun yn y pen draw a sefydlu'r shogunad Kamakura, i gyd dan yr enw Hachiman.

  Oherwydd arweinwyr samurai fel ef , Mae'r kami Hachiman yn gysylltiedig â saethyddiaeth amser rhyfel a'r samurai.

  Cami o Holl Bobl Japan

  Dros y blynyddoedd, daeth Hachiman yn llawer mwy na kami samurai. Tyfodd ei boblogrwydd ymhlith holl bobl Japan a dechreuodd gael ei addoli gan ffermwyr a physgotwyr fel ei gilydd. Heddiw, mae dros 25,000 o gysegrfeydd wedi'u cysegru i Hachiman ar draws Japan, y nifer ail-uchaf o gysegrfeydd Shinto y tu ôl i gysegrfeydd y kami Inari - dwyfoldeb amddiffynnydd tyfu reis.

  Y rheswm mwyaf tebygol dros ymlediad Poblogrwydd Hachiman yw'r parch cynhenid ​​sydd gan bobl Japan at eu teulu brenhinol a'u harweinwyr. Roedd clan Minamoto yn cael ei garu fel amddiffynwyr Japan ac felly daeth Hachiman yn cael ei addoli fel noddwr Ymerodrol a gwarchodwr y wlad gyfan.

  Mae'r ffaith bod y kami hwn yn ymgorffori themâu ac elfennau o Shintoiaeth a Bwdhaeth hefyd yn dangos sut caru yr oeddgan bawb yn y genedl ynys. Mewn gwirionedd, derbyniwyd Hachiman hyd yn oed fel dewiniaeth Fwdhaidd yn y cyfnod Nara (OC 710-784). Gelwid ef yn Hachiman Daibosatsu gan y Bwdhaidd a hyd heddiw maent yn ei addoli mor chwyrn â dilynwyr Shinto.

  Hachiman a'r Kamikaze

  Fel amddiffynnydd kami o Japan i gyd, gweddïwyd Hachiman yn aml i amddiffyn y wlad yn erbyn ei gelynion. Digwyddodd cwpl o achlysuron o'r fath yn ystod ymdrechion goresgyniadau Mongol Tsieineaidd yn y Cyfnod Kamakura (1185-1333 CE) - y cyfnod pan dyfodd poblogrwydd Hachiman yn sylweddol.

  Dywedir i'r kami ateb gweddïau ei ddilynwyr a anfon teiffŵn neu kamikaze – “gwynt dwyfol” yn y môr rhwng Japan a Tsieina, gan rwystro’r goresgyniad.

  Digwyddodd y ddau deiffŵn kamikaze o’r fath yn 1274 ac un yn 1281. Dylid dweud, fodd bynnag, bod y ddau ddigwyddiad hyn hefyd yn cael eu priodoli'n aml i dduwiau taranau a gwynt Raijin a Fujin.

  Y naill ffordd neu'r llall, daeth y gwynt dwyfol hwn neu'r kamikaze mor dda- a elwir yn “swyn dwyfol amddiffynnol ar gyfer Japan” bod peilotiaid ymladd Japaneaidd yn yr Ail Ryfel Byd wedi sgrechian y gair “Kamikaze!” tra'n lladd eu hunain yn chwalu eu hawyrennau i longau'r gelyn, mewn ymgais derfynol i Japan rhag goresgyniad.

  Symbolau a Symbolaeth Hachiman

  Nid cymaint o ryfel yw prif symbolaeth Hachiman ond nawdd rhyfelwyr, samurai, asaethwyr. Mae'n dduw amddiffyn, yn fath o ryfel-sant i bawb yn Japan. Oherwydd hyn, gweddïwyd ac addolwyd Hachiman gan bawb oedd eisiau ac angen amddiffyniad.

  Caiff Hachiman ei hun ei symboleiddio gan y golomen – ei ysbryd anifail a’i aderyn negeseuol. Roedd colomennod yn cael eu defnyddio'n aml fel adar negeseuol yn ystod y rhyfel ac ymhlith yr elitaidd oedd yn rheoli yn ei gyfanrwydd, felly mae'r cysylltiad yn hawdd i'w weld. Yn ogystal â hyn, roedd Hachiman hefyd yn cael ei gynrychioli gan y bwa a'r saeth. Tra bod y cleddyf yn arf nodweddiadol rhyfelwyr Japaneaidd, mae bwâu a saethau yn dyddio'n ôl i ryfelwyr Japaneaidd tebyg i ŵr bonheddig.

  Pwysigrwydd Hachiman mewn Diwylliant Modern

  Er nad yw Hachiman ei hun, fel kami neu ymerawdwr, yn cael sylw'n aml mewn manga modern, anime, a gemau fideo, defnyddir ei enw ei hun yn aml. ar gyfer cymeriadau amrywiol fel Hachiman Hikigaya, prif gymeriad y gyfres anime Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru . Y tu allan i gelf, mae llawer o wyliau a seremonïau blynyddol wedi'u cysegru i Hachiman sy'n cael eu cadw hyd heddiw.

  Ffeithiau Hachiman

  1. Beth yw duw Hachiman? Mae Hachiman yn dduw rhyfel, yn rhyfelwyr, yn saethyddiaeth a'r samurai.
  2. Pa fath o dduwdod yw Hachiman? Shinto kami yw Hachiman.
  3. Beth ai symbolau Hachiman? Colomennod a'r bwa a'r saeth yw symbolau Hachiman.

  YnCasgliad

  Hachiman yw un o dduwiau mwyaf poblogaidd a pharchus mytholeg Japan. Roedd ei rôl yn achub Japan yn ei wneud yn annwyl iawn ac yn cryfhau ei rôl fel amddiffynnydd dwyfol Japan, pobl Japan a Thŷ Brenhinol Japan.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.