Troilus – Tywysog Ifanc Troy

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ymhlith digwyddiadau mwyaf arwyddocaol Rhyfel Caerdroea, mae marwolaeth y Tywysog Troilus yn cael ei hystyried yn aml fel man cychwyn tranc Troy. Gosododd ei stori gyda Cressida draddodiad hir o ysgrifau a darluniau amdano. Dyma olwg agosach ar ei chwedl.

  Pwy oedd Troilus?

  Troilus oedd fab y Brenin Priam a'i wraig, Frenhines Hecuba . Mewn rhai cyfrifon, nid Priam oedd ei dad biolegol, ond y duw Apollo . Y naill ffordd neu'r llall, roedd Priam yn ei drin fel ei fab ei hun, ac roedd Troilus yn un o dywysogion Troy, ynghyd â Hector a Paris .

  Y Broffwydoliaeth am Troilus

  Troilus a Polyxena yn ffoi rhag Achiless.

  Yr oedd Rhyfel Caerdroea yn wrthdaro yr ymosododd cenhedloedd Groeg arno a gwarchaeodd Troy i achub y frenhines Helen o Sparta, a oedd wedi ei chymryd gan y tywysog Paris o Troy. Pan ddechreuodd Rhyfel Caerdroea, roedd Troilus yn dal yn ei arddegau. Roedd yna broffwydoliaeth yn dweud pe bai'r Tywysog Troilus yn cyrraedd 20 oed, na fyddai Troy byth yn cwympo, ac y byddai'r Groegiaid yn colli'r rhyfel.

  Athena , a oedd wedi ochri gyda'r Groegiaid yn y rhyfel, hysbysu'r arwr Achilles am y broffwydoliaeth hon. Fe wnaeth Achilles ymosod ar Troilus a'i chwaer, y Dywysoges Polyxena, pan oedden nhw wedi mynd allan o waliau amddiffynnol Troy i farchogaeth eu ceffylau. Daeth Achilles o hyd iddynt wrth ffynnon, ond defnyddiasant eu ceffylau i ddianc. Fodd bynnag, byddai'r arwr yn y pen draw yn eu dal a'u lladdy ddau yn nheml Apollo, gan anffurfio corff Troilus. Mae'r Trojans yn galaru'n fawr am farwolaeth Troilus.

  Troilus fel Rhyfelwr

  Mewn rhai adroddiadau, ni fu Troilus farw yn fachgen ar ddechrau'r rhyfel, ond yn ystod brwydr ar ôl ennill sawl un. ymladd yn absenoldeb Achilles. Roedd Troilus yn rhyfelwr dewr yr oedd ei ddewrder wedi ennill rheolaeth bataliwn rhyfel iddo. Serch hynny, yn y straeon hyn, nid yw ei dynged olaf wedi newid. Mae’n marw â chleddyf Achilles yn nheml Apollo.

  Marwolaeth Achilles

  Ym mrwydr olaf Rhyfel Troy, lladdodd Tywysog Paris o Troy Achilles. Yn ôl rhai mythau, cyfarwyddodd Apollo saeth Paris i daro sawdl Achilles, sef ei unig fan bregus. Gwnaeth Apollo hyn i ddial am farwolaeth ei fab a dirmygu ei deml. Yn yr ystyr hwn, byddai rôl Troilus yn y rhyfel hefyd yn dylanwadu ar dynged un o arwyr mwyaf Groeg yr Henfyd, Achilles.

  Troilus a Cressida

  Syrthiodd Troilus mewn cariad â Cressida, gwraig o Droea. a addawodd ffyddlondeb a chariad iddo, ond pan oedd ei thad yn perthyn i'r Groegiaid, syrthiodd mewn cariad â Diomedes , rhyfelwr Groegaidd. Dinistriodd brad Cressida Troilus. Mae rhai cyfrifon hyd yn oed yn dweud ei fod yn fodlon gadael i Achilles ei ladd am hynny.

  Yn epig Virgil yr Aeineid , mae’r awdur yn sôn am y rhamant rhwng Troilus a’r forwyn Droea, er mai dim ond fel mân y mae’n cael ei ddisgrifiopwynt plot. Serch hynny, dewiswyd y stori garu hon gan lawer o awduron canoloesol a gymerodd y cymeriadau fel sail i greu stori garu. Y cyntaf i ysgrifennu amdano oedd storïwr o'r enw Benoît de Sainte-Maure, a ysgrifennodd ramant gymhleth yn y 1100au.

  Byddai gwaith Sainte-Maure yn sail i gerddi Giovanni Bocaccio â'r un thema yn y 1300au, ac yn ddiweddarach ar gyfer drama Shakespeare Troilus a Cressida yn y 1600au. Fodd bynnag, nid yw'r enw Cressida yn ymddangos ym mytholeg Groeg, felly roedd hi'n ddyfais artistig gan yr awduron.

  Yn Gryno

  Roedd stori Troilus yn hollbwysig i ryfel Caerdroea ers i’w farwolaeth nodi dechrau tranc Troy. Er efallai nad oedd ei ran yn y rhyfel mor ganolog ag un ei frodyr, roedd y broffwydoliaeth yn ymwneud ag ef yn bwynt pwysig yn Rhyfel Caerdroea. Heddiw, fe’i cofir y tu allan i fytholeg Roegaidd, diolch i weithiau beirdd mawr y canol oesoedd a ledaenodd ei hanes yn y byd Gorllewinol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.