Hoenir - Een belangrijke Noorse god en veel tegenstrijdigheden

 • Deel Dit
Stephen Reese

  De mysterieuze Noorse god Hoenir wordt vaak genoemd als een broer van de Allfather Odin Hij is een van de oudste godheden in de Noorse pantheon maar hij is ook omgeven door mysterie, verschillende verwarrende details en regelrechte tegenstrijdigheden...

  Een groot deel van het probleem met het ontdekken van meer over Hoenir is dat er gewoon niet veel over hem geschreven is dat tot op heden bewaard is gebleven.

  Laten we eens kijken wat we weten over deze mysterieuze god en of we het allemaal kunnen begrijpen.

  Wie is Hoenir?

  In de bronnen die over Hoenir spreken, wordt hij beschreven als Odins broer en een krijgersgod van stilte, passie, poëzie, strijdlust, spiritualiteit en seksuele extase. En hier is het eerste probleem - dit zijn precies de kwaliteiten die gewoonlijk aan Odin zelf worden toegeschreven. Wat ook niet helpt, is dat hij in de meeste mythen over Hoenir vaak wordt afgeschilderd als zijnde ook Odin. Maar dat is gewoon dehet begin van onze problemen.

  Óðr - Hoenirs geschenk, zijn andere naam of een aparte godheid?

  Een van de populairste daden van Hoenir was zijn rol in de schepping van de mensheid. Volgens de Völuspá mythe in de Poëtische Edda Hoenir was een van de drie goden die hun gaven schonken aan de eerste twee mensen... Vraag en Embla De andere twee goden waren Loðurr en Odin zelf.

  Hoenir's geschenk aan Ask en Embla zou Óðr zijn geweest - een woord dat vaak wordt vertaald als poëtische inspiratie of ecstasy En hier komt een groot probleem, want volgens andere gedichten en bronnen is Óðr ook..:

  Een deel van Odin's naam - Óðinn in Oud Noors, ook wel Meester van Óðr

  Óðr zou de naam zijn van de mysterieuze echtgenoot van de godin Freya. Freya is de leider van de Vanir pantheon van Noorse goden en wordt vaak beschreven als hun equivalent aan Odin - de leider van het Aesir pantheon.

  Óðr wordt ook verondersteld een alternatieve naam van Hoenir te zijn in plaats van zijn geschenk aan de mensheid

  Het is dus niet duidelijk wat Óðr precies is en wie Hoenir is. Sommigen zien tegenstrijdigheden als deze als bewijs dat er gewoon een paar foute vertalingen in veel van de oude sagen staan.

  Hoenir en de Aesir-Vanir oorlog

  Illustratie van Hoenir. PD.

  Een van de belangrijkste Noorse mythen heeft betrekking op de oorlog tussen de twee grote pantheons - de oorlogszuchtige Aesir en de vreedzame Vanir. Historisch gezien wordt aangenomen dat het Vanir pantheon deel uitmaakte van een oude Scandinavische religie, terwijl de Aesir afkomstig waren van de oude Germaanse stammen. Uiteindelijk werden de twee pantheons samengevoegd onder dezelfde Noorse paraplu.

  Hoe verhoudt Hoenir zich daartoe?

  Volgens de Ynglinga Saga , de oorlog tussen de Vanir en de Aesir was lang en hard, en eindigde uiteindelijk zonder duidelijke overwinnaar. Dus stuurden de twee godenstammen elk een delegatie naar de ander om over de vrede te onderhandelen. De Aesir stuurden Hoenir samen met Mimir de god van de wijsheid .

  In de Ynglinga Saga wordt Hoenir beschreven als ongelooflijk knap en charismatisch, terwijl Mimir een grijzende oude man was. De Vanir namen dus aan dat Hoenir de leider van de delegatie was en verwezen naar hem tijdens de onderhandelingen.

  In de Ynglinga Saga wordt Hoenir echter expliciet beschreven als een idioot - een eigenschap die hij nergens anders schijnt te hebben. Dus als Hoenir iets werd gevraagd, wendde hij zich altijd tot Mimir voor advies. De wijsheid van Mimir leverde Hoenir al snel het respect van de Vanir op.

  Na een tijdje merkten de Vanir goden echter dat Hoenir altijd deed wat Mimir hem opdroeg en dat hij weigerde beslissingen te nemen of partij te kiezen als de wijze god niet in de buurt was. Woedend onthoofden de Vanir Mimir en stuurden zijn hoofd terug naar Odin.

  Hoe fascinerend deze mythe ook is, ze schetst een heel andere versie van Hoenir.

  Hoenir en Ragnarok

  Battle of the Doomed Gods - Friedrich Wilhelm Heine (1882). PD.

  Verschillende bronnen vertellen verschillende versies van Ragnarok - het Einde der Dagen in de Noorse mythologie. Volgens sommigen was dit het einde van de hele wereld en het einde van alle Noorse goden die verslagen in de strijd stierven.

  Volgens andere bronnen is de tijd in Noorse mythologie is cyclisch en Ragnarok is slechts het einde van een cyclus voordat een nieuwe kan beginnen. En in sommige saga's komen niet alle goden om tijdens de grote slag. Tot de overlevenden die vaak worden genoemd behoren enkele zonen van Odin en Thor zoals Magni, Modi, Vali en Vidar. De Vanir-god en vader van Freya, Njord wordt ook genoemd als overlevende, evenals de dochter van Sol.

  Een andere god die Ragnarok zou hebben overleefd is Hoenir zelf. Niet alleen dat, maar volgens de Völuspá, //www.voluspa.org/voluspa.htm is hij ook de god die de waarzeggerij verricht waardoor de goden na Ragnarok werden hersteld.

  Andere mythes en vermeldingen

  Hoenir komt in verschillende andere mythen en verhalen voor, zij het meestal terloops. Hij is bijvoorbeeld een reisgenoot van Odin en Loki in de beroemde mythe over de ontvoering van de godin Idunn.

  En, in Kennings wordt Hoenir beschreven als De meest gevreesde van alle goden. Er wordt ook gezegd dat hij een snelle god , langbenig en het verwarrend vertaalde modderkoning of moeraskoning.

  Conclusie - Wie is Hoenir?

  Dit is echter vrij standaard voor de Noorse mythologie, want veel goden worden slechts mondjesmaat genoemd in tegenstrijdige verslagen.

  Voor zover we weten is Hoenir een van de eerste en oudste goden, een broer van Odin, en een beschermgod met grotendeels dezelfde kwaliteiten. Hij heeft waarschijnlijk geholpen bij het scheppen van de eerste mensen, hij heeft de vrede tussen de Vanir en Aesir goden helpen bewerkstelligen, en hij voerde de waarzeggerij uit waardoor de goden na Ragnarok werden hersteld.

  Een indrukwekkende lijst van prestaties, ook al wordt die in weinig woorden en met veel tegenstrijdigheden verteld.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.