Epifani Nedir ve Nasıl Kutlanır?

 • Bunu Paylaş
Stephen Reese

  ile karşılaştırıldığında daha popüler Noel kutlamaları Epifani Bayramı çok daha sade ve gösterişsizdir. Hıristiyan toplumu dışındaki pek çok kişi bu önemli olaydan haberdar olmayabilir ya da ne hakkında olduğunu anlamayabilir.

  Epifani Bayramı, Hristiyan Kilisesi tarafından kutlanan en eski bayramlardan biridir. "Görünüş" veya "tezahür" anlamına gelir ve Hristiyanlık tarihinde iki farklı olaya işaret eder.

  için Batı Hristiyan Kilisesi Bu bayram, üç bilge adam ya da Magiler tarafından temsil edilen Yahudi olmayanlara ruhani liderleri İsa Mesih'in ilk kez görünmesini sembolize eder. Bu nedenle, bayram bazen Üç Kral Bayramı olarak da adlandırılır ve Magilerin İsa'yı Beytüllahim'de ilk kez gördükleri ve onu Tanrı'nın oğlu olarak tanıdıkları zaman olan Noel'den 12 gün sonra kutlanır.

  Doğu Ortodoks Hıristiyan Kilisesi ise Noel'i Jülyen takvimini takip eden ayın 7'sinde kutladıkları için bu bayramı 19 Ocak'ta kutlamaktadır. Bu gün, İsa Mesih'in Vaftizci Yahya tarafından Ürdün Nehri'nde vaftiz edilmesinin yanı sıra Kana'daki düğünde suyu şaraba dönüştürdüğü ilk mucizesine de işaret etmektedir.

  Bu iki olay önemlidir, çünkü her iki olayda da İsa kendisini dünyaya hem insan hem de ilahi olarak sunmuştur. Teofani .

  Epifani Bayramının Kökenleri

  Hıristiyan toplumunun bu bayramı kutlama biçimlerinde farklılıklar olsa da ortak bir payda vardır: Tanrı'nın oğlu İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın insan olarak tezahürü. Bu terim Yunanca " epiphaneia ", ortaya çıkma veya vahiy anlamına gelir ve eski Yunanlılar tarafından genellikle tanrıların insan formlarında yeryüzünü ziyaretlerini ifade etmek için kullanılır.

  Epifani ilk olarak 2. yüzyılın sonlarında, hatta Noel bayramı kutlanmaya başlamadan önce kutlanmaya başlanmıştır. 6 Ocak olan bu özel tarihten ilk olarak MS 215 yılında İskenderiyeli Clement tarafından, İsa'nın vaftiz edilişini o gün anan gnostik bir Hıristiyan grup olan Basilidianlar ile ilgili olarak bahsedilmiştir.

  Bazıları bu kelimenin antik bir Mısır pagan festivali Güneş tanrısını kutlayan ve Gregoryen takviminin kullanılmaya başlanmasından önce Ocak ayının aynı gününe denk gelen kış gündönümünü kutlayan bu festivalin arifesinde İskenderiyeli paganlar, İsa Mesih'in doğum hikâyesine benzer şekilde bir bakireden doğan tanrıları Aeon'un doğumunu anarlardı.

  3. yüzyılda Epifani Bayramı kutlamaları dört ayrı olayı içerecek şekilde gelişti: İsa'nın doğumu, Ürdün Nehri'ndeki vaftizi, Magi'nin ziyareti ve Kana'daki mucize. Bu nedenle, Noel'in kutlanmaya başlamasından önce Hıristiyanlığın ilk günlerinde Epifani Bayramı hem İsa'nın doğumunu hem de vaftizini kutluyordu.yüzyılda Noel, Epifani Bayramı'ndan ayrı bir olay olarak kabul edilmiştir.

  Dünya Çapında Epifani Bayramı Kutlamaları

  Birçok ülkede Epifani resmi tatil ilan edilmiştir. Bu ülkeler arasında Avusturya, Kolombiya, Hırvatistan, Kıbrıs, Polonya, Etiyopya, Almanya'nın bazı bölgeleri, Yunanistan, İtalya, Slovakya, İspanya ve Uruguay bulunmaktadır.

  Günümüzde Noel kutlamalarının son günü olan Epifani Bayramı, Hıristiyan inancında İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunun açıklanması gibi önemli bir olayı ifade eder. Bu nedenle, bu kutlamanın merkezi sembolizmi ilahi tezahür Mesih'in sadece seçilmiş bir azınlığın değil, tüm dünyanın Kralı olduğunun kanıtıdır.

  Tarihi gibi Epifani kutlamaları da yıllar içinde evrim geçirmiştir. İşte farklı dönem ve kültürlerde yapılan önemli etkinliklerden bazıları:

  1. On İkinci Gece

  Yıllar önce Epifani arifesi On İkinci Gece ya da Noel sezonunun son gecesi olarak anılırdı, çünkü 25 Aralık ile 6 Ocak arasındaki günler Noel'in On İki Günü olarak kabul edilirdi. Doğu Ortodoks Hıristiyanları, İsa'nın vaftiz edilişinin bir kabulü olarak ve dünyanın aydınlanmasını sembolize etmek için buna "Işık Bayramı" adını verdiler. Vaftiz ya da ruhsal aydınlanma.

  2. Üç Kralın (Magi) Yolculuğu

  Orta Çağ boyunca, özellikle Batı'da, kutlamalar üç kralın yolculuğuna odaklanırdı. 1300'lerde İtalya'da birçok Hıristiyan grup kendi hikayelerini anlatmak için geçit törenleri, doğum oyunları ve karnavallar düzenlerdi.

  Günümüzde bazı ülkeler Epifani'yi Portekiz'de Janeiras veya Ocak şarkıları olarak adlandırılan Epifani ilahileri veya Madeira adasında 'Cantar os Reis' (kralları söyleme) gibi etkinliklerle bir festival gibi kutlamaktadır. Avusturya'da ve dünyanın bazı bölgelerinde Almanya insanlar kapılarını üç bilge adamın baş harfleriyle işaretlerlerdi. koruma sembolü Belçika ve Polonya'da çocuklar üç bilge adam gibi giyinir ve şeker karşılığında kapı kapı dolaşarak ilahiler söylerlerdi.

  3. Epiphany Çapraz Dalış

  Rusya, Bulgaristan, Yunanistan gibi ülkelerde ve hatta ABD'de Florida gibi bazı eyaletlerde Doğu Ortodoks Kilisesi Epifani'yi çapraz dalış Başpiskopos bir kaynak, nehir ya da göl gibi bir su kütlesinin kıyısına gider, ardından tekneyi ve suyu kutsardı.

  Beyaz bir güvercin İsa'nın Ürdün Nehri'ndeki vaftizi sırasında Kutsal Ruh'un varlığını sembolize etmek için serbest bırakılacaktır. Bunu takiben, tahta bir çapraz adanmışların dalış sırasında bulmaları için suya atılacaktır. Haçı bulan kişi kilise sunağında özel bir kutsama alacaktır ve bu kişinin İyi şanslar. bir yıl boyunca.

  4. Hediye Verme

  Doğu ülkelerinde Epifani'nin ilk kutlamaları, özellikle çocuklara hediyeler verilmesini içerirdi. Bazı ülkelerde hediyeler, Beytüllahim'e vardıklarında bebek İsa'ya hediye sunma eylemini temsil etmek için Üç Kral tarafından dağıtılırdı. Epifani arifesinde çocuklar kapılarının önüne pipetli bir ayakkabı bırakırlardı ve ertesi gün onu hediyelerle dolu bulurlardıkamışlar gitmişken.

  İtalya'da hediyelerin şu kişiler tarafından dağıtıldığına inanırlar "La Befana" olarak bilinen bir cadı İsa'yı ziyarete giden çobanların ve üç bilge adamın davetini reddettiği iddia edilen bu kadın, o zamandan beri Epifani arifesinde her gece uçarak yemliği arıyor ve yol boyunca çocuklar için hediyeler bırakıyor.

  5. Kral Pastası

  gibi Batı ülkelerindeki Hıristiyan aileler Fransa ve İspanya ve hatta New Orleans gibi bazı ABD şehirlerinde Epifani, Kral pastası adı verilen özel bir tatlıyla kutlanır. Pasta genellikle üç kralı temsil eden bir daire veya oval şeklinde şekillendirilir, daha sonra pişirilmeden önce bebek İsa'yı temsil eden bir fève veya bakla yerleştirilir. Pasta kesildikten sonra, gizli fève ile parçayı kim alırsa o gün için "kral" olur ve bir ödül kazanır.

  6. Epifani Banyosu

  Ortodoks Hıristiyanların Epifani'yi kutlamalarının bir başka yolu da nehirde buz banyosu yapmaktır. Bu ritüelin ülkelere göre birkaç çeşidi vardır. Örneğin, Ruslar buzlu suya dalmadan önce donmuş yüzeyde haç şeklinde delikler açarlar. Diğerleri ise buzu kırar ve vücutlarını suya daldırır veya çıkarırlar. su sembolize etmek için üç kez Kutsal Üçlü .

  7. Kadınlar Noel'i

  Epifani'nin dünya çapındaki en eşsiz kutlamalarından biri de İrlanda Bu tarihte, İrlandalı kadınlar her zamanki rutinlerinden bir gün izin alırlar ve erkekler ev işlerini devralmakla görevlendirilir. Bu nedenle, Epifani Bayramı bazen şu şekilde de adlandırılır Nollaig na mBan ya da "Kadınlar Noel'i" olarak da bilinir.

  Toparlıyoruz

  Hem Batı hem de Doğu Kiliseleri Epifani Bayramı'nı kutlar, ancak bu vesileyle hangi olayın anıldığı konusunda farklı yaklaşımları vardır. Batı Kilisesi, Magi'nin İsa'nın Beytüllahim'deki doğum yerine yaptığı ziyarete daha fazla vurgu yapar.

  Öte yandan, Doğu Ortodoks Kilisesi İsa'nın Vaftizci Yahya tarafından vaftiz edilmesini ve Kana'daki ilk mucizeyi kabul eder. Buna rağmen, her iki kilise de ortak bir temaya inanır: Epifani'nin Tanrı'nın dünyaya tezahürünü temsil ettiği.

  Stephen Reese, semboller ve mitoloji konusunda uzmanlaşmış bir tarihçidir. Konuyla ilgili birkaç kitap yazdı ve çalışmaları dünya çapında gazete ve dergilerde yayınlandı. Londra'da doğup büyüyen Stephen'ın tarih sevgisi her zaman vardı. Çocukken, eski metinleri incelemek ve eski kalıntıları keşfetmek için saatler harcardı. Bu, onu tarihsel araştırma alanında kariyer yapmaya yöneltti. Stephen'ın sembollere ve mitolojiye olan hayranlığı, bunların insan kültürünün temeli olduğuna olan inancından kaynaklanmaktadır. Bu mitleri ve efsaneleri anlayarak kendimizi ve dünyamızı daha iyi anlayabileceğimize inanıyor.