Beth Yw'r Symbol Hapusrwydd Dwbl? (Hanes ac Ystyr)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  A ddefnyddir yn gyffredin yn feng shui fel iachâd cariad, mae'r symbol hapusrwydd dwbl yn cynnwys dau gymeriad Tsieineaidd cysylltiedig xi a yn cael ei weld yn aml fel motiff addurniadol mewn priodasau traddodiadol. Dyma gip yn agosach ar darddiad ac arwyddocâd y symbol hapusrwydd dwbl.

  Hanes y Symbol Hapusrwydd Dwbl

  Darlun Hapusrwydd Dwbl ar Drws Handle

  Mewn caligraffeg Tsieineaidd, mae'r cymeriad xi yn trosi i llawenydd neu hapusrwydd . Gan mai logogramau yw nodau Tsieineaidd ac nad ydynt yn wyddor, mae'r symbol hapusrwydd dwbl yn cael ei ffurfio trwy gyfuno dau nod o xi , sy'n dod yn shuangxi sy'n cyfieithu i hapusrwydd dwbl . Mewn ysgrifen a theipograffeg, fe'i gelwir yn gyffredin yn ffurf ar rwymiad.

  Enillodd y symbol boblogrwydd yn ystod Brenhinllin Qing yn Tsieina, lle addurnwyd ardal briodas yr ymerawdwr â'r symbol hapusrwydd dwbl, a ddarganfuwyd ar lusernau a drysau. Ym mhriodas fawreddog Zaitian neu Ymerawdwr Guangxu, unfed ar ddeg ymerawdwr y llinach, roedd y motiffau hapusrwydd dwbl i'w gweld ar wisgoedd brenhinol, a wisgwyd gan yr Ymerawdwr a'r Empress Xiaoding. Fe'i gwelwyd hefyd ar deyrnwialenau ruyi fel arwydd o gariad ac yn symbol o lwc dda mewn seremonïau imperialaidd. Cysylltwyd y symbol felly â breindal ac uchelwyr, a daeth yn symbol poblogaidd yn niwylliant Tsieina yn gyflym.

  The Legend ofy Symbol Hapusrwydd Dwbl

  Gellir olrhain tarddiad gwirioneddol y symbol yn ôl i chwedl o Frenhinllin Tang.

  Yn ôl y chwedl, roedd myfyriwr ar ei ffordd i'r brifddinas i eistedd a arholiad brenhinol i fod yn weinidog y llys. Ond ar y ffordd, aeth yn sâl. Mewn pentref mynyddig, gofalwyd am dano gan lysieuydd a'i ferch ieuanc. Syrthiodd y myfyriwr mewn cariad â'r ferch ifanc. Pan ddaeth yr amser i'r bachgen adael, rhoddodd y ferch hanner cwpled odli iddo, gan obeithio y byddai'n dod yn ôl gyda'i matsis.

  Ar ôl i'r myfyriwr basio'r arholiad, rhoddodd yr ymerawdwr brawf terfynol iddo . Trwy hap a damwain, gofynnwyd iddo gwblhau cwpled odli, a oedd yn digwydd bod yr hanner coll i gwpled y ferch. Cwblhaodd y myfyriwr y gerdd, a llwyddodd i wneud argraff ar yr ymerawdwr, a phriodi merch y llysieuydd mewn un swoop. Ar eu priodas, fe wnaethon nhw ysgrifennu'r cymeriad xi ddwywaith ar bapur coch, a ddaeth yn symbol hapusrwydd dwbl rydyn ni'n ei adnabod heddiw.

  Dwbl Hapusrwydd yn Feng Shui<9

  Oherwydd ei gysylltiadau â chariad a phriodas, mae'r symbol yn cael ei ystyried yn iachâd feng shui clasurol. Mae celf geomancy yn gwerthfawrogi pwysigrwydd cydbwysedd a chymesuredd, sy'n gwneud y symbol hapusrwydd dwbl yn swyn cariad cryf.

  Mae llawer yn credu y gall rhywun sy'n chwilio am wir gariad ei ddefnyddio i ddod o hyd i'w bartner. Hefyd, dywedir ei fod yn cael yr effaith ddyblu syddgall ymhelaethu ar hapusrwydd, ffortiwn, a llwyddiant.

  Ystyr a Symbolaeth y Symbol Hapusrwydd Dwbl

  Mae arwyddocâd y symbol hapusrwydd dwbl bellach yn mynd y tu hwnt i ddiwylliant a thraddodiad Tsieina. Dyma ystyron symbolaidd y symbol caligraffi heddiw:

  • Symbol o Gariad a Chytgord – Yn niwylliant Tsieineaidd, mae yna ddywediad bod hapusrwydd yn dod fesul dau (meddyliwch yin ac yang neu wryw a benyw), ac mae'r symbol ei hun yn cynrychioli cariad a harmoni perffaith mewn perthynas. Mae'n dal i gael ei ddefnyddio heddiw mewn priodasau traddodiadol i barau aros yn briod yn hapus.
  • Symbol Teyrngarwch - Mae gan y symbol sawl rôl mewn rhamant a chredir ei fod yn cryfhau'r perthynas cyplau dibriod. Ar gyfer senglau, fe'i defnyddir yn gyffredin fel swyn i ddenu partner teyrngar.
  • Symbol o Lwc – Tra bod yr arferiad o ddefnyddio'r symbol hapusrwydd dwbl yn tarddu o traddodiadau priodas yn Tsieina, mae bellach yn gyffredin mewn gwahanol wledydd, gan gynnwys Fietnam, Hong Kong, Gwlad Thai, Indonesia, De Korea, Singapôr, Twrci, ac India.

  Yn ystod y Flwyddyn Newydd Lunar, mae'n gyffredin thema a ddarganfuwyd ar arddangosfeydd llusernau, toriadau papur, canolbwyntiau, ac addurniadau cartref. Mae coch ac aur yn cael eu hystyried yn lliwiau lwcus, felly mae yna hefyd sticeri hapusrwydd dwbl ar nwyddau a ffrwythau wedi'u pecynnu, yn ogystal â'u haddurno'n hyfryd.losin, cwcis, a macarons.

  Symbol Hapusrwydd Dwbl yn y Cyfnod Modern

  O wahoddiadau priodas i lusernau a setiau te, mae'r symbol hapusrwydd dwbl yn ymddangos mewn coch neu aur, sy'n lliw lwcus ar gyfer y seremoni. Mewn priodasau Tsieineaidd traddodiadol, mae'r motiff i'w weld yn aml ar ŵn priodas coch, o'r enw qipao neu cheongsam . Weithiau, fe'i darganfyddir hefyd ar chopsticks a chacennau priodas. Fe'i gwelir hefyd mewn addurniadau ym Mhalas Llonyddwch Daearol yn Ninas Forbidden, Tsieina.

  Mae'r defnydd o'r symbol bellach yn ymestyn y tu hwnt i briodasau, gan fod yno hefyd ganhwyllau persawrus, llestri bwrdd, cadwyni allweddi, ategolion, lampau, a addurniadau cartref eraill gyda'r motiff.

  Mewn gemwaith, fe'i gwelir ar gadwyn adnabod tlws crog, clustdlysau, modrwyau, a swyn, wedi'u gwneud yn bennaf o arian neu aur. Mae rhai dyluniadau yn serennog â gemau tra bod eraill wedi'u cerfio o bren neu hyd yn oed jâd. Mae'r symbol hefyd yn ddyluniad tatŵ poblogaidd.

  Yn Gryno

  Yn tarddu fel symbol o gariad a hapusrwydd mewn priodasau Tsieineaidd traddodiadol, mae'r symbol caligraffeg o hapusrwydd dwbl wedi dod yn arwyddocaol yn feng shui fel a swyn pob lwc, ac fe'i defnyddir yn helaeth mewn addurniadau cartref, ffasiwn, tatŵs a gemwaith, yn y gobaith o ddenu hapusrwydd, llwyddiant a ffortiwn da.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.