Monoteisme vs Politeisme – Perbandingan

 • Berkongsi Ini
Stephen Reese

  Monoteisme dan Syirik ialah istilah payung yang digunakan untuk mengkategorikan dan mengelompokkan pelbagai tradisi keagamaan.

  Walaupun boleh membantu untuk menggunakan istilah yang luas ini, apa yang cepat dapati ialah walaupun permukaan pemeriksaan tahap kebanyakan tradisi agama menjadikan pengkategorian mereka lebih kompleks.

  Berikut ialah pemeriksaan umum monoteisme dan politeisme dengan beberapa perbincangan tentang nuansa dan contoh ringkas agama yang paling biasa diletakkan dalam kategori ini.

  Apakah itu Monoteisme?

  Monoteisme ialah kepercayaan kepada yang tunggal, Yang Maha Esa. Tuhan yang satu ini bertanggungjawab mencipta dunia. Sesetengah agama monoteistik lebih sempit atau lebih ketat pada konsep Tuhan ini daripada yang lain. Ini boleh membawa kepada kontroversi tentang sifat dan penyembahan kategori makhluk rohani yang lain.

  Monoteisme yang ketat atau sempit memahami bahawa hanya ada satu tuhan peribadi yang perlu disembah. Ini juga boleh dipanggil monoteisme eksklusif.

  Monoteisme yang lebih luas atau lebih umum memandang tuhan sebagai satu kuasa ghaib atau satu siri tuhan yang berkongsi kesatuan yang sama. Panentheisme ialah versi monoteisme yang luas di mana ketuhanan berada dalam setiap bahagian penciptaan.

  Sesetengah sistem agama sukar untuk dikategorikan ke dalam monoteisme vs politeisme.

  Istilah Henotheisme menandakan penyembahan kepada Tuhan yang maha esa tanpa menafikan kemungkinan kewujudan yang laintuhan yang lebih rendah. Begitu juga, Monolatrisme ialah kepercayaan kepada banyak tuhan dengan ketinggian satu tuhan yang disembah secara konsisten.

  Banyak contoh ini wujud di dunia purba dan dilihat sebagai monoteisme proto awal. Lazimnya satu Tuhan akan dinaikkan di atas jajaran Tuhan oleh raja atau pemerintah tamadun purba untuk suatu masa.

  Agama Monoteistik Utama

  Farvahar – Simbol Zoroastrianisme

  Agama Ibrahim, Yahudi, Kristian, dan Islam semuanya dianggap sebagai agama monoteistik. Islam dan Yahudi kedua-duanya menceritakan kisah Abraham menolak penyembahan berhala keluarga dan budayanya di Mesopotamia purba masing-masing demi penyembahan eksklusif kepada Allah atau Yahweh. Kedua-dua agama adalah sempit dan ketat dalam pandangan monoteistik mereka tentang Tuhan yang peribadi, maha kuasa, maha mengetahui, dan maha hadir.

  Kekristianan juga dianggap sebagai monoteistik, namun kepercayaan bahawa Tuhan adalah tritunggal (Bapa, Anak, Roh Kudus ) menyebabkan sesetengah orang melihatnya sebagai lebih luas dalam tauhidnya atau cuba mengkategorikannya sebagai syirik.

  Disebabkan keluasan pandangan yang berbeza dalam agama Hindu, ia sukar untuk dikategorikan. Kebanyakan tradisi menekankan bahawa Tuhan adalah satu, muncul dalam pelbagai bentuk dan berkomunikasi dalam pelbagai cara. Ini boleh dilihat sebagai monoteisme atau panentheisme. Dua daripada mazhab utama Hinduisme yang menekankan pandangan monoteistik tentang Tuhan ialah Vaishnavismedan Shaivisme.

  Sebagai salah satu agama yang paling lama dianuti secara berterusan, Zroastrianisme telah mempengaruhi agama Yahudi, Kristian, Islam dan lain-lain. Agama ini berdasarkan ajaran seorang Iran kuno, Zoroaster. Sukar untuk tarikh ketika dia hidup, tetapi Zoroastrianisme menonjol dalam budaya Iran kuno pada abad ke-6 SM. Ada yang berpendapat ia berakar umbi sejak alaf ke-2 BCE, meletakkan Zoroaster sebagai sezaman dengan Abraham.

  Kosmologi Zoroaster memegang dualisme radikal antara kebaikan dan kejahatan dengan penaklukan muktamad kejahatan oleh kebaikan. Terdapat satu dewa, Ahura Mazda (Tuhan Yang Bijaksana) yang merupakan makhluk yang tertinggi.

  Apakah Syirik?

  Sebahagian daripada yang banyak Dewa Hindu

  Seperti monoteisme, politeisme berfungsi sebagai payung besar untuk pelbagai sistem kepercayaan dan kosmologi. Secara umum ia adalah penyembahan kepada beberapa dewa. Amalan sebenar menyembah beberapa tuhan membezakannya daripada sistem monoteistik yang membuka kemungkinan dewa-dewa lain. Namun, perbezaan boleh dibuat antara syirik yang lembut dan yang keras.

  Syirik yang keras mengajar bahawa terdapat pelbagai dewa yang berbeza dan bukannya sekadar personifikasi pelbagai kuasa. Idea bahawa semua tuhan adalah satu ialah konsep politeistik atau panenteistik lembut yang ditolak oleh kepercayaan politeistik yang keras.

  Kosmologi politeistik selalunya kompleks, denganbanyak jenis dan peringkat makhluk ilahi. Kebanyakan dewa ini disambungkan kepada kuasa semula jadi seperti matahari, bulan , dewa air dan langit. Dewa-dewa lain dikaitkan dengan idea-idea seperti cinta, kesuburan, kebijaksanaan, penciptaan, kematian dan kehidupan akhirat. Dewa-dewa ini mempamerkan keperibadian, ciri-ciri watak dan kuasa atau kebolehan yang unik.

  Agama Politeistik Utama

  Dewi ibu bumi Neopagan, Gaia

  Terdapat bukti antropologi dan sosiologi untuk menyokong idea bahawa bentuk agama terawal manusia adalah politeistik. Agama-agama budaya purba yang terkenal seperti orang Mesir, Babylonia, Assyria, dan Cina mengamalkan politeisme bersama-sama dengan orang Yunani dan Rom zaman purba klasik. Asal-usul agama-agama Abrahamik monoteistik bertepatan dengan landskap masyarakat politeistik ini.

  Seperti yang dinyatakan di atas, agama Hindu sukar untuk dikategorikan sebagai sesuai di bawah monoteisme atau politeisme. Beberapa tradisinya yang paling meluas digambarkan sebagai monoteistik walaupun mereka akan jatuh ke dalam pemahaman yang lebih luas tentang istilah itu yang menyampaikan konsep semua tuhan sebagai satu atau beberapa pancaran makhluk tertinggi. Namun, ramai penganut Hindu mengamalkan politeisme, pemujaan kepada pelbagai dewa.

  Pergerakan politeistik yang lebih moden ialah Neopaganisme. Terdapat pelbagai bentuk pergerakan ini, yang paling terkenal ialah Wicca. Penganut inisistem kepercayaan berusaha untuk memulihkan agama nenek moyang mereka yang hilang. Mereka melihat agama-agama monoteistik, dan agama Kristian khususnya, sebagai telah menjajah dan memilih agama orang purba asli. Penyembahan Neopagan berpusat di sekitar upacara dan ritual yang diamalkan di pelbagai tapak seperti bulatan batu kuno dan timbunan tanah.

  Ringkasan

  Monoteisme yang difahami secara meluas ialah penyembahan kepada satu dewa manakala syirik ialah penyembahan kepada berbilang dewa. Walau bagaimanapun, apa yang dimaksudkan dengan tunggal atau berbilang adalah bernuansa dan difahami secara berbeza oleh agama yang berbeza.

  Secara umumnya, agama politeistik mempunyai pandangan yang lebih besar dan kompleks tentang alam ghaib kerana bilangan dewa. Dewa-dewa ini sering dikaitkan dengan kuasa semula jadi atau sifat manusia seperti cinta dan kebijaksanaan. Terdapat bukti kukuh bahawa agama pertama dan tertua yang diamalkan oleh manusia adalah politeistik.

  Agama-agama monoteistik berbeza-beza dalam pemahaman mereka tentang apa yang dimaksudkan untuk menyembah satu yang tertinggi, tetapi makhluk itu biasanya pencipta segala-galanya dan mempamerkan kemahatahuan. , omnipresence dan omnipotent.

  Agama-agama Abrahamik semuanya monoteistik bersama beberapa kumpulan yang lebih kecil seperti Zoroastrianisme. Ini cenderung mempunyai ajaran etika yang kuat, pandangan dualistik tentang kosmos dan melihat diri mereka sebagai menentang politeisme.

  Stephen Reese ialah seorang ahli sejarah yang pakar dalam simbol dan mitologi. Dia telah menulis beberapa buku mengenai subjek itu, dan karyanya telah diterbitkan dalam jurnal dan majalah di seluruh dunia. Dilahirkan dan dibesarkan di London, Stephen sentiasa meminati sejarah. Sebagai seorang kanak-kanak, dia akan menghabiskan berjam-jam meneliti teks kuno dan meneroka runtuhan lama. Ini menyebabkan beliau meneruskan kerjaya dalam penyelidikan sejarah. Ketertarikan Stephen terhadap simbol dan mitologi berpunca daripada kepercayaannya bahawa ia adalah asas budaya manusia. Dia percaya bahawa dengan memahami mitos dan legenda ini, kita boleh lebih memahami diri kita dan dunia kita.