Deva's in het hindoeïsme - Een gids

 • Deel Dit
Stephen Reese

  Deva's zijn hemelse wezens die voorkomen in het hindoeïsme, boeddhisme en zoroastrisme. Ze worden beschreven als complexe wezens, met uiteenlopende krachten en rollen. Er zijn vele soorten Deva's in het hindoeïsme, die worden beschouwd als welwillende wezens die het kwaad bestrijden, en de spirituele groei van mensen bijstaan, bewaken en bevorderen.

  Wat zijn Deva's?

  Deva's worden beschreven als "lichtende wezens", engelachtige figuren die een aspect van God vertegenwoordigen. Zij strijden voortdurend tegen de duisternis, die werkt door middel van asuras, die demonische wezens zijn en vijanden van de goden.

  Er zijn duizenden, of zelfs miljoenen Deva's, die in verschillende vormen voorkomen. Hoewel het woord deva in het Engels vaak wordt vertaald als God, verschilt het concept van Deva's van de westerse opvatting van een god.

  Deva's in hindoeïsme, boeddhisme en zoroastrisme

  Deva's zijn niet alleen godheden die alleen in het hindoeïsme worden aanbeden en bestaan, zij zijn ook vertegenwoordigd in het boeddhisme en het zoroastranisme.

  In deze drie religies hebben de deva's totaal verschillende verschijningsvormen. In het vedisch hindoeïsme bijvoorbeeld worden de deva's gezien als handhavers van de universele harmonie en balans. Zij zorgen voor het kosmologisch evenwicht en hebben als hemelse wezens een immense invloed op het bestaan van al het leven en alles op aarde.

  Bovendien zijn Deva's eeuwige en onsterfelijke wezens die niet verouderen of ziek worden, zij staan ver af van een louter menselijk bestaan.

  In het boeddhisme worden Deva's beschouwd als iets minder dan een god en zij worden niet beschouwd als onsterfelijke en eeuwige wezens. Zij kunnen een zeer lang leven leiden en meer vervuld zijn dan mensen, maar zij zijn geen goden.

  In het Zoroastrisme zijn deva's geen welwillende eeuwige hemelse wezens die het kosmisch evenwicht bewaren, maar worden zij beschouwd als kwaadaardige demonische figuren.

  De symboliek van de Deva's

  In het vroege Hindoeïstische geschrift, de Rig Veda, worden 33 verschillende Deva's beschreven als hoeders van het kosmologisch evenwicht. In latere versies en ontwikkelingen van het Hindoeïsme is dat aantal toegenomen tot maar liefst 33 miljoen verschillende Deva's.

  Een van de belangrijkste in de Rig Veda beschreven Deva's is Indra de god van de donder Hij handhaaft het kosmologisch evenwicht en onderhoudt de natuurlijke waterstromen, essentieel voor het overleven van de veehouders op aarde.

  De belangrijkste Deva's zijn echter Brahma, Shiva en Vishnu, die de Trimurthi (Hindoeïstische drie-eenheid) vormen. In de loop der tijd ontwikkelden zij zich tot de belangrijkste Hindoeïstische godheden, waardoor een drie-eenheid ontstond die de macht van eerdere Deva's overschaduwde.

  Tegenwoordig worden veel Deva's niet als echte goden beschouwd. Hoewel hun goddelijkheid wordt erkend, worden zij meer geassocieerd met hemelse wezens. De Ene God die over alles in het universum beslist en waarover geen enkele godheid de opperste macht heeft, is echter Brahman, gezien door Vishnu en Shiva.

  Het is niet ongewoon om interpretaties te vinden dat Devas slechts mondaine manifestaties zijn van Brahman. Deze opvatting onderwerpt Devas aan een lagere hiërarchie en macht.

  Deva's worden ook vaak gelijkgesteld met Engelen Deva's begeleiden, net als engelen, mensen en bidden voor hen. Hoewel ze niet zijn zoals de Abrahamitische engelen, die worden afgebeeld met vleugels en zingend God's lof, zijn Deva's engelachtig.

  Deva's in het hindoeïsme

  Er zijn veel Deva's in het hindoeïsme. Zoals gezegd, schatten sommige bronnen dit aantal op 33 of 330 miljoen. Sommige zijn echter zeker belangrijker en beroemder dan andere.

  • Vishnu: Beschermer en beschermer van mensen.
  • Shiva: De Heer van schepping en vernietiging.
  • Krishna: De god van mededogen, liefde en bescherming.
  • Brahma: Niet te verwarren met Brahman, die een abstract concept is en de ultieme besturing van alle dingen.
  • Ganesha: Verwijderaar van obstakels, beschermer van kennis, wetenschap en kunst.
  • Hanuman: God van wijsheid, toewijding en kracht.
  • Varuna: God van het water.
  • Indra: God van de donder, rivierstromen, bliksem en oorlog.

  Zoals u ziet, is het hindoeïsme een zeer complex geloofssysteem, en in zijn verschillende iteraties worden aan sommige van deze goden totaal verschillende verschijningsvormen en overtuigingen toegeschreven. De vraag blijft altijd of zij moeten worden aanbeden als goden of als hemelse wezens die ondergeschikt zijn aan Brahman.

  Er zijn mensen die van mening zijn dat het aanbidden van Deva's als lagere hemelse wezens niet kan leiden tot het bereiken van zelfvervulling en dat dit alleen bereikt kan worden door het bidden en aanbidden van de Ene Heer.

  Deva's worden door velen ook beschouwd als dichter bij de mens dan bij de Ene God. Zij zijn echter niet zichtbaar met het blote oog.

  Sommige gelovigen beschouwen hen niet als onsterfelijk en geloven dat Deva's uiteindelijk kunnen sterven en herboren worden. Zij geloven dat Deva's niet het kosmologisch evenwicht bewaren of de loop van de natuurlijke orde bepalen. Deze overtuigingen plaatsen Deva's in een ondergeschikte positie ten opzichte van de Ene God en net boven de mensen.

  Waar komt het woord Deva vandaan?

  Een van de meest interessante dingen over Deva's is misschien wel de naam die aan deze hemelse wezens wordt toegekend. Het woord Deiwo is terug te voeren op het oude Proto-Indo Europees, een taal die door mensen in het Indo-Europese gebied werd gesproken voordat Europese talen zelfs maar een ding waren. Deiwo betekent stralend of hemels.

  Eeuwen later, de woorden godheid , deus , dieu of dio komen voor in verschillende Europese talen. De concepten van godheden kwamen dus waarschijnlijk voort uit het concept van Devas.

  Inpakken

  Deva's zijn een van de meest fascinerende aspecten van het hindoeïsme, het boeddhisme en het zoroastrisme. Hun belang en goddelijkheid zijn wellicht het meest ontwikkeld in het hindoeïsme, waar zij worden beschouwd als goden of hemelse wezens. De veda's zijn doordrenkt met vele vermogens en krachten, en helpen de wereld en alles wat zich daarin bevindt in stand te houden.

  Ongeacht hun belang, dat in verschillende versies van het hindoeïsme verandert, blijven zij waardevolle herinneringen aan vroege interpretaties van wat goddelijkheid voor mensen betekent en hoe overtuigingen zich in de loop der tijd ontwikkelen.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.