Hygieia - ਸਿਹਤ ਦੀ ਯੂਨਾਨੀ ਦੇਵੀ

 • ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
Stephen Reese

  Hygieia (ਉਚਾਰਣ hay-jee-uh) ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਸਕਲੇਪਿਅਸ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

  ਹਾਈਗੀਆ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ - ਹਾਈਜੀਆ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਲੀ ਤੋਂ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

  ਹਾਈਗੀਆ ਕੌਣ ਸੀ?

  ਹਾਈਜੀਆ ਆਧੁਨਿਕ- ਡੇ ਹੈਲਥ ਕਲੀਨਿਕ

  ਮਿੱਥ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈਜੀਆ ਐਸਕਲੇਪਿਅਸ ਅਤੇ ਐਪੀਓਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ Hygieia ਸਿਹਤ, ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਹਰ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ:

  • ਪੈਨੇਸੀਆ - ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਉਪਾਅ
  • Iaso - ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ
  • ਐਸੀਸੋ - ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
  • ਐਗਲੀਆ - ਸ਼ਾਨ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ

  ਹਾਈਜੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਐਸਕਲੇਪਿਅਸ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਕਲੇਪਿਅਸ ਨੂੰ ਹਾਈਜੀਆ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਰਫਿਕ ਭਜਨ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

  ਜਦਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦ 'ਹਾਈਜੀਨ' ਹੈਉਸਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਹਾਈਜੀਆ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਤਟਣੀ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਆਇਆ ਸੀ। Hygieia ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੈਲੋ-ਰੋਮਨ ਦੇਵੀ, ਸਿਰੋਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੋਮਨ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਜੀਆ ਨੂੰ ਵੈਲੇਟੂਡੋ, ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਇਤਾਲਵੀ ਦੇਵੀ ਸੈਲੂਸ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।

  ਹਾਈਗੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

  Hygieia ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੱਪ ਅਤੇ ਕਟੋਰਾ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਲੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

  ਕਟੋਰਾ (ਜਾਂ ਸਾਸਰ) ਅਤੇ ਸੱਪ Hygieia ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।

  ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈਜੀਆ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਅਵਾਰਡ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਇਨਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  ਦਿ ਕਲਟ ਆਫ਼ ਹਾਈਜੀਆ

  ਲਗਭਗ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੋਂ, ਏਥਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹਾਈਜੀਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਜੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਪੰਥ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਡੇਲਫਿਕ ਓਰੇਕਲ, ਅਪੋਲੋ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚਏਥਨਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਗ।

  ਹਾਈਗੀਆ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟਾਈਟੇਨ ਪਿੰਡ, ਕੋਰਿੰਥ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਅਤੇ ਐਸਕਲੇਪਿਅਸ ਦੀ ਇਕੱਠੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਥ ਅਸਕਲੇਪਿਅਸ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 293 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

  ਪੂਜਾ

  ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਗੀਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਵਜੋਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ। ਪੌਸਾਨੀਅਸ (ਯੂਨਾਨੀ ਭੂਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਸੀਓਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟਾਈਟੇਨ ਦੇ ਅਸਕਲੇਪੀਅਨ ਵਿਖੇ ਹਾਈਜੀਆ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਨ।

  ਇੱਕ ਸਿਸੀਓਨੀਅਨ ਕਲਾਕਾਰ, ਅਰੀਫਰੋਨ, ਜੋ ਕਿ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਜਨ ਲਿਖਿਆ। Hygieia ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ. ਬ੍ਰਾਇਐਕਸਿਸ, ਸਕੋਪਾਸ ਅਤੇ ਟਿਮੋਥੀਅਸ ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੂਰਤੀਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ।

  ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ

  ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈਜੀਆ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਈਜੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। Hygieia ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ-ਸਬੰਧਤ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

  ਸਟੀਫਨ ਰੀਸ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਟੀਫਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੰਡਰਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਫਨ ਦਾ ਮੋਹ ਉਸਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।