Konfutselaisuuden hyveet

 • Jaa Tämä
Stephen Reese

  Maailmassa, sellaisena kuin me sen tunnemme, on monia eri puolia. Ihmiset ovat rakentaneet yhteiskuntia, maita ja uskonnot Kaikki tämä on seurausta siitä, että kaikki tieteeseen ja koulutukseen liittyvät asiat kehittyvät ja kehittyvät. Tämän lisäksi meillä on tarve olla ryhmissä.

  Vaikka on olemassa uskontoja, jotka palvovat yhtä tai useampaa jumaluutta, on olemassa myös filosofioita, joita ihmiset ovat luoneet opastaakseen muita heidän elämänmatkallaan. Nämä filosofiat eivät sido itseään jumaluuteen vaan pikemminkin elämäntapaan.

  Näin on myös Konfutselaisuus Konfutse, joka oli kiinalainen poliitikko, filosofi ja myös yksi Itä-Aasian viisaimmista tietäjistä, perusti opetuksensa elämäntapaan, jonka hän uskoi auttavan yhteiskuntaa tulemaan terveemmäksi.

  Tämä elämäntapa perustui moraaliseen ja sosiaaliseen säännöstöön, jonka Konfutse kehitti ihmisten noudatettavaksi saavuttaakseen harmonisen tasapaino Ne, jotka noudattavat sitä, oppivat, että he ovat olentoja, jotka ovat riippuvaisia toisistaan ja joilla on myös olennaisia velvollisuuksia.

  Konfutse juurrutti filosofiansa viiteen kokonaisvaltaiseen hyveeseen, joita jokaisen yksilön on vaalittava ja kehitettävä. Nämä viisi hyvettä ovat seuraavat.

  Five Virtues of Confucius - Wall Art. Katso se täältä.

  Hyväntahtoisuus 仁 (REN)

  Konfutseilla oli hyväntahtoisuuden määritelmä, joka perustuu siihen, että kun haluat itse vakiintua, sinun on myös etsittävä keino muiden vakiinnuttamiseksi. Hänen mukaansa hyväntahtoisuus on siis sitä, että etsitään muille yhtäläiset olosuhteet sen jälkeen, kun on saavuttanut omat tavoitteensa.

  Kun toimit hyväntahtoisesti joka päivä elämässäsi, hyväntahtoisuudesta tulee osa sinua. Mielenkiintoista on, että konfutselaisuuden mukaan sinun ei tarvitse olla hyväntahtoinen vain muita kohtaan vaan myös itseäsi kohtaan.

  Tämä johtuu siitä, että jos et kohtele itseäsi ystävällisesti ja - myötätunto Elämämme heijastaa tavalla tai toisella sitä, mitä meissä on.

  Yksi tapa soveltaa hyväntahtoisuutta jokapäiväisessä elämässäsi on auttaa ja lisätä hyviä asioita vertaisesi elämään ja ympäristöön. Perheen tai ystävän auttaminen rakkaudesta eikä ahneudesta on yksi ensimmäisistä askeleista. Tee se, koska haluat, etkä siksi, että odotat sen olevan kauppa.

  Oikeamielisyys 義 (YI)

  Konfutse sanoi, että kun sydämessäsi on vanhurskaus, persoonallisuutesi ja luonteenpiirteesi auttavat sinua kehittämään harmoniaa kaikilla elämäsi osa-alueilla, mikä puolestaan mahdollistaa yhteiskunnan rauhanomaisuuden.

  Oikeamielisesti toimivana henkilönä oleminen merkitsee siis sitä, että ihmisellä on oltava luontainen moraalinen tarve toimia hyvällä ja kunnioitettavalla tavalla. Siihen liittyy myös se, että hänellä on kyky olla tarpeeksi järkevä toimiakseen oikeilla keinoilla.

  Ei ole tilaa toimia hätiköidysti ja vahingoittaa muita suuremman hyvän nimissä. Sinun on oltava tietoinen ja ymmärrettävä tilanteet perusteellisesti ennen kuin toimit tavalla tai toisella kokonaishyvän nimissä.

  Kun sovellat tätä ajatusta jokapäiväisessä elämässäsi, se tapahtuu siten, että yrität ymmärtää täysin, mistä tilanteessa on kyse, ennen kuin toimit tai ilmaiset huolesi tai tuomiosi. Näin säilytät kykyäsi auttaa moraalisesti sen sijaan, että perustaisit toimintasi tunteisiisi.

  Luotettavuus 信 (XIN)

  Konfutse korosti opetuksissaan luotettavan ihmisen merkitystä. Hänen mukaansa luotettavuus saa muut ihmiset antamaan sinulle vastuuta. Tämä auttaa saavuttamaan harmoniaa yhteiskunnassa.

  Yksi syy siihen, miksi luotettavuus on äärimmäisen tärkeää, on se, että se ei ainoastaan luo hyvää mainetta, vaan tekee sinusta myös kunnioitettavan. Se on siis hyve, joka on parempi kuin muut kyvyt, jotka saattavat tehdä sinusta sympaattisen.

  Vaikka se saattaa tuntua vaikealta, luotettavuus on sidoksissa hyvin yksinkertaisiin elämän osa-alueisiin. Usko tai älä, siihen kuuluu vain se, että kohtelet muita empaattisesti, autat yhteisöäsi ja pidät lupauksesi. Sen soveltaminen jokapäiväiseen elämääsi ei siis ole vaikeaa.

  Toinen asia, joka kannattaa pitää mielessä, on se, että sinun on myös luotettava itseesi ja kykysi viedä tärkeät asiat läpi. Vain siten muut ihmiset näkevät, että toimit rehellisesti.

  Omistusoikeus 禮 (LI)

  Konfutse suuntasi opetuksensa soveliaisuudesta siihen, kuinka tärkeää on olla kuuliainen, lojaali ja kunnioittava omaa ja muita kohtaan. perhe Sen lisäksi se kannusti veljeyteen, lojaalisuuteen ja vilpittömyyteen kaikissa sosiaalisissa asioissa.

  Voisimme siis liittää soveliaisuuden vuorovaikutuksen laatuun muiden ihmisten kanssa. Näiden vuorovaikutussuhteiden pitäisi perustua yhteiskunnan moraalista käyttäytymistä koskeviin normeihin, joten voit liittää ne soveliaisuuden tunteeseesi.

  Konfutselaisuuden mukaan jokaisen tulisi noudattaa säädyllisyyttä. Ei ole väliä, mikä on jonkun sosiaalinen asema, hänen on silti oltava kunnioittava ja ystävällinen muita ihmisiä kohtaan, aivan kuten muutkin varmasti ovat häntä kohtaan.

  Yksi tapa, jolla voit alkaa soveltaa soveliaisuutta elämässäsi, on vuorovaikutus perheesi ja läheisten ystävien kanssa. Kun olet tunnistanut sen arvon, huomaat soveltavansa sitä kaikilla osa-alueilla.

  Viisaus 智 (ZHI)

  Kun on kyse viisaus Konfutse totesi, että toisten tunteminen auttaa erottamaan hyvän pahasta. Tieto on välttämätöntä viisaudelle, samoin kuin kokemus.

  Voisimme siis sanoa, että viisaus on hyvää arvostelukykyä, joka on seurausta kokemuksesta ja sen kautta kerätystä tiedosta. Kun teet päätöksiä, käytät viisautta tehdessäsi parhaan päätöksen.

  Oppiminen voi olla epämukavaa ja kivuliasta, mutta kun alat ajatella "mitä voin oppia tästä", kaikki on helpompaa.

  Viisauden soveltaminen elämääsi merkitsee sitä, että omaksut seuraavat asiat Tieto ja että aina on lisää opittavaa. Sijoita aikaa koulutukseesi ja oppimiseen ihmisiltä, jotka ovat samoilla linjoilla näkemyksesi kanssa. Näin pystyt tekemään järkeviä päätöksiä useammin kuin koskaan.

  Pakkaaminen

  Konfutselaisuus on uskomattoman kaunis filosofia ja elämäntapa. Jos haluat soveltaa sitä, niin vaali näitä viittä hyvettä panokseksi läheisillesi, elämällesi ja itsellesi. Sinusta voi tulla osa sitä harmoniaa, jota yhteiskunta niin kipeästi tarvitsee.

  Stephen Reese on symboleihin ja mytologiaan erikoistunut historioitsija. Hän on kirjoittanut aiheesta useita kirjoja, ja hänen töitään on julkaistu aikakauslehdissä ympäri maailmaa. Lontoossa syntynyt ja varttunut Stephen rakasti historiaa aina. Lapsena hän vietti tuntikausia tutkien muinaisia ​​tekstejä ja tutkien vanhoja raunioita. Tämä sai hänet jatkamaan uraa historiantutkijana. Stephenin kiehtovuus symboleihin ja mytologiaan johtuu hänen uskomuksestaan, että ne ovat ihmiskulttuurin perusta. Hän uskoo, että ymmärtämällä nämä myytit ja legendat voimme ymmärtää paremmin itseämme ja maailmaamme.