Joodse symbolen - Geschiedenis, betekenis en belang

 • Deel Dit
Stephen Reese

  Aangezien het jodendom een van de oudste godsdiensten ter wereld is, spreekt het vanzelf dat veel symbolen een betekenis hebben gekregen en verbonden zijn geraakt met het joodse volk. Sommige van deze symbolen zijn zeer specifiek, zoals de menora of de mezuzah, terwijl andere meer algemeen zijn, zoals de symboliek van getallen, bepaalde soorten voedsel en dieren.

  In dit artikel bespreken we enkele van de populairste Joodse symbolen. Dit is zeker geen volledige lijst, maar het is een uitstekend uitgangspunt.

  Menorah

  Het woord menora is Hebreeuws voor lamp Dit is een van de belangrijkste voorwerpen in het jodendom en een onmiddellijk herkenbaar joods symbool. Het symbool van de menora staat afgebeeld op het wapen van Israël.

  Er zijn twee soorten menora's:

  • Tempel Menorah - In de Bijbel wordt de menora beschreven als een zevenarmige lamp die dagelijks werd aangestoken in de Tabernakel en later in de Tempel van Jeruzalem. Deze menora was van puur goud en werd overdag in de tempel aangestoken.
  • Chanukah Menorah - Menora's die tijdens de Joodse feestdag Chanukah (ook Hanukah) worden aangestoken, bevatten acht takken en negen lampen, één die op elke avond van de feestdag wordt aangestoken. Deze kunnen van elk materiaal gemaakt zijn, zolang ze maar brandveilig zijn. Chanukah menora's worden meestal buiten aangestoken, bij de hoofdingang van het huis en met het gezicht naar de straat, hoewel sommigen ze binnen aansteken, naast een raam of deur. Ze worden meestal aangestokenbij zonsondergang en laten branden tot in de nacht.

  Ster van David

  Mogelijk het meest bekende symbool van het Joodse volk en geloof, de Ster van David is een eenvoudige geometrische figuur bestaande uit twee over elkaar gelegde gelijkzijdige driehoeken, geplaatst om het beeld van een zespuntige ster te creëren. Dit symbool is ook bekend als het Schild van David of de Magen David.

  De oorsprong van dit symbool reikt tot in de oudheid, waar het werd gebruikt in heidense contexten. Men denkt dat het werd gebruikt als magisch symbool of als versiering. Het werd af en toe gebruikt in Joodse contexten, maar niet consequent.

  Vanaf de 17e eeuw werd de davidster specifiek geassocieerd met het jodendom, waarbij de joodse gemeenschap in Praag hem als officieel symbool aannam. In de 19e eeuw werd de davidster een universeel symbool van het jodendom, zoals het kruis voor christenen.

  Tijdens de bezetting van Europa door de nazi's werden Joden gedwongen gele zespuntige sterren te dragen, waardoor het symbool een voorstelling werd van moed, martelaarschap en heldendom. Tegenwoordig staat de davidster in het midden van de vlag van Israël.

  Torah Rol

  Een Tora-rol is een perkamenten rol, die de Vijf Boeken van Mozes bevat, bekend als de Pentateuch. Dit is vaak handgeschreven in het Hebreeuws door een getrainde schriftgeleerde op fijn perkament en staat bekend als de Geschreven Tora. De term Tora kan echter ook verwijzen naar al het bestaande Joodse onderwijs, de praktijk en de cultuur. Dit staat bekend als de Mondelinge Tora, omdat het een enkel document overstijgt.

  Kippah (Kipa)

  Een kippah (of kipa), ook bekend als keppeltje of Hech-muts, verwijst naar de kleine, halfronde pet die gewoonlijk door orthodox-joodse mannen wordt gedragen. De kippah is gemaakt van stof en bedekt alleen de bovenkant van het hoofd, volgens de eis dat joodse mannen te allen tijde hun hoofd moeten bedekken.

  Hoewel de kippah voornamelijk door mannen wordt gedragen, dragen sommige moderne vrouwen de kippah als symbool van nederigheid, vroomheid en gelijkheid met mannen.

  Liberale of reform-joden zien de kippah als een optioneel item, maar mogen hem wel dragen tijdens religieuze feesten en bij het bidden of het bijwonen van de synagoge.

  Dreidel

  Een dreidel is een kleine tol, bestaande uit vier zijden met op elke zijde een Hebew-letter. Het woord dreidel is afgeleid van het Duitse drehen, wat betekent om te draaien.

  De dreidel wordt gewoonlijk gesponnen tijdens Hannukah en wordt geassocieerd met de festiviteiten van de feestdag. Kinderen draaien de dreidel en spelen voor voorwerpen als munten, snoep of chocolade.

  De vier letters op de dreidel zijn:

  • Non - niets
  • Gimel - alle
  • Hei - half
  • Shin - zet in

  Deze termen regelen het spel, waarbij de kinderen de regels volgen die bij de letters horen. Er zijn veel kinderliedjes die bij de dreidel horen, zoals I Have a Little Dreidel.

  Hamsa Hand

  De hamsa hand , ook wel de hamsa hand genoemd, is een oud symbool met betekenis voor vele culturen en religies. Het symbool kan niet geclaimd worden door een enkele culturele groep en kent verschillende interpretaties. In Joodse gemeenschappen wordt de hamsa hand gebruikt als teken van bescherming tegen het boze oog. Dit bijgeloof blijft sterk in vele culturen, ook onder Joodse groepen.

  Ketubah

  De ketubah is het joodse equivalent van een huwelijksakte en is niet weg te denken bij joodse huwelijken. Hij fungeert als huwelijkscontract, waarin de verantwoordelijkheden van de bruidegom ten opzichte van de bruid zijn vastgelegd. In het verleden kon de ketubah worden afgedwongen door burgerlijke rechtbanken, maar tegenwoordig kan dat alleen in Israël.

  De ketubah is geen wederzijdse overeenkomst, want de vrouw speelt geen rol in het contract. Veel stellen hangen hun ketubah in hun huis, als herinnering aan hun huwelijksgeloften en verantwoordelijkheden. Volgens de joodse wet is het niet meer toegestaan om samen te leven als een stel zijn ketubah verliest. In dat geval moet een tweede ketubah worden opgesteld ter vervanging van de eerste.

  Tallit met Tzitzit

  De talliet verwijst naar de Joodse gebedsmantel, die zowel mannen als vrouwen dragen bij het ochtendgebed. Deze vierhoekige sjaal moet groot genoeg zijn om gemakkelijk over beide schouders te passen, maar mag niet gemaakt zijn van een combinatie van wol en linnen, maar van wol, katoen of synthetische vezels.

  De tzitzit zijn de koorden die aan de hoeken of franjes van het talliet hangen. Deze worden in specifieke patronen gebonden volgens de opdrachten van de Tora. Het talliet herinnert aan de plichten en verplichtingen van het Joodse volk.

  Palmboom

  De palmboom is een van de zeven soorten (zie hieronder), omdat hij de dadelvrucht draagt. Het is een zeer belangrijk symbool in Isreal, omdat het overvloed en vruchtbaarheid betekent. De palmtak is een symbool van overwinning. Vruchten van dadelpalmen worden gebruikt bij festivals, zoals Sukkot, en ook bij diverse rituelen. Palmsymbolen worden vaak aangetroffen op Joodse munten, decoratieve voorwerpen en Joodse ossuariums.

  De zeven soorten

  De zeven soorten, samen aangeduid als shivat haminim, worden beschouwd als heilige vruchten en granen die in Israël worden geteeld. Dit zijn:

  • Gerst
  • Druiven
  • Tarwe
  • Vijgen
  • Datum (honing)
  • Olijf (olie)
  • Granaatappels

  Deze soorten worden in het boek Deuteronomium genoemd als de enige aanvaardbare offers in de Tempel, zolang het de "eerste vruchten" zijn. Deze hebben in de hele Israëlische geschiedenis een belangrijke rol gespeeld en zijn vandaag de dag nog steeds belangrijk in de Israëlische keuken. Tegenwoordig worden de zeven soorten gegeten tijdens het Joodse Nieuwjaar voor Bomen, genaamd Tu Bishvat .

  Duiven en Olijftak

  De symboliek van een duif met een olijftak als symbool voor vrede vindt zijn oorsprong in het bijbelse verhaal van Noach en de ark. Toen Noach de duif losliet, keerde deze terug met een olijftak in zijn snavel, als teken van het einde van de zondvloed. De olijf heeft ook de eer een van de zeven inheemse Israëlische vruchten uit de oudheid te zijn.

  Chai

  Chai (niet te verwarren met de Indiase chai wat thee betekent) is een Hebew woord dat vertaalt naar leven of levend. Het woord wordt geschreven met twee letters - Chet en Yud. Samen vormen deze letters het woord chai, dat staat voor levend zijn.

  In het Hebreeuws wordt aan elke letter een numerieke waarde toegekend. De numerieke waarde van het woord chai is achttien, daarom is het getal 18 belangrijk in Joodse kringen. Bij het geven van geldelijke giften worden de bedragen meestal in stappen van 18 dollar gegeven.

  Het chai symbool wordt vaak op sieraden gedragen, zoals de Davidsster of de Hamsa hand.

  Mezuzah

  Een mezuzah is een decoratief doosje, bevestigd aan de rechterkant van een deur of deurpost, op ongeveer schouderhoogte. Het doosje is ontworpen om de Klaf, Het dient als herinnering aan het verbond met God en als symbool dat het huis een Joods huishouden is. Sommigen geloven dat de mezuzah een amulet is, met magische krachten om degenen in het huishouden te beschermen.

  Symboliek van getallen

  In het Jodendom spelen getallen een bijzondere rol, waarbij verschillende getallen als belangrijk worden beschouwd vanwege hun symboliek:

  • Een - symbool van eenheid, goddelijkheid en perfectie van God
  • Drie... staat voor volledigheid en stabiliteit
  • Vier... heeft betekenis in zowel esoterische als exoterische Joodse tradities
  • Vijf... symboliseert de Pentateuch (de vijf boeken van Mozes); symboliseert ook bescherming
  • Zeven... het is een zeer belangrijk en krachtig getal, dat schepping, zegen en geluk symboliseert.
  • Acht. staat voor voltooiing
  • Tien... symboliseert geluk en macht.
  • Twaalf. betekent totaliteit en de voltooiing van Gods doel
  • Achttien... het wordt beschouwd als het gelukkigste getal en is de numerieke waarde van het woord Chai (hierboven besproken).
  • Vierentwintig... symbool van overvloed en vruchtbaarheid
  • Veertig... een zeer belangrijk getal in de Bijbel, dat meestal een periode van overgang en transformatie betekent.
  • Zeventig... vertegenwoordigt de wereld
  • Odds and Evens - oneven nummers worden geacht geluk te brengen, terwijl even nummers ongeluk brengen.

  In het kort

  De Joodse religie, praktijken en cultuur zijn rijk aan symboliek en betekenissen. Ter herinnering, hier is een visueel overzicht van populaire Joodse symbolen.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.