Bellona - Romeinse godin van de oorlog

 • Deel Dit
Stephen Reese

  Oorlogsgoden waren een belangrijk aspect van bijna elke oude beschaving en mythologie. Rome vormde daarop geen uitzondering. Aangezien het Romeinse Rijk beroemd is om de vele oorlogen en invasies die tijdens zijn geschiedenis plaatsvonden, is het geen wonder dat de goden en godinnen die met oorlog en conflict werden geassocieerd, werden gerespecteerd, gewaardeerd en geprezen. Bellona was zo'n godheid, de godin van de oorlog en demetgezel van Mars. Hier is een nadere blik.

  Wie was Bellona?

  Bellona was een oude Sabijnse godin met associaties met Nerio, de vrouw van Mars. Ze werd ook geïdentificeerd met Enyo de Griekse godin van de oorlog.

  De ouders van Bellona zouden Jupiter en Jove zijn. Haar rol als metgezel van Mars varieert; afhankelijk van de mythe was ze zijn vrouw, zuster of dochter. Bellona was de Romeinse godin van oorlog, verovering, vernietiging en bloedvergieten. Ze had ook banden met de Cappadocische oorlogsgodin Ma.

  Rol in de Romeinse Mythologie

  De Romeinen geloofden dat Bellona hen bescherming kon bieden in de oorlog en hun overwinning kon verzekeren. Vanwege dit geloof was zij een altijd aanwezige godheid in de gebeden en oorlogskreten van de soldaten. In veel gevallen werd Bellona aangeroepen om de soldaten te vergezellen in de oorlog. Vanwege het belang van oorlogen en veroveringen in het Romeinse Rijk, had Bellona een actieve rol gedurende de hele geschiedenis van Rome. Het hebben van devoor Bellona betekende een goede afloop van de oorlog.

  Afbeeldingen van Bellona

  Er blijken geen afbeeldingen van Bellona bewaard te zijn gebleven uit de Romeinse tijd. In latere eeuwen werd ze echter vereeuwigd in vele Europese kunstwerken, waaronder schilderijen en beeldhouwwerken. Ze was ook een populair figuur in de literatuur, en verscheen in Shakespeare's toneelstukken zoals Hendrik IV en Macbeth ( waar Macbeth wordt geprezen omdat hij Bellona's bruidegom verwijzend naar zijn vaardigheid op het slagveld).

  In de meeste van haar visuele voorstellingen verschijnt Bellona met een gepluimde helm en een verscheidenheid aan wapens. Afhankelijk van de mythe draagt ze een zwaard, een schild of een speer en rijdt ze op een strijdwagen. In haar beschrijvingen was ze een actieve jonge vrouw die altijd commandeerde, schreeuwde en oorlogsbevelen gaf. Volgens Vergilius droeg ze een zweep of een met bloed doordrenkte gesel. Deze symbolen demonstrerende wreedheid en kracht van Bellona als oorlogsgodin.

  Verering en tradities met betrekking tot Bellona

  Bellona had verschillende tempels in het Romeinse Rijk. Haar belangrijkste plaats van verering was echter de tempel in de Romeinse Campus Martius. Dit gebied lag buiten het Pomerium, en had een extraterritoriale status. Vanwege deze status verbleven hier de buitenlandse ambassadeurs die de stad niet in konden. De Senaat van het Romeinse Rijk ontmoette de ambassadeurs en verwelkomde zegevierende generaals in dit complex.

  Naast de tempel stond een oorlogszuil die een fundamentele rol speelde in oorlogen. Deze zuil vertegenwoordigde vreemde landen, dus het was de plaats waar de Romeinen de oorlog verklaarden. De Romeinen gebruikten het complex van Bellona om hun campagnes tegen verre landen te lanceren. Een van de diplomatieke priesters, bekend als fetiales Toen dit gebruik zich verder ontwikkelde, wierpen zij het wapen rechtstreeks op het aan te vallen gebied, waarmee zij het begin van de oorlog markeerden.

  De priesters van Bellona waren de Bellonarii, en een van hun aanbiddingsrituelen was het verminken van ledematen. Daarna verzamelden de priesters het bloed om het te drinken of om het aan Bellona te offeren. Dit ritueel vond plaats op 24 maart en stond bekend als dies sanguinis Deze riten waren vergelijkbaar met die voor Cybele een godin van Klein-Azië. Daarnaast had Bellona nog een ander festival op 3 juni.

  In het kort

  De mythe van Bellona beïnvloedde de tradities van de Romeinen met betrekking tot oorlog. Bellona had niet alleen associaties met conflicten maar ook met het veroveren en verslaan van de vijand. Zij bleef een vereerde godheid vanwege haar fundamentele rol in de oorlogen tegen vreemde landen.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.