Chaos - Griekse Oergod

 • Deel Dit
Stephen Reese

  In de Griekse mythologie was Chaos een oud concept, dat oneindige duisternis, leegte, afgrond, kloof of een grote open ruimte betekende. Chaos had geen bepaalde vorm, en de oude Grieken zagen het als zowel een abstract idee als een primordiale godheid. In tegenstelling tot andere goden en godinnen hebben de Grieken Chaos nooit aanbeden. Chaos stond bekend als een "godheid zonder mythen".

  Laten we Chaos eens nader bekijken, en wie deze godheid was.

  Chaos in de Griekse traditie

  Volgens de Grieken was Chaos zowel een locatie als een oergodheid.

  • Chaos als locatie:

  Als locatie bevond Chaos zich ofwel in de ruimte tussen hemel en aarde, ofwel in de lagere atmosfeer. Sommige Griekse dichters beweerden zelfs dat het de kloof was tussen hemel en hel, waar de Titanen werden verbannen door Zeus Ongeacht waar het zich bevond, beschreven alle Griekse schrijvers Chaos als een rommelige, donkere, mistige en sombere plaats.

  • Chaos als eerste godin:

  In andere Griekse mythen was Chaos een oergodheid, die aan alle andere goden en godinnen voorafging. In deze context werd Chaos gewoonlijk als vrouwelijk beschreven. Deze godheid was de moeder, of grootmoeder van Erebes (duisternis), Nyx (nacht), Gaia (aarde), Tartarus (onderwereld), Eros Aither (licht), en Hemera (dag). Alle grote Griekse goden en godinnen zouden geboren zijn uit het goddelijke Chaos.

  • Chaos als elementen:

  In latere Griekse verhalen was Chaos noch een godin, noch een lege leegte, maar een ruimte die een samensmelting van elementen bevatte. Deze ruimte stond bekend als het "oorspronkelijke element" en plaveide de weg voor alle levende wezens. Verscheidene Griekse schrijvers verwezen naar dit oorspronkelijke element als de oermodder van de Orfische kosmologieën. Bovendien interpreteerden Griekse filosofen deze Chaos als de eigenlijke funderingvan het leven en de realiteit.

  Chaos en Griekse alchemisten

  Chaos was een zeer belangrijk concept in de oude praktijk van de alchemie en was een hoofdbestanddeel van de steen der wijzen. Griekse alchemisten gebruikten de term om leegte en materie voor te stellen.

  Verscheidene vooraanstaande alchemisten, zoals Paracelsus en Heinrich Khunrath, hebben teksten en verhandelingen geschreven over het concept Chaos, waarin zij het noemen als het belangrijkste oerelement van het universum, waaruit al het leven is voortgekomen. De alchemist Martin Ruland de Jonge gebruikte Chaos ook om te verwijzen naar een oorspronkelijke toestand van het universum, waarin alle rudimentaire elementen met elkaar waren vermengd.

  Chaos in verschillende contexten

  • Chaos en christendom

  Na de komst van het christendom begon de term Chaos zijn betekenis als lege leegte te verliezen, en werd in plaats daarvan geassocieerd met wanorde. In het boek Genesis wordt Chaos gebruikt om te verwijzen naar een donker en verward universum, vóór de schepping van de hemel en de aarde door god. Volgens het christelijke geloof bracht god orde en stabiliteit in een universum dat rommelig en onordelijk was. Dit verhaalveranderde de manier waarop naar Chaos werd gekeken.

  • Chaos in Duitse tradities

  Het concept Chaos is ook bekend als Chaosampf in Duitse tradities. Chaosampf verwijst naar de strijd tussen god en een monster, meestal voorgesteld door een draak of serpent Het idee van Chaosampf is gebaseerd op de scheppingsmythe, waarin God het monster van verwarring en wanorde bestrijdt om een stabiel en ordelijk universum te scheppen.

  • Chaos en Hawaïaanse tradities

  Volgens de Hawaiiaanse folklore leefden en bloeiden de drie oppergodinnen in de chaos en duisternis van het universum. Dat wil zeggen dat deze godinnen al sinds mensenheugenis aanwezig waren. Het machtige trio verbrijzelde uiteindelijk de leegte en schiep de zon, de sterren, de hemel en de aarde.

  Chaos in moderne tijden

  Chaos is in moderne mythologische en religieuze studies gebruikt om te verwijzen naar de oorspronkelijke toestand van het universum voordat god hemel en aarde schiep. Dit begrip Chaos is afkomstig van de Romeinse dichter Ovidius, die het begrip definieerde als iets vormloos en ongeordend.

  Het hedendaagse gebruik van het woord Chaos, dat verwarring betekent, ontstond met de opkomst van het moderne Engels.

  In het kort

  Hoewel het Griekse concept Chaos in verschillende culturen en tradities verschillende betekenissen heeft, wordt het universeel erkend als de oorsprong van alle levensvormen. Ondanks het feit dat er niet veel informatie over het concept bestaat, blijft het een gewenst idee voor onderzoek en exploratie.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.