Gnosticism ແມ່ນຫຍັງ? - ດຳ​ນ້ຳ​ເລິກ

 • ແບ່ງປັນນີ້
Stephen Reese

  ມາຈາກພາສາກະເຣັກ Gnosis ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ 'ຄວາມຮູ້' ຫຼື 'ຮູ້', Gnosticism ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທາງສາສະຫນາທີ່ເຊື່ອວ່າມີຄວາມຮູ້ຄວາມລັບ, ການເປີດເຜີຍລັບຂອງພຣະເຢຊູ. ພຣະຄຣິດທີ່ເປີດເຜີຍກຸນແຈເພື່ອຄວາມລອດ.

  Gnosticism ແມ່ນຊຸດຄໍາສອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍທັງທາງສາສະຫນາ ແລະປັດຊະຍາທີ່ມີແນວຄວາມຄິດພື້ນຖານບາງຢ່າງທີ່ຜູກມັດຜູ້ເຊື່ອຖືພາຍໃຕ້ Gnosis ຫຼື Gnosticism ເຊັ່ນ: ການປະຕິເສດໂລກທີ່ຕໍ່ຕ້ານຈັກກະວານ.

  ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະຕົ້ນກຳເນີດຂອງນິກາຍນິສຕິກ

  ຄວາມເຊື່ອ ແລະປັດຊະຍາຂອງນິກາຍນິສຕິກ ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກການເຄື່ອນໄຫວທາງອຸດົມການໃນປະເທດເກຣັກ ແລະໂຣມບູຮານໃນລະຫວ່າງສະຕະວັດທີ 1 ແລະ 2 ຂອງຍຸກຄຣິສຕຽນ. ບາງຄໍາສອນຂອງ Gnosticism ອາດຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນການປະກົດຕົວຂອງຄຣິສຕຽນ. ຄຳສັບນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມສາສະໜາກຣີກບູຮານທີ່ຮູ້ກັນໃນນາມ gnostikoi , ຊຶ່ງໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື gnosis. Plato ເກີນໄປໄດ້ໃຊ້ gnostikoi ເພື່ອອະທິບາຍຂະຫນາດທາງປັນຍາແລະທາງວິຊາການຂອງການຮຽນຮູ້ທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບວິທີການປະຕິບັດ. Corpus Hermeticum , ພຣະຄໍາພີພາສາເຮັບເຣີ, ປັດຊະຍາ Platonic ແລະອື່ນໆ.

  ພຣະເຈົ້າ Gnostic

  ອີງຕາມການGnostics, ມີພຣະເຈົ້າອົງສູງສຸດອົງໜຶ່ງທີ່ຊົງພຣະຊົນແລະຊົງພຣະຊົນຜູ້ນັ້ນຄືພຣະເຈົ້າແທ້. ມີ​ການ​ກ່າວ​ວ່າ​ພະເຈົ້າ​ທ່ຽງ​ແທ້​ມີ​ຢູ່​ເໜືອ​ຈັກ​ກະ​ວານ​ທັງ​ປວງ​ທີ່​ສ້າງ​ຂຶ້ນ ແຕ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ສ້າງ​ສິ່ງ​ໃດ​ເລີຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແລະທຸກສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນໂລກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແມ່ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ອອກມາຈາກພາຍໃນພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ. , ຫຼື Pleroma, ບ່ອນທີ່ອັນສູງສົ່ງທັງຫມົດມີຢູ່ແລະດໍາເນີນການກັບທ່າແຮງອັນເຕັມທີ່ຂອງມັນ. ການມີຢູ່ຂອງມະນຸດແລະໂລກວັດຖຸໃນທາງກົງກັນຂ້າມແມ່ນຄວາມຫວ່າງເປົ່າ. Aeonial ອັນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍ່ Gnostics ແມ່ນ Sophia.

  ຄວາມຜິດພາດຂອງ Sophia

  ການພັນລະນາ Mystical ຂອງ Sophia ຈາກ 1785– ໂດເມນສາທາລະນະ.

  Gnostics ເຊື່ອວ່າໂລກທີ່ພວກເຮົາດໍາລົງຊີວິດແມ່ນ, ເຊິ່ງແມ່ນ cosmos ວັດສະດຸໃນຄວາມເປັນຈິງແມ່ນຜົນມາຈາກຄວາມຜິດພາດທີ່ເຮັດໂດຍສະຫວັນຫຼື aeonial ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກເປັນ Sophia, Logos, ຫຼືປັນຍາ. Sophia ໄດ້ສ້າງສັດເຄິ່ງສະຫວັນທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເອີ້ນວ່າ Demiurge, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມຊ່າງຫັດຖະກໍາ, ເມື່ອນາງພະຍາຍາມສ້າງຕົວຂອງມັນເອງ.

  ໃນຄວາມໂງ່ຂອງມັນ Demiurge ໄດ້ສ້າງໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ເອີ້ນວ່າ cosmos ວັດສະດຸເປັນການປອມແປງ. ອານາຈັກຂອງ Pleroma, cosmos ອັນສູງສົ່ງ. ໂດຍບໍ່ຮູ້ເຖິງການມີຢູ່ຂອງ Pleroma, ມັນໄດ້ປະກາດຕົວມັນເອງເປັນພຣະເຈົ້າອົງດຽວທີ່ມີຢູ່ໃນ cosmos.

  ເນື່ອງຈາກນີ້, Gnostics ຖືວ່າໂລກເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດ.ຄວາມຜິດພາດແລະຄວາມບໍ່ຮູ້. ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າໃນທີ່ສຸດ, ຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດຈະກັບຄືນສູ່ໂລກຊັ້ນສູງຈາກ cosmos inferior ນີ້. ມະນຸດໃນສວນເອເດນ. ການຫຼຸດລົງຂອງອາດາມແລະເອວາພຽງແຕ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການສ້າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍໂດຍ Demiurge. ກ່ອນການສ້າງມີພຽງອັນດຽວກັບພຣະເຈົ້ານິລັນດອນ.

  ຫຼັງຈາກການສ້າງໂລກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເພື່ອຊ່ວຍມະນຸດ, Sophia ໃນຮູບແບບຂອງ Logos ໄດ້ມາຮອດໂລກດ້ວຍຄໍາສອນຂອງ androgyny ຕົ້ນສະບັບແລະວິທີການທີ່ຈະ ກັບມາຮ່ວມກັບພຣະເຈົ້າ.

  ພຣະເຈົ້າປອມ

  Demiurge ຫຼືຜູ້ສ້າງເຄິ່ງໜຶ່ງ, ຜູ້ທີ່ອອກມາຈາກສະຕິທີ່ຜິດຂອງ Sophia ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າໄດ້ສ້າງໂລກທາງກາຍໃນຮູບຂອງຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງຕົນເອງໂດຍ ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເນື້ອ​ແທ້​ແລ້ວ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ. ຄຽງຄູ່ກັບບັນດາລູກຫຼານຂອງລາວທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ Archons, ມັນເຊື່ອວ່າຕົນເອງເປັນຜູ້ປົກຄອງຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ພຣະເຈົ້າຂອງ cosmos.

  ພາລະກິດຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມະນຸດບໍ່ສົນໃຈກັບແສງໄຟອັນສູງສົ່ງພາຍໃນພວກມັນ, ລັກສະນະທີ່ແທ້ຈິງ ແລະຈຸດໝາຍປາຍທາງຂອງມະນຸດ. , ຊຶ່ງເປັນການເຂົ້າຮ່ວມກັບພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງໃນ Pleroma. ເຂົາເຈົ້າສົ່ງເສີມຄວາມໂງ່ຈ້າໂດຍການເຮັດໃຫ້ມະນຸດຖືກຜູກມັດດ້ວຍຄວາມປາຖະຫນາທາງດ້ານວັດຖຸ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມະນຸດຕົກເປັນທາດຢູ່ໃນໂລກທາງກາຍຂອງຄວາມທຸກທໍລະມານໂດຍ Demiurge ແລະ Archons, ບໍ່ເຄີຍບັນລຸການປົດປ່ອຍ.

  Gnosticism ອ້າງວ່າຄວາມຕາຍບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າ.ຄວາມລອດອັດຕະໂນມັດຫຼືການປົດປ່ອຍຈາກອານາຈັກ cosmic ຂອງ Demiurge. ພຽງແຕ່ຜູ້ທີ່ບັນລຸຄວາມຮູ້ transcendental ແລະຮັບຮູ້ຕົ້ນກໍາເນີດທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂລກຈະໄດ້ຮັບການປົດປ່ອຍຈາກຈັ່ນຈັບຂອງ Demiurge ແລະວົງຈອນຂອງການເກີດໃຫມ່. ມັນແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອພະຍາຍາມຫາ gnosis ທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດເຂົ້າໄປໃນ Pleroma ໄດ້.

  ຄວາມເຊື່ອຂອງ Gnosticism

  • ແນວຄວາມຄິດຂອງ Gnostic ຈໍານວນຫຼາຍແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບຄວາມເປັນຢູ່, ໂຮງຮຽນຂອງ ປັດຊະຍາ, ເຊິ່ງຄົ້ນພົບຄວາມຫມາຍທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການມີຢູ່ຂອງມະນຸດ. Gnostics ກໍ່ຖາມຕົວເອງເຊັ່ນ ' ຄວາມໝາຍຂອງຊີວິດແມ່ນຫຍັງ? '; ‘ ຂ້ອຍແມ່ນໃຜ? ’, ‘ ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຢູ່ນີ້? ’ ແລະ ‘ ຂ້ອຍມາຈາກໃສ? ’. ຫນຶ່ງໃນລັກສະນະທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ Gnostics ແມ່ນລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງມະນຸດທີ່ຈະສະທ້ອນເຖິງການມີຢູ່. , ແລະ mysticism.
  • Gnostics ເຊື່ອໃນສະຫະພັນຂອງເພດແລະແນວຄວາມຄິດຂອງ androgyny. ມີພຽງແຕ່ຄວາມເປັນອັນໜຶ່ງອັນດຽວກັບພຣະເຈົ້າ ແລະສະຖານະສຸດທ້າຍຂອງຈິດວິນຍານຂອງມະນຸດຄືການຟື້ນຄືນຄວາມສາມັກຄີຂອງເພດນີ້. ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສົ່ງພຣະຄຣິດມາສູ່ໂລກເພື່ອຟື້ນຟູ cosmos Pleroma ເດີມ.
  • ພວກເຂົາຍັງເຊື່ອວ່າມະນຸດທຸກຄົນມີສ່ວນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ມີປະກາຍອັນສູງສົ່ງພາຍໃນພວກມັນທີ່ dormant ແລະນອນຫລັບ. ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປຸກສໍາລັບມະນຸດຈິດວິນຍານທີ່ຈະກັບຄືນສູ່ cosmos ອັນສູງສົ່ງ.
  • ຕໍ່ Gnostics, ກົດລະບຽບແລະພຣະບັນຍັດບໍ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ຄວາມລອດແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Gnosticism. ຄວາມຈິງແລ້ວ, ພວກເຂົາເຊື່ອກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຮັບໃຊ້ຈຸດປະສົງຂອງ Demiurge ແລະ Archons. ເມື່ອບັນລຸຄວາມລອດ, ໂລກແລະມະນຸດທັງຫມົດຈະກັບຄືນສູ່ຕົ້ນກໍາເນີດທາງວິນຍານ.
  • ໂລກເປັນສະຖານທີ່ຂອງຄວາມທຸກທໍລະມານ, ແລະເປົ້າຫມາຍດຽວຂອງການມີຢູ່ຂອງມະນຸດແມ່ນເພື່ອຫນີຄວາມບໍ່ຮູ້ແລະຊອກຫາໂລກທີ່ແທ້ຈິງຫຼື Pleroma ພາຍໃນຕົວຂອງມັນເອງ. ດ້ວຍຄວາມຮູ້ລັບ.
  • ມີອົງປະກອບຂອງ dualism ໃນແນວຄວາມຄິດ Gnostic. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດຕ່າງໆຂອງ dualism ຮາກເຊັ່ນ: ຄວາມສະຫວ່າງຕໍ່ຕ້ານຄວາມມືດແລະຈິດວິນຍານຕໍ່ຕ້ານເນື້ອຫນັງ. Gnostics ຍັງມີຄວາມຄິດເຫັນວ່າມະນຸດມີຄວາມເປັນຄູ່ຢູ່ພາຍໃນພວກມັນ, ເນື່ອງຈາກພວກມັນເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍພະເຈົ້າຜູ້ສ້າງປອມ, Demiurge ແຕ່ບາງສ່ວນປະກອບດ້ວຍແສງ ຫຼື ແສງໄຟອັນສູງສົ່ງຂອງພະເຈົ້າແທ້.
  • Gnostics ເຊື່ອ​ວ່າ​ໂລກ​ນີ້​ບໍ່​ສົມບູນ​ແບບ​ແລະ​ມີ​ຂໍ້​ບົກ​ພ່ອງ​ເພາະ​ມັນ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລັກສະນະ​ທີ່​ມີ​ຂໍ້​ບົກ​ພ່ອງ. ນອກນັ້ນຍັງມີຄວາມເຊື່ອພື້ນຖານຂອງ Gnosticism ວ່າຊີວິດເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມທຸກທໍລະມານ.

  Gnostics as Heretics

  Gnosticism ໄດ້ຖືກປະນາມວ່າເປັນ heretical ໂດຍຕົວເລກທີ່ມີອໍານາດແລະພໍ່ຂອງສາດສະຫນາຈັກ. ຂອງຕົ້ນ ຄຣິສຕຽນ . ໄດ້ເຫດຜົນຂອງການປະກາດ Gnosticism ເປັນຄໍາທີ່ໄດ້ຍິນແມ່ນຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງ Gnostic ວ່າພະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງເປັນພະເຈົ້າທີ່ສູງກວ່າຂອງເນື້ອແທ້ບໍລິສຸດແທນທີ່ຈະເປັນພຣະເຈົ້າຜູ້ສ້າງ. ສາສະຫນາຕ່າງໆເຮັດ, ເຊັ່ນການຕົກຂອງມະນຸດຄູ່ທໍາອິດຈາກພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າໃນຄຣິສຕຽນ. ເຂົາເຈົ້າອ້າງຄວາມເຊື່ອດັ່ງກ່າວເປັນຄວາມຜິດ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາເຈົ້າຕໍານິຕິຕຽນຜູ້ສ້າງໂລກສໍາລັບຂໍ້ບົກພ່ອງ. ແລະໃນສາຍຕາຂອງສາສະຫນາສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ຜູ້ສ້າງແມ່ນພຣະເຈົ້າແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ, ນີ້ແມ່ນທັດສະນະທີ່ຫມິ່ນປະຫມາດ.

  ການອ້າງອີກອັນຫນຶ່ງຂອງ Gnostics ທີ່ຖືກປະຕິເສດແມ່ນການເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງພຣະເຢຊູຕໍ່ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງແທນທີ່ຈະເປັນປະເພນີຂອງອັກຄະສາວົກ. ພະ​ເຍຊູ​ໃຫ້​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພະອົງ​ແກ່​ເຫຼົ່າ​ສາວົກ​ເດີມ​ຂອງ​ພະອົງ​ເຊິ່ງ​ໄດ້​ຖ່າຍທອດ​ໃຫ້​ອະທິການ​ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ. ອີງຕາມການ Gnostics, ປະສົບການຂອງການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູສາມາດມີປະສົບການໂດຍທຸກຄົນທີ່ໄດ້ກະກຽມຕົນເອງໂດຍຜ່ານການ gnosis ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງ. ອັນນີ້ໄດ້ທຳລາຍພື້ນຖານຂອງສາດສະໜາຈັກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສິດອຳນາດຂອງສາດສະໜາ. ພຣະຄຣິດໄດ້ປະກົດຕົວໃນຮູບແບບຂອງມະນຸດເພື່ອຕິດຕໍ່ສື່ສານກັບມະນຸດໂດຍບໍ່ມີຮ່າງກາຍວັດຖຸໄດ້ຂັດກັບການຄຶງແລະການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະຄຣິດ, ຫນຶ່ງໃນເສົາຄ້ໍາຂອງຄຣິສຕຽນ.

  ນອກຈາກນັ້ນ, ພຣະຄໍາພີ Gnostic.ສັນລະເສີນງູຂອງສວນເອເດນວ່າເປັນວິລະຊົນທີ່ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຄວາມຮູ້, ເຊິ່ງຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍ Demiurge ຈາກອາດາມແລະເອວາ. ອັນນີ້ກໍ່ເປັນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ Gnosticism ຖືກປະຕິເສດເປັນຄຳບອກເລົ່າ.

  ການເຊື່ອມໂຍງຍຸກສະໄໝກັບ Gnosticism

  Carl G. Jung, ນັກຈິດຕະວິທະຍາທີ່ມີຊື່ສຽງ, ໄດ້ລະບຸໄວ້ກັບ Gnostics ເມື່ອລາວສະເໜີທິດສະດີກ່ຽວກັບສະຕິປັນຍາຂອງລາວ. ດ້ວຍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຂອງຫ້ອງສະຫມຸດ Nag Hammadi ຂອງການຂຽນ Gnostic, ການເກັບກໍາຂອງສິບສາມ codices ວັດຖຸບູຮານ, ຄົ້ນພົບໃນປະເທດເອຢິບ. ພຣະອົງໄດ້ພິຈາລະນາ Gnostics ເປັນຜູ້ຄົ້ນພົບຂອງຈິດຕະວິທະຍາເລິກ.

  ຕາມພຣະອົງແລະ Gnostics ຈໍານວນຫຼາຍ, ມະນຸດມັກຈະສ້າງບຸກຄະລິກກະພາບແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕົນເອງທີ່ຂຶ້ນກັບແລະການປ່ຽນແປງຕາມສະພາບແວດລ້ອມແລະເປັນພຽງແຕ່ສະຕິ ego ເທົ່ານັ້ນ. . ບໍ່ມີການຖາວອນຫຼືຄວາມເປັນເອກະລາດໃນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ແລະນີ້ບໍ່ແມ່ນຕົນເອງທີ່ແທ້ຈິງຂອງມະນຸດ. ຕົນເອງທີ່ແທ້ຈິງ ຫຼືສະຕິອັນບໍລິສຸດແມ່ນສະຕິສູງສຸດທີ່ຢູ່ເໜືອທຸກຊ່ອງ ແລະເວລາ ແລະຂັດກັບສະຕິຂອງອາຕະ. ໃນພຣະຄຣິດນີ້ຖືວ່າເປັນການສະແດງອອກຂອງຄວາມຫວັງ. ຂໍ້ພຣະຄໍາພີອື່ນແມ່ນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ Mary Magdalene, ເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນທີ່ນາງມາລີໄດ້ຖ່າຍທອດການເປີດເຜີຍຈາກພຣະເຢຊູ. ການຂຽນອື່ນໆແມ່ນພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ Thomas, ພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ Philip, ແລະພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ Judas. ຈາກຂໍ້ພຣະຄໍາພີເຫຼົ່ານີ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າ Gnosticism ເນັ້ນໃສ່ຄໍາສອນຂອງພຣະເຢຊູແທນທີ່ຈະເສຍຊີວິດແລະການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະອົງ. ຄຳສອນ. ມັນຢູ່ລອດພຽງແຕ່ໃນບັນດາຊາວ Marsh Mandaean ຂອງອີຣັກເທົ່ານັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຖືວ່າເປັນຄົນນອກຮີດ, ແຕ່ຄໍາສອນຂອງ Gnosticism ຫຼາຍໆຢ່າງມີເຫດຜົນ.

  Stephen Reese ເປັນນັກປະຫວັດສາດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນສັນຍາລັກແລະ mythology. ລາວ​ໄດ້​ຂຽນ​ປຶ້ມ​ຫຼາຍ​ຫົວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້, ແລະ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ລົງ​ພິມ​ໃນ​ວາ​ລະ​ສານ​ແລະ​ວາ​ລະ​ສານ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ເກີດແລະເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນລອນດອນ, Stephen ສະເຫມີມີຄວາມຮັກຕໍ່ປະຫວັດສາດ. ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍ, ລາວໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງເພື່ອຄົ້ນຫາບົດເລື່ອງເກົ່າແກ່ ແລະ ຄົ້ນຫາຊາກຫັກພັງເກົ່າ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ລາວສືບຕໍ່ອາຊີບການຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດ. ຄວາມຫຼົງໄຫຼຂອງ Stephen ກັບສັນຍາລັກແລະ mythology ແມ່ນມາຈາກຄວາມເຊື່ອຂອງລາວວ່າພວກເຂົາເປັນພື້ນຖານຂອງວັດທະນະທໍາຂອງມະນຸດ. ລາວເຊື່ອວ່າໂດຍການເຂົ້າໃຈ myths ແລະນິທານເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈຕົວເອງແລະໂລກຂອງພວກເຮົາໄດ້ດີຂຶ້ນ.