Hindoeïstische Mythologie - Een kort overzicht van de belangrijkste boeken

 • Deel Dit
Stephen Reese

  De Hindoeïstische mythologie is nauw verbonden met de Hindoeïstische religie en cultuur. In feite zijn veel van de Hindoeïstische gewoonten, rituelen en gebruiken afgeleid van de archetypische mythen. Deze mythen en epen worden al meer dan drieduizend jaar verzameld en doorgegeven.

  De Hindoeïstische mythen bestrijken een hele reeks thema's en zijn onderworpen aan verschillende interpretaties en analyses. Deze mythen zijn niet zomaar verhalen, maar dienen als diepgaande filosofische en morele leidraad voor zowel volwassenen als kinderen. Laten we de Hindoeïstische mythologische teksten en hun betekenis eens nader bekijken.

  Oorsprong van de hindoeïstische mythologie

  De precieze oorsprong van de Hindoe-mythen is niet te achterhalen, omdat ze duizenden jaren geleden mondeling werden geproduceerd en doorgegeven. Niettemin leiden historici en geleerden af dat de Hindoe-mythen zijn ontstaan met de komst van de Ariërs, of Indo-Europese kolonisten, die naar het Indiase subcontinent migreerden.

  De Ariërs stichtten de vroegst bekende vorm van hindoeïsme, en zij produceerden verschillende literaire en religieuze teksten. De oudste van deze geschriften stonden bekend als de Veda's.

  De aparte achtergrond van de Ariërs, samen met de invloed van lokale culturen, gaf aanleiding tot veelzijdige mythologische teksten, met lagen van diepe betekenis.

  De Veda's werden opgevolgd door de Ramayana en Mahabharata, heldenepossen die in het hele subcontinent grote bekendheid verwierven. Uiteindelijk paste elk dorp en elke plaats de mythe aan aan hun eigen tradities en rituele gebruiken.

  Door deze mythen en verhalen verspreidde het hindoeïsme zich naar andere delen van India en kreeg het geleidelijk meer aanhangers. Deze mythen werden ook op verschillende manieren geïnterpreteerd door heiligen en asceten, die de verschillende diepere betekenissen en betekenissen die in de tekst besloten lagen onder de aandacht brachten.

  De Veda's

  De Veda's zijn de oudste hindoegeschriften, waaruit alle andere teksten en mythen zijn voortgekomen. Ze werden geschreven in het oude Vedische Sanskriet tussen 1500-1200 v. Chr.

  De Veda's propageerden het belang en de betekenis van de waarheid, en dienden als gids om een zuiver en respectabel leven te leiden. De teksten hadden niet één auteur, maar werden samengesteld, geschreven en georganiseerd door Vyasa, een grote heilige van het vroege hindoeïsme.

  Vyasa verdeelde de Veda's in vier delen: de Rig-Veda, de Yajur-Veda, de Sama-Veda en de Atharva-Veda. Deze verdeling werd gedaan zodat de gewone man de teksten zonder moeite kon lezen en begrijpen.

  1- Rig-Veda

  Rig- Veda betekent kennis van verzen, en bevat een verzameling van 1.028 gedichten of hymnen. Deze verzen zijn verder gegroepeerd in tien boeken, genaamd mandala's De hymnen en gedichten van de Rig-Veda zijn bedoeld als invocaties om te communiceren met de belangrijkste godheden van het hindoeïsme. Ze worden gewoonlijk gereciteerd om zegeningen en gunsten van de goden en godinnen te verkrijgen.

  De Rig Veda geeft ook een stapsgewijze leidraad voor het bereiken van spirituele gelukzaligheid door middel van yoga en meditatie.

  2- Yajur-Veda

  In het Sanskriet betekent Yajur Veda aanbidding en kennis. Deze Veda heeft ongeveer 1.875 verzen die voorafgaand aan rituele offers moeten worden gezongen. De Yajur is verdeeld in twee grote categorieën, de zwarte Yajurveda en de witte Yajurveda. De zwarte bestaat uit ongeordende verzen, terwijl de witte goed gestructureerde gezangen en hymnen heeft.

  De Yajur-Veda kan ook worden beschouwd als een historisch verslag, omdat het informatie bevat over het agrarische, sociale en economische leven in het Vedische tijdperk.

  3- Sama-Veda

  Sama-Veda betekent lied en kennis. Het is een liturgische tekst die 1.549 verzen en melodieuze gezangen bevat. Deze Veda bevat enkele van 's werelds oudste melodieën, en wordt gebruikt voor rituele aanroepingen en gezangen. Het eerste deel van de tekst bevat een verzameling melodieën, en het tweede deel een compilatie van verzen. De verzen moeten gezongen worden met behulp van de muzikale intonaties.

  Historici en geleerden geloven dat klassieke dans en muziek hun oorsprong vinden in de Sama- Veda. De tekst gaf regels voor zingen, zingen en het bespelen van muziekinstrumenten.

  De theoretische gedeelten van de Sama- Veda hebben verschillende Indiase muziekscholen beïnvloed en de Karnatische muziek in het bijzonder.

  De Upanishads

  De Upanishads zijn late Vedische teksten gecomponeerd door de heilige Ved Vyasa. Ze zijn de meest gelezen van alle Hindoe geschriften. Ze behandelen filosofische en ontologische vragen, zoals zijn, worden en bestaan. De belangrijkste concepten van de Upanishad zijn Brahman, of Ultieme Realiteit, en de Atman, of ziel. De tekst verklaart dat elk individu een Atman is, die uiteindelijk samensmelt met de Brahman,dat is de hoogste of ultieme realiteit.

  De Upanishads dienen als leidraad om ultieme vreugde en spiritualiteit te bereiken. Door de tekst te lezen kan een individu meer begrip krijgen van zijn Atman of Zelf.

  Hoewel er enkele honderden Upanishads zijn, worden de eerste als de belangrijkste beschouwd, en staan ze bekend als Mukhya Upanishads.

  De Ramayana

  De Ramayana is een oud hindoe-epos, geschreven in de 5e eeuw voor Christus, door de heilige Valmiki. Het telt 24.000 verzen en vertelt het verhaal van Ram, de prins van Ayodhya.

  Ram is de erfgenaam van Dasaratha, de koning van Ayodhya. Maar ondanks dat hij de oudste en meest geliefde zoon van de koning is, krijgt hij geen kans om de troon te bestijgen. Zijn sluwe stiefmoeder.., Kaikeyi, overtuigt Dasaratha om de troon over te dragen aan haar zoon, Bharatha. Ze is succesvol in haar poging, en Ram, samen met zijn mooie vrouw Sita, wordt verbannen naar het bos.

  Hoewel Ram en Sita vreugde vinden in het eenvoudige, ascetische leven, wordt hun geluk al snel verstoord door Ravana, de demonenkoning. Ravana ontvoert Sita en neemt haar mee over zee naar Lanka. Ram, die gepijnigd en boos is over het verlies van zijn geliefde, zweert de demonenkoning te verslaan en te doden.

  Met de hulp van verschillende apengoden bouwt Ram een brug over de zee, en bereikt Lanka. Ram verslaat dan de demonenkoning Ravana, en keert terug naar huis om de troon op te eisen. Hij en zijn koningin Sita leven enkele jaren gelukkig en krijgen twee zonen.

  De Ramayana is ook vandaag nog relevant, en hindoes beschouwen het als een heilige tekst, die het belang van Dharma (plicht) en rechtvaardigheid overbrengt.

  De Mahabharata

  De Mahabharata werd geschreven door de heilige Ved Vyas in de 3e eeuw voor Christus. Het heeft in totaal 200.000 afzonderlijke versregels, naast verschillende prozapassages, waardoor het het langste epische gedicht ter wereld is. Binnen het hindoeïsme is de Mahabharata ook bekend als de vijfde Veda.

  Het epos verhaalt over de strijd tussen twee koninklijke families, de Pandava's en Kaurava's, die strijden om de troon van Hastinapura. De Kaurava's zijn voortdurend jaloers op de vaardigheden en capaciteiten van de Pandava's, en proberen hen herhaaldelijk uit te schakelen. De Pandava's overwinnen deze hindernissen en winnen uiteindelijk de Kurukshetra-oorlog. Ze regeren met succes het rijk gedurende enkele jaren, en stijgen uiteindelijk op totde hemel na de dood van Krishna.

  Het belangrijkste thema van de Mahabharata is het vervullen van iemands heilige plicht of dharma. Individuen die afwijken van het hun toegewezen pad worden gestraft. Daarom herhaalt de Mahabharata het principe dat ieder individu de hem/haar toegewezen plichten moet aanvaarden en uitvoeren.

  Bhagvad Gita

  De Bhagvad Gita, ook bekend als de Gita, maakt deel uit van de Mahabharata. Het bestaat uit 700 regels en is samengesteld in de vorm van een gesprek tussen prins Arjuna en zijn wagenmenner, Heer Krishna. De tekst behandelt verschillende filosofische aspecten zoals leven, dood, religie en dharma (plicht).

  De Gita werd een van de meest populaire teksten vanwege de eenvoudige weergave van belangrijke filosofische concepten. Ook bood het mensen houvast in hun dagelijks leven. De gesprekken tussen Krishna en Arjuna verkenden thema's als conflict, onzekerheid en dubbelzinnigheid. Vanwege de eenvoudige uitleg en de conversatiestijl kreeg de Gita in de hele wereld grote bekendheid.

  De Purana's

  Purana's zijn een verzameling teksten die een breed scala aan thema's behandelen, zoals kosmogonie, kosmologie, astronomie, grammatica en de genealogieën van goden en godinnen. Het zijn uiteenlopende teksten die zowel klassieke als volksvertellende tradities omvatten. Verscheidene historici hebben de Purana's encyclopedieën genoemd, vanwege hun grote verscheidenheid in vorm en inhoud.

  De Purana's hebben met succes de culturele praktijken van zowel de elite als de massa van de Indiase samenleving samengebracht. Daarom zijn zij een van de meest geprezen en vereerde Hindoeteksten.

  Men gelooft ook dat zij de weg hebben gebaand voor Indiase klassieke dansvormen als Bharatanatyam en Rasa Leela.

  Bovendien zijn de meest gevierde festivals, Diwali en Holi, afgeleid van de rituelen van de Puranas.

  Hindoe Mythologie in de populaire cultuur

  Hindoeïstische mythen zijn opnieuw gecreëerd en verbeeld in simplistische vormen voor zowel volwassenen als kinderen. Televisiezenders als Pogo en Cartoon Network hebben geanimeerde shows gemaakt voor epische personages als Bheem, Krishna, en Ganesha .

  Daarnaast hebben stripreeksen zoals Amar Chitra Kadha ook geprobeerd de essentiële betekenis van epen weer te geven door middel van eenvoudige dialogen en grafische voorstellingen.

  Door de diepere betekenissen in de epen te vereenvoudigen, konden de strips en tekenfilms een groter publiek bereiken en een grotere belangstelling wekken bij kinderen.

  Indiase schrijvers en auteurs hebben ook geprobeerd de mythen te herschrijven en in fictief proza weer te geven. Chitra Banerjee Divakaruni's Het Paleis van Illusies is een feministische tekst die de Mahabharata bekijkt vanuit het perspectief van Draupadi. De Shiva Trilogie geschreven door Amish Tripathi verbeeldt de mythe van Shiva door er een moderne draai aan te geven.

  In het kort

  De hindoeïstische mythologie heeft wereldwijd betekenis en erkenning gekregen en heeft verschillende andere religies, geloofssystemen en denkrichtingen beïnvloed. De hindoeïstische mythologie blijft groeien, nu steeds meer mensen de oude verhalen aanpassen en herscheppen.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.