Yogasymbolen en hun diepgaande betekenis

 • Deel Dit
Stephen Reese

  De eeuwenoude yogabeoefening is tijdloos, wordt versterkt door haar prachtige symbolen en gaat veel verder dan alleen strekken en houdingen. Zelfs als je de spirituele elementen van yoga niet beoefent, kun je je ervaring verrijken met een beter begrip van de concepten en wortels ervan.

  De symbolen van Yoga

  Om

  Uitgesproken als "ohm" of "aum", is het de universele klank, die ons streven naar de absolute staat symboliseert. Wanneer je naar de vorm kijkt of de tonaliteit chant, geven de chakra's energie in het lichaam en beginnen ze te resoneren op een hogere frequentie.

  Om is de belichaming van eenwording door dromen en waken. Door dit te doen, overwinnen we de obstakels van illusie en brengen we synthese tot ons goddelijk doel. Dit concept sluit nauw aan bij Heer Ganesh die ons helpt de barrières van de illusie te overwinnen en te verwijderen. Elk deel van het symbool vertegenwoordigt dit.

  • De stip bovenaan is de absolute of hoogste staat van bewustzijn.
  • De curve onder de punt staat voor de illusies die ons verhinderen de absolute staat te bereiken.
  • Links hiervan zijn twee soortgelijke curven. De onderste symboliseert de waaktoestand en symboliseert het leven met de vijf zintuigen.
  • De curve hierboven is het onbewuste, dat de slaaptoestand voorstelt.
  • De kromme die verbonden is met de wakende en onbewuste kromme is de droomtoestand tijdens de slaap.

  Swastika

  In het oude Sanskriet, de swastika Het is een gelijkzijdig kruis met gebogen armen in dezelfde richting. Als de armen met de klok mee (rechts) gebogen zijn, duidt dat op geluk en overvloed, terwijl tegen de klok in (links) ongeluk en ongeluk symboliseert.

  De armen staan voor al die dingen die in vieren komen: de Veda's, levensdoelen, levensfasen, tijdperken van het menselijk bestaan, sociale klassen, seizoenen, richtingen en yogapaden. Het woord zelf is een yogahandeling die verschillende klanken samenvoegt, elk met een eigen interpretatie.

  Su - Asti - Ik - A

  • Su: goed
  • Asti: te zijn
  • Ik: wat bestaat en wat zal blijven bestaan
  • A: de klank voor het goddelijke vrouwelijke

  Daarom, svastika betekent "laat het goede zegevieren" of "het goede bestaat eeuwig". Het geeft overwinning en zegeningen en symboliseert voorspoed, geluk, de zon en het vuur van het leven met een goddelijk-vrouwelijke ondertoon.

  Slangen

  Er is geen Indiase heilige plaats zonder slang. In yoga staat het bekend als de naga en symboliseert verder Kundalini energie. De slang heeft een groot aantal verhalen, mythes en fijne kneepjes die een leven lang zouden duren om te presenteren, maar er zijn enkele opmerkelijke aspecten.

  Naga Het betekent "cobra", maar het kan ook verwijzen naar elke slang in het algemeen. Naga's zijn spirituele wezens die integraal deel uitmaken van Heer Shiva en Heer Ganesh in relatie tot het menselijk lichaam in yoga (//isha.sadhguru.org/us/nl/wisdom/article/snakes-and-mysticism). Twee slangen symboliseren de energetische stromen in het lichaam. Eén opgerolde slang zit bij de eerste chakra, ook wel Kundalini genoemd. Hij beweegt zich omhoog langs de wervelkolom,die zich een weg baant door elk centrum om zuiverheid en bedachtzaamheid te brengen.

  Lotus

  De lotus is een duurzaam yogasymbool. Het is nauw verbonden met Shiva en zijn meditatiehouding en staat voor elke chakra.

  De lotus staat voor de reis van het leven en sterk blijven in het aangezicht van ontberingen. Net als de lotus kunnen we, ongeacht het troebele water dat ons omringt, toch mooi en veerkrachtig zijn.

  De lotus betekent vrouwelijke schoonheid vruchtbaarheid, voorspoed, eeuwigheid, spiritualiteit en de menselijke ziel, waardoor het in verband wordt gebracht met een groot aantal vrouwelijke godheden in combinatie met yogapraktijken.

  108

  108 is een gunstig getal in yoga Het is verbonden met Heer Ganesh, zijn 108 namen, en de 108 kralen van de mala, of gebedskrans. Dit is een meditatiehulpmiddel van het rozenkrans-type dat een toegewijde helpt het aantal keren dat hij een mantra uitspreekt te tellen en te reciteren.

  Het getal 108 heeft ook een betekenis in de wiskunde en de wetenschap. Eén staat voor het heelal, nul voor nederigheid en acht voor eeuwigheid. In de astronomie is de afstand van de zon en de maan tot de aarde 108 maal hun respectieve diameter. In de meetkunde zijn de binnenhoeken van een vijfhoek 108°.

  Er zijn 108 heilige plaatsen in India en 108 heilige teksten. Upanishads Er zijn 54 letters in het Sanskriet alfabet. Wanneer dit wordt vermenigvuldigd met 2 (de mannelijke en vrouwelijke energieën in elke letter), dan krijgen we komen tot 108 Sommigen geloven dat het getal staat voor de 108 stadia van de levensreis.

  Hamsa

  Veel mensen begrijpen Hamsa Dit idee is echter een hedendaagse toevoeging, en het symbool is eigenlijk joods of islamitisch van aard. Het hindoeïsme ziet het kwaad op een andere manier dan deze religies. Zij zien slechtheid als iets dat van binnenuit komt. In het jodendom en de islam is het boze oog een entiteit van buitenaf die moet worden beschermd en afgeweerd.

  De Hamsa in het hindoeïsme en boeddhisme is een zwaanachtige watervogel dat wijst op een evenwicht tussen goed en kwaad om de gevaren van het lijden te overwinnen.

  De chakra's

  Chakra's zijn energiecentra in het lichaam, gesymboliseerd door een lotus. Het woord wordt vertaald naar "wiel" of "schijf", die onevenwichtigheden corrigeert door de beoefening van yoga.

  1e Chakra: Muladhara (Wortel)

  Deze chakra zit aan de basis van de ruggengraat en vertegenwoordigt de aarde-element Het symbool hiervoor is een lotus met vier bloemblaadjes die een omgekeerde driehoek in een vierkant omsluiten.

  Het getal vier is de basis voor alle andere chakra's en staat voor stabiliteit en basisbegrippen. De Wortel is verbonden met de onderste helft van de wervelkolom, de benen en de voeten. Het gaat om onze overlevingsdrang, aarding en zelfidentiteit.

  2e Chakra: Svadhisthana (Zoetheid)

  Het tweede chakra, het heiligbeenchakra, bevindt zich in de onderbuik, net onder de navel. Het is oranje en wordt geassocieerd met het element water. Het duidt op vrijheid, flexibiliteit en de stroom van emoties. Het ziet eruit als een lotus met zes blaadjes en twee cirkels erin. De onderkant daarvan lijkt op een halve maan.

  Elk bloemblad staat gelijk aan de illusies die we moeten overwinnen: woede, jaloezie, wreedheid, haat, trots en begeerte. Het hele symbool staat voor maanenergie en de cycli van leven, geboorte en dood.

  Dit is onze emotionele en seksuele identiteit; het symboliseert ons vermogen om verandering te accepteren, plezier te voelen, vreugde te ervaren en sierlijkheid uit te stralen.

  3e Chakra: Manipura (Lustige Edelsteen)

  Het derde chakra, of Solar Plexus, bevindt zich boven de navel. Het vertegenwoordigt vuur en is geel. Het symbool van dit chakra heeft 10 bloemblaadjes die een omgekeerde driehoek omringen. De bloemblaadjes zijn de energieën die in en uit onze ziel stromen in relatie tot de energie die we naar voren brengen. De driehoek geeft alle drie chakra's tot dit punt aan.

  Dit gaat over ons recht om te handelen, ons gevoel van persoonlijke macht, en uitdrukking van individualiteit. Het is ons ego en de kern van ons wezen. Het duidt op wilskracht, zelfdiscipline, eigenwaarde, en het recht om in eigen naam te handelen. Het weerspiegelt ook verantwoordelijkheid en betrouwbaarheid in evenwicht met een gevoel van speelsheid en humor.

  4e Chakra: Anahata (ongeslagen)

  Het vierde chakra, ook wel het Hartchakra genoemd, ligt in de borstkas. Het staat voor het element lucht en is groen. Het symbool bestaat uit 12 bloemblaadjes met daarin een zespuntige ster, of hexagram. Dit zijn eigenlijk twee driehoeken - een omgekeerde en een andere naar boven gericht - die de universele vrouwelijke en mannelijke energieën voorstellen.

  Elk bloemblad is een aspect van hartenergie: vrede, gelukzaligheid, liefde, harmonie, empathie, begrip, zuiverheid, helderheid, mededogen, eenheid, vergevingsgezindheid, en vriendelijkheid Deze symboliseren ons vermogen tot genezing, heelheid en het zien van goedheid in anderen. Dit chakra staat voor ons recht om lief te hebben en geliefd te worden en omvat ook zelfliefde.

  5e Chakra: Vissudha (Zuivering)

  Het vijfde chakra, genaamd Zuivering, heerst over de keel en de schouders. Het is blauw en staat voor het element ether. De 16 blaadjes van het symbool staan voor de 16 Sanskriet klinkers die een omgekeerde driehoek omsluiten die een cirkel omsluit. Dit symboliseert ons vermogen om eerlijk te spreken en tegelijkertijd integriteit, creativiteit en vertrouwen uit te stralen.

  6e Chakra: Ajna (waarneming)

  Het zesde chakra is Perceptie. Het zit tussen de ogen en is verbonden met de pijnappelklier. Dit is het element van licht met een indigo kleur. Het heeft twee bloemblaadjes en een omgekeerde driehoek binnenin, wat de dualiteit tussen het zelf en het universum aangeeft.

  Ajna vertegenwoordigt ons vermogen tot zelfreflectie en hoe we een heldere visie, een vooruitziende blik en achteraf kunnen ontwikkelen. Het is de schakel tussen de geest, de wereld en het goddelijke en geeft ons de kracht om juist te zien.

  7e Chakra: Sahasrara (Duizendvoud)

  De Kroonchakra zit boven op het hoofd en beheerst het element denken met de kleur violet. Het symbool straalt als een kroon met zijn 1000 bloemblaadjes. De cirkel in het midden symboliseert de eeuwigheid via het ontwaken van de onbewuste geest.

  Sahasrara is ons recht om te weten en te leren terwijl we de sterfelijke beperkingen overstijgen. Het brengt ons wijsheid en verlichting. Het betekent geheugen, hersenfunctie, en onze individuele posities binnen de kosmos.

  Breedte en diepte van yoga

  De definitie, de geschiedenis en de mythologie achter het ontstaan van yoga zijn belangrijk voor een beter begrip. De meest gangbare en breedste definitie van yoga is "verbinden", of "samenbrengen". Maar het gaat dieper dan dat. Yoga is de harmonieuze vereniging van al het mannelijke en vrouwelijke.

  Hoe Yoga tot de mensheid kwam

  Heer Shiva, de derde godheid in het hindoetriumviraat, zou de initiator van yoga zijn geweest. Shiva onderwees voor het eerst yoga aan zijn vrouw, Parvati, op hun huwelijksnacht. Hij toonde haar 84 poses, of asana's waarvan gezegd wordt dat ze ultieme gezondheid, geluk en succes brengen.

  Kort daarna zag Parvati het lijden van de mensheid. Ze kon het niet verdragen en haar mededogen vloeide over. Ze begreep de voordelen van yoga en verlangde ernaar dit wonderbaarlijke geschenk met de mensheid te delen. Maar Shiva was terughoudend omdat hij stervelingen niet vertrouwde. Uiteindelijk overtuigde Parvati hem om van gedachten te veranderen.

  Shiva creëerde toen een subgroep van goddelijke wezens die, na het voltooien van hun training, werden getransformeerd in de 18 Siddhas ("volmaakten") van pure verlichting en spiritualiteit. Hij stuurde deze entiteiten naar de mensheid om de wijsheid van yoga te onderwijzen.

  Yoga - een symbool in een symbool

  Dit verhaal is meer beschrijvend in het oorspronkelijke verhaal, maar zelfs in de verkorte versie geeft elk aspect betekenissen die elkaar vervlechten en kruisen, waardoor yoga een symbool in zichzelf wordt.

  Yoga is een teken van persoonlijke verlichting en spirituele verwezenlijking, en verbindt een individu met de mysterieuze en eeuwige natuur van het universum. Door middel van ademhaling en houdingen laten we pijn, lijden en ellende los, terwijl we een meer evenwichtige, positieve en spirituele kijk op het leven aannemen.

  De beoefening van yoga eindigt niet wanneer we een aantal asana's De principes ervan strekken zich uit tot alle taken die we dagelijks uitvoeren en al onze interacties met anderen. Bijvoorbeeld, het bestuderen van de gelijktijdige bewegingen van de zon (mannelijk) en de maan (vrouwelijk) is een vorm van yoga. Alles kan yoga zijn - schrijven, kunst, astronomie, onderwijs, koken, schoonmaken, enzovoort.

  Hindoeïstische goden als yogasymbolen

  In yoga betekent verbinden met een bepaalde god resoneren met de universele waarheid. Verbinden met Parvati, bijvoorbeeld, betekent een beroep doen op de universele leerling die mededogen, begrip, genade, toewijding, vriendelijkheid en liefde schenkt.

  De god Shiva is de oorspronkelijke vonk van yoga. Concentratie op zijn energieën brengt het bereiken van feilloze meditatie en spiritualiteit. Hij helpt ons het kwaad te vernietigen terwijl we ons verbinden met oneindige kennis.

  Een andere godheid die bij yoga hoort is de god met het olifantenhoofd, Ganesh. Hij heeft 108 verschillende namen, die allemaal duiden op zijn rol als bewaarder van wijsheid en verwijderaar van obstakels. Hij is een symbool van succes, overvloed en voorspoed. Heer Ganesh is de tweede zoon van Shiva en Parvati, en er wordt gezegd dat zij verblijven op de berg Kailash in Tibet.

  De Boeddha is nog zo'n krachtig yogasymbool en ook hij heeft sterke associaties met de berg Kailash. Hij vertegenwoordigt, net als Shiva, het ultieme in mentale en emotionele discipline en toont ons verlichting door meditatie. De Boeddha leert ons vrijheid van de ketenen van lijden en materialisme.

  In het kort

  Het rijk van yogasymbolen is groot en rijk aan betekenis. Er zijn tal van andere concepten die het begrip van de hier gepresenteerde ideeën kunnen verdiepen. Zij bieden voertuigen en methoden om het mannelijke en het vrouwelijke te verenigen. Deze tegenstellingen verankeren elk aspect van het leven - van de meer alledaagse dagelijkse taken tot de hoogste spirituele bezigheden. Daarom is het leven zelf een handeling en een symbool van yoga.

  Stephen Reese is een historicus die gespecialiseerd is in symbolen en mythologie. Hij heeft verschillende boeken over dit onderwerp geschreven en zijn werk is gepubliceerd in tijdschriften en tijdschriften over de hele wereld. Stephen is geboren en getogen in Londen en heeft altijd een voorliefde gehad voor geschiedenis. Als kind besteedde hij uren aan het bestuderen van oude teksten en het verkennen van oude ruïnes. Dit bracht hem ertoe een carrière in historisch onderzoek na te streven. Stephens fascinatie voor symbolen en mythologie komt voort uit zijn overtuiging dat ze de basis vormen van de menselijke cultuur. Hij gelooft dat door deze mythen en legendes te begrijpen, we onszelf en onze wereld beter kunnen begrijpen.