ບາບີໂລນຍິ່ງໃຫຍ່ແມ່ນໃຜ?

 • ແບ່ງປັນນີ້
Stephen Reese

  ການກ່າວເຖິງຄັ້ງທໍາອິດຂອງບາບີໂລນທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສາມາດພົບໄດ້ຢູ່ໃນປື້ມບັນທຶກການເປີດເຜີຍໃນຄໍາພີໄບເບິນ. ສັນຍາລັກອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, Babylon the Great, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ Whore of Babylon, ຫມາຍເຖິງທັງສະຖານທີ່ຊົ່ວ ແລະຜູ້ຍິງທີ່ໂສເພນີ. ນາງ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ເວ​ລາ​ແລະ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ Antichrist ໄດ້. ນາງມີຄວາມລຶກລັບ, ແລະຕົ້ນກໍາເນີດແລະຄວາມຫມາຍຂອງນາງຍັງຖືກໂຕ້ວາທີ.

  ບາບີໂລນກາຍເປັນຕົວຫຼັກຂອງການທໍລະຍົດ, ​​ອໍານາດການປົກຄອງແລະຄວາມຊົ່ວຮ້າຍແນວໃດ? ຄຳຕອບແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນປະຫວັດສາດອັນຍາວນານຂອງອິດສະລາແອນ ແລະ ຄຣິສຕຽນຕາເວັນຕົກ.

  ບໍລິບົດຂອງຊາວເຮັບເຣີຂອງບາບີໂລນໃຫຍ່

  ຊາວເຮັບເຣີມີການພົວພັນທີ່ເປັນສັດຕູກັບອານາຈັກບາບີໂລນ. ໃນ​ປີ 597 ກ່ອນ​ສ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ, ການ​ປະ​ທະ​ກັນ, ການ​ປິດ​ລ້ອມ, ແລະ​ການ​ເນລະ​ເທດ​ຊາວ​ເຮັບ​ເຣີ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ຕໍ່​ມາ. ເລື່ອງຂອງດານີເອນເປັນຕົວຢ່າງຂອງເລື່ອງນີ້.

  ນີ້ເຮັດໃຫ້ໄລຍະປະຫວັດສາດຂອງຊາວຢິວທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າເປັນຊະເລີຍບາບີໂລນ. ນະຄອນເຢຣູຊາເລັມຖືກທຳລາຍ ແລະວິຫານຂອງຊາໂລໂມນຖືກທຳລາຍ.

  ຜົນກະທົບດັ່ງກ່າວມີຕໍ່ຈິດສຳນຶກລວມຂອງຊາວຢິວສາມາດເຫັນໄດ້ໃນທົ່ວພຣະຄຳພີພາກພາສາເຫບເລີໃນປຶ້ມຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເອຊາຢາ, ເຢເຣມີຢາ, ແລະຄຳຮ້ອງທຸກ.

  ການເທື່ອເນື່ອງຈາກ Jewish ຕໍ່ Babylon ປະກອບມີຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ myth ຂອງ Tower of Babel ໃນປະຖົມມະການ 11 ແລະການເອີ້ນຂອງອັບຣາຮາມໂດຍພຣະເຈົ້າອອກຈາກບ້ານຂອງຕົນໃນ Ur ຂອງຊາວ Chaldeans, ເປັນປະຊາຊົນກໍານົດກັບພາກພື້ນຂອງບາບີໂລນ.

  ເອຊາຢາບົດ 47 ເປັນຄໍາພະຍາກອນຂອງ ການທໍາລາຍບາບີໂລນ. ໃນ​ນັ້ນ ບາບີໂລນ​ຖືກ​ພັນລະນາ​ວ່າ​ເປັນ​ຍິງ​ສາວ​ຂອງ​ກະສັດ “ບໍ່​ມີ​ບັນລັງ” ຜູ້​ຕ້ອງ​ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ຂີ້ຝຸ່ນ​ດິນ, ອົດທົນ​ຕໍ່​ຄວາມ​ອັບອາຍ​ແລະ​ຄວາມ​ອັບອາຍ. motif ນີ້ປະກອບເຂົ້າໃນຄໍາອະທິບາຍພຣະຄໍາພີໃຫມ່ຂອງ Babylon the Great.

  ສັນຍາລັກຂອງຄຣິສຕຽນໃນຕົ້ນໆ

  ມີພຽງແຕ່ການອ້າງເຖິງບາບີໂລນຢູ່ໃນພຣະຄໍາພີໃຫມ່. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບັນຊີ genealogical ໃນຕອນຕົ້ນຂອງພຣະກິດຕິຄຸນຂອງ Matthew. ການອ້າງອິງສອງຢ່າງກ່ຽວກັບບາບີໂລນທີ່ໃຊ້ກັບບາບີໂລນໃຫຍ່ຫຼືໂສເພນີຂອງບາບີໂລນເກີດຂຶ້ນຫຼາຍຕໍ່ມາໃນພຣະຄໍາພີໃຫມ່. ທັງສອງ harken ກັບຄືນໄປບ່ອນຄໍາອະທິບາຍຂອງ Babylon ເປັນ archetype ສໍາລັບ rebellion ໃນ Hebrew Bible.

  St. ເປໂຕ​ໄດ້​ອ້າງ​ເຖິງ​ບາບີໂລນ​ໂດຍ​ຫຍໍ້​ໃນ​ຈົດໝາຍ​ສະບັບ​ທຳອິດ​ຂອງ​ລາວ—“ນາງ​ຜູ້​ຢູ່​ທີ່​ບາບີໂລນ ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ນັ້ນ​ກໍ​ສົ່ງ​ຄຳ​ອວຍພອນ​ແກ່​ເຈົ້າ” (1 ເປໂຕ 5:13). ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອ້າງ​ອີງ​ນີ້​ແມ່ນ​ວ່າ​ເປໂຕ​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ໃກ້​ເມືອງ​ຫຼື​ເຂດ​ຂອງ​ບາບີໂລນ. ຫຼັກຖານທາງປະຫວັດສາດເຮັດໃຫ້ເປໂຕໃນເວລານີ້ຢູ່ໃນເມືອງໂລມ.

  ຄຳວ່າ "ນາງ" ຫມາຍເຖິງໂບດ, ກຸ່ມຊາວຄຣິດສະຕຽນໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັບລາວ. ເປໂຕ​ໄດ້​ໃຊ້​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບາບີໂລນ ແລະ​ນຳ​ໃຊ້​ກັບ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ສະໄໝ​ຂອງ​ເພິ່ນ.Rome.

  ການອ້າງອີງສະເພາະກ່ຽວກັບບາບີໂລນໃຫຍ່ເກີດຂຶ້ນໃນພຣະຄໍາພີແຫ່ງການເປີດເຜີຍທີ່ຂຽນໂດຍ John the Elder ໃນທ້າຍສະຕະວັດທີ 1 CE. ຂໍ້ມູນອ້າງອີງເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນພະນິມິດ 14:8, 17:5 ແລະ 18:2. ລາຍລະອຽດທັງໝົດແມ່ນພົບເຫັນຢູ່ໃນ ບົດທີ 17 .

  ໃນຄຳອະທິບາຍນີ້, ບາບີໂລນເປັນຜູ້ຍິງທີ່ຜິດປະເວນີທີ່ນັ່ງຢູ່ເທິງສັດຮ້າຍເຈັດຫົວໃຫຍ່. ນາງ​ນຸ່ງ​ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ ແລະ​ເຄື່ອງ​ປະດັບ​ຂອງ​ລາຊະວົງ ແລະ​ມີ​ຊື່​ຂຽນ​ໄວ້​ເທິງ​ໜ້າ​ຜາກ – ບາບີໂລນ​ໃຫຍ່, ແມ່​ຂອງ​ໂສເພນີ ແລະ​ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ໂລກ . ນາງໄດ້ຖືກກ່າວວ່າຈະເມົາເຫຼົ້າຈາກເລືອດຂອງໄພ່ພົນແລະ martyrs. ຈາກການອ້າງອິງນີ້ມາເຖິງຫົວຂໍ້ ‘Whore of Babylon’.

  ແມ່ນໃຜຄື Whore of Babylon?

  The Whore of Babylon ໂດຍ Lucas Cranach. PD .

  ນີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄປຫາຄໍາຖາມ:

  ແມ່ຍິງຜູ້ນີ້ແມ່ນໃຜ? ທັດສະນະສອງອັນທຳອິດແມ່ນອີງໃສ່ເຫດການທາງປະຫວັດສາດ ແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.

  • ຈັກກະພັດໂຣມັນໃນຖານະເປັນໂສເພນີຂອງບາບີໂລນ

  ບາງທີອາດເປັນອັນທຳອິດ ແລະທົ່ວໄປທີ່ສຸດ. ຄໍາຕອບແມ່ນເພື່ອກໍານົດ Babylon ກັບ Empire Roman. ອັນນີ້ມາຈາກຂໍ້ຄຶດຫຼາຍຢ່າງ ແລະລວມເອົາຄຳອະທິບາຍໃນພະນິມິດຂອງໂຢຮັນກັບການອ້າງອີງຂອງເປໂຕ.

  ຈາກນັ້ນກໍມີຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບສັດຮ້າຍ. ທູດ​ສະຫວັນ​ທີ່​ເວົ້າ​ກັບ​ໂຢຮັນ​ບອກ​ລາວ​ວ່າ ຫົວ​ທັງ​ເຈັດ​ນັ້ນ​ເປັນ​ເນີນ​ພູ​ເຈັດ​ໜ່ວຍ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ອ້າງ​ເຖິງ​ເນີນ​ພູ​ເຈັດ​ໜ່ວຍ​ທີ່​ເທິງ​ນັ້ນເມືອງ Rome ໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າເປັນການກໍ່ຕັ້ງ.

  ນັກໂບຮານຄະດີໄດ້ຄົ້ນພົບຫຼຽນທີ່ຝັງໄວ້ໂດຍຈັກກະພັດ Vespasian ປະມານປີ 70 CE ເຊິ່ງລວມມີຮູບພັນລະນາຂອງ Rome ເປັນຜູ້ຍິງນັ່ງຢູ່ເທິງພູເຈັດໜ່ວຍ. Eusebius ນັກປະຫວັດສາດຄຣິສຕະຈັກຄົນທໍາອິດທີ່ຂຽນໃນຕົ້ນສະຕະວັດທີ 4, ສະຫນັບສະຫນູນທັດສະນະທີ່ເປໂຕຫມາຍເຖິງ Rome.

  ຖ້າ Rome ເປັນໂສເພນີຂອງບາບີໂລນ, ນີ້ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຍ້ອນອໍານາດທາງດ້ານການເມືອງຂອງມັນ. , ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າອິດທິພົນທາງສາສະຫນາແລະວັດທະນະທໍາຂອງມັນໄດ້ດຶງປະຊາຊົນອອກຈາກການນະມັດສະການພະເຈົ້າຄລິດສະຕຽນແລະຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດ. ໃນຕອນທ້າຍຂອງສະຕະວັດທີ 1, ຄື້ນຟອງຂອງການຂົ່ມເຫັງຫຼາຍໆຄັ້ງຈະເກີດຂຶ້ນກັບໂບດໃນຕົ້ນໆເນື່ອງຈາກຄໍາສັ່ງຂອງ emperors ແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ. Rome ໄດ້ດື່ມເລືອດຂອງຜູ້ຕາຍ.

  • ເຢຣູຊາເລັມໃນຖານະເປັນໂສເພນີຂອງບາບີໂລນ

  ຄວາມເຂົ້າໃຈທາງພູມສາດອີກອັນຫນຶ່ງສໍາລັບ Whore of Babylon ແມ່ນເມືອງຂອງ ເຢຣູຊາເລັມ. ຄໍາອະທິບາຍທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນພະນິມິດໄດ້ພັນລະນາເຖິງບາບີໂລນວ່າເປັນກະສັດທີ່ບໍ່ສັດຊື່ທີ່ໄດ້ຜິດປະເວນີກັບກະສັດຈາກຕ່າງຊາດ.

  ນີ້ຈະເປັນການດຶງດູດເອົາອີກແບບໜຶ່ງທີ່ພົບໃນພຣະຄຳພີເດີມ (ເອຊາຢາ 1:21, ເຢເຣມີຢາ 2:20, ເອເຊກຽນ. 16) ໃນ​ທີ່​ເຢຣູ​ຊາເລັມ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຂອງ​ຊາວ​ອິດສະລາແອນ​ໄດ້​ຖືກ​ພັນ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ເປັນ​ໂສເພນີ​ໃນ​ຄວາມ​ບໍ່​ສັດ​ຊື່​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ.

  ຂໍ້​ອ້າງ​ອີງ​ໃນ​ພຣະນິມິດ 14 ແລະ18 ເຖິງ “ການ​ຕົກ” ຂອງ​ບາບີໂລນ​ແມ່ນ​ການ​ອ້າງ​ເຖິງ​ການ​ທຳລາຍ​ເມືອງ​ໃນ​ປີ 70 CE. ຕາມ​ປະຫວັດສາດ​ແລ້ວ ເຢຣູຊາເລັມ​ໄດ້​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ເນີນ​ພູ​ເຈັດ​ໜ່ວຍ. ທັດສະນະຂອງບາບີໂລນຍິ່ງໃຫຍ່ແມ່ນການອ້າງເຖິງສະເພາະຂອງຜູ້ນໍາຊາວຢິວທີ່ປະຕິເສດພຣະເຢຊູໃນຖານະເປັນພຣະເມຊີອາຕາມຄໍາສັນຍາ. ຫົວຂໍ້ມີການປ່ຽນແປງ. ທັດສະນະທີ່ແຜ່ລາມຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນມາຈາກວຽກງານຂອງ St. Augustine ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ ນະຄອນຂອງພະເຈົ້າ .

  ໃນວຽກງານນີ້, ລາວພັນລະນາເຖິງການສ້າງທັງໝົດວ່າເປັນການສູ້ຮົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ລະຫວ່າງສອງເມືອງທີ່ກົງກັນຂ້າມ, ເຢຣູຊາເລັມ ແລະ ບາບີໂລນ. ເຢຣູຊາເລັມເປັນຕົວແທນຂອງພຣະເຈົ້າ, ປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງ, ແລະກໍາລັງຂອງຄວາມດີ. ພວກເຂົາຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບບາບີໂລນເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງຊາຕານ, ຜີປີສາດຂອງມັນ, ແລະປະຊາຊົນໃນການກະບົດຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.

  ທັດສະນະນີ້ແມ່ນເດັ່ນໃນຕະຫຼອດຍຸກກາງ. Whore of Babylon

  ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຂອງການປະຕິຮູບ, ນັກຂຽນເຊັ່ນ Martin Luther ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ Whore of Babylon ແມ່ນໂບດກາໂຕລິກ.

  ການແຕ້ມຮູບຕາມການບັນຍາຍຂອງ ຄຣິສຕະຈັກເປັນ “ເຈົ້າສາວຂອງພຣະຄຣິດ,” ນັກປະຕິຮູບຍຸກຕົ້ນເບິ່ງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງສາດສະໜາຈັກກາໂຕລິກ ແລະເບິ່ງວ່າມັນເປັນການບໍ່ສັດຊື່, ການຫລິ້ນຊູ້ກັບໂລກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມຮັ່ງມີ ແລະ ອຳນາດ.

  Martin Luther, ຜູ້ທີ່ເລີ່ມປະຕິຮູບຂອງພວກປະທ້ວງ, ໄດ້​ຂຽນ​ບົດ​ປາ​ໄສ​ໃນ​ປີ 1520 ທີ່​ມີ​ຫົວ​ຂໍ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ​ຂອງ​ຊາວ​ບາບີໂລນໂບດ . ລາວບໍ່ໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວໃນການປະຕິບັດການພັນລະນາໃນພຣະຄໍາພີເດີມກ່ຽວກັບປະຊາຊົນຂອງພຣະເຈົ້າເປັນໂສເພນີທີ່ບໍ່ຊື່ສັດຕໍ່ Popes ແລະຜູ້ນໍາຂອງໂບດ. ມັນບໍ່ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າເຫັນສິດອໍານາດຂອງ papal ຢູ່ໃນເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງເນີນພູເຈັດ. ການສະແດງຫຼາຍບົດຂອງ Whore of Babylon ຈາກເວລານີ້ສະແດງໃຫ້ນາງນຸ່ງເສື້ອ papal tiara ຢ່າງຈະແຈ້ງ.

  Dante Alighieri ປະກອບມີ Pope Boniface VIII ໃນ Inferno ເທົ່າກັບພຣະອົງກັບ Whore of Babylon ເນື່ອງຈາກການປະຕິບັດຂອງ simony, ການຂາຍຂອງ ຫ້ອງການຂອງໂບດ, ເຊິ່ງແຜ່ຂະຫຍາຍພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງລາວ.

  • ການຕີຄວາມແປອື່ນໆ

  ໃນຍຸກສະໄຫມນີ້, ທິດສະດີການກໍານົດຜູ້ທີ່ເປັນໂສເພນີຂອງບາບີໂລນມີຈໍານວນ. ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ມີຫຼາຍແນວຄວາມຄິດຈາກສັດຕະວັດກ່ອນ.

  ທັດສະນະວ່າ Whore ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບສາດສະຫນາຈັກກາໂຕລິກໄດ້ສືບຕໍ່ຍັງຄົງຢູ່, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະຫຼຸດລົງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ຍ້ອນວ່າຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານ ecumenical ເພີ່ມຂຶ້ນ. ທັດສະນະທົ່ວໄປກວ່າແມ່ນການໃຫ້ກຽດແກ່ຫົວຂໍ້ຂອງສາດສະຫນາຈັກ "ປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ". ນີ້ສາມາດອ້າງອີງເຖິງສິ່ງໃດໆກໍຕາມ ຂຶ້ນກັບສິ່ງທີ່ປະກອບດ້ວຍການປະຖິ້ມຄວາມເຊື່ອ. ທັດສະນະນີ້ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມຜູ້ທີ່ໄດ້ແຍກອອກຈາກນິກາຍຄຣິສຕຽນແບບດັ້ງເດີມຫຼາຍຂຶ້ນ. ມັນອາດຈະເປັນວັດທະນະທໍາ, ທາງດ້ານການເມືອງ, ທາງວິນຍານ, ຫຼືປັດຊະຍາ, ແຕ່ມັນພົບເຫັນຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ກົງກັນຂ້າມກັບຄຣິສຕຽນ.ການສິດສອນ.

  ສຸດທ້າຍ, ມີບາງຄົນທີ່ເບິ່ງເຫດການໃນປັດຈຸບັນ ແລະນໍາໃຊ້ຫົວຂໍ້ Whore of Babylon ກັບໜ່ວຍງານທາງດ້ານການເມືອງ. ນັ້ນອາດຈະເປັນອາເມລິກາ, ມະຫາອຳນາດທາງດ້ານພູມສາດການເມືອງຫຼາຍຊາດ ຫຼືກຸ່ມລັບໆທີ່ຄວບຄຸມໂລກຈາກເບື້ອງຫຼັງ. ຊາວເຮັບເຣີບູຮານ. ມັນ​ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໄດ້​ນອກ​ຈາກ​ປະ​ສົບ​ການ​ຂອງ​ການ​ບຸກ​ລຸກ​, ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ແລະ​ການ​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ໃນ​ຕະ​ຫຼອດ​ສັດ​ຕະ​ວັດ​ແລ້ວ​. ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າເປັນສະຖານທີ່ສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຫດການປະຫວັດສາດ. ມັນອາດຈະເປັນພະລັງທາງວິນຍານທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ. ບໍ່​ວ່າ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ໂສເພນີ​ແຫ່ງ​ບາບີໂລນ​ຢູ່​ໃສ ຫຼື​ຢູ່​ໃສ, ນາງ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ການ​ທໍລະຍົດ, ​​ການ​ຂົ່ມ​ເຫັງ ແລະ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ.

  .

  Stephen Reese ເປັນນັກປະຫວັດສາດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນສັນຍາລັກແລະ mythology. ລາວ​ໄດ້​ຂຽນ​ປຶ້ມ​ຫຼາຍ​ຫົວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້, ແລະ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ລົງ​ພິມ​ໃນ​ວາ​ລະ​ສານ​ແລະ​ວາ​ລະ​ສານ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ເກີດແລະເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນລອນດອນ, Stephen ສະເຫມີມີຄວາມຮັກຕໍ່ປະຫວັດສາດ. ຕອນເປັນເດັກນ້ອຍ, ລາວໃຊ້ເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງເພື່ອຄົ້ນຫາບົດເລື່ອງເກົ່າແກ່ ແລະ ຄົ້ນຫາຊາກຫັກພັງເກົ່າ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ລາວສືບຕໍ່ອາຊີບການຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດ. ຄວາມຫຼົງໄຫຼຂອງ Stephen ກັບສັນຍາລັກແລະ mythology ແມ່ນມາຈາກຄວາມເຊື່ອຂອງລາວວ່າພວກເຂົາເປັນພື້ນຖານຂອງວັດທະນະທໍາຂອງມະນຸດ. ລາວເຊື່ອວ່າໂດຍການເຂົ້າໃຈ myths ແລະນິທານເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າໃຈຕົວເອງແລະໂລກຂອງພວກເຮົາໄດ້ດີຂຶ້ນ.